Novinky v SharePoint Serveri 2016

SharePoint Server 2016 sa stále vyvíja a prináša nové funkcie, ktoré sú jednoduché, intuitívne a zodpovedajú štýlu, akým pracujete. Počnúc aktualizáciou November 2016 verejná aktualizácia pre SharePoint Server 2016 (balík funkcií 1)SharePoint Server obohacujeme o to, čo sme sa naučili pri vylepšovaní služieb Microsoft 365. Ponúkame vám prehľad niektorých noviniek a vylepšení, ktoré prináša SharePoint Server 2016.

Poznámka: Ste profesionál v oblasti IT? Pozrite si tému Nové a vylepšené funkcie pre profesionálov v oblasti IT.

Moderné prostredie vo OneDrive

Aktualizácia November 2016 verejná aktualizácia pre SharePoint Server 2016 (balík funkcií 1) o moderné prostredie služby OneDrive obohacuje aj SharePoint Server 2016. V praxi to znamená, že OneDrive pre prácu alebo školu dostal nový vzhľad a nové funkcie vychádzajúce zo služieb Microsoft 365. Príkazy na vykonanie úloh, napríklad na nahranie, zdieľanie či synchronizáciu súborov, nájdete po novom v hornej časti stránky. Pomocou ponuky Nahrať môžete odteraz v podporovaných prehliadačoch, ako je napríklad Microsoft Edge a Google Chrome, nahrávať priečinky aj súbory.

Snímka obrazovky s nahrávaním priečinka vo OneDrive for Business v SharePoint Serveri 2016 s balíkom funkcií Feature Pack 1

Zobrazí sa výber zobrazenia umožňujúci zmenu medzi zobrazením zoznamu a miniatúr. Kliknutím na ikonu Informácie sa otvorí tabla s podrobnosťami, kde si môžete zobraziť naposledy použité súbory, zdieľať súbory či skontrolovať, s kým ich zdieľate.

Snímka obrazovky s tablou s podrobnosťami vo OneDrive for Business v SharePoint Serveri 2016 s balíkom funkcií Feature Pack 1

Obrázky a videá môžete odteraz otvárať v modernom prostredí služby OneDrive. Pomocou klávesov so šípkami si zobrazíte ukážku všetkých podporovaných súborov v priečinku. Ak si chcete rýchlo prejsť všetky fotografie v priečinku, táto možnosť je na to ako stvorená.

Snímka obrazovky so zobrazovačom obrázkov vo OneDrive for Business v SharePoint Serveri 2016 s balíkom funkcií Feature Pack 1

Poznámka: Ak sa moderné prostredie služby OneDrive nezobrazuje, znamená to, že aktualizácie balíka funkcií sa nenainštalovali. Napriek tomu sa vám však ostatné funkcie uvedené v tomto článku budú zobrazovať.

Mobilné aplikácie SharePoint

Mobilné aplikácie SharePoint predstavujú nový spôsob získania prístupu k obsahu na intranete z vašich zariadení. Aplikáciu si môžete stiahnuť a nainštalovať z obchodu s aplikáciami vo svojom zariadení. Po prihlásení na SharePoint Server 2016 môžete prechádzať lokalitami SharePoint, zobrazovať prepojenia na lokality, ktoré vaša organizácia označila ako dôležité, zobrazovať profily ľudí a vyhľadávať ľudí, lokality alebo dokumenty.

Animácia snímky obrazovky so SharePointom pre iOS

Mobilná aplikácia SharePoint pre iOS je už k dispozícii v obchode Apple App Store. Aplikácie pre Windows a Android budú k dispozícii už čoskoro.

Vylepšená podpora pre prehliadače pre mobilné zariadenia

V prehliadačoch pre mobilné zariadenia ponúkajú lokality SharePoint Server 2016 konzistentné prostredie na obrazovkách a v zariadeniach. Keď na prístup na svoje lokality použijete prehliadač v mobilnom zariadení, lokality, podlokality a ich obsah môžete jednoduchšie prehliadať prostredníctvom dotykových zobrazení. Môžete napríklad ťukať na dlaždice alebo prepojenia na knižnice, otvárať súbory, prehliadať iné lokality a rýchlo sa dostať do služby OneDrive.

Snímka obrazovky mobilného zobrazenia lokality SharePoint Server 2016

Môžete aj prepínať z mobilného zobrazenia na úplné webové zobrazenie stránok lokalít, aby sa vám zobrazovali ako na počítači.

Jednoduchšia navigácia a príkazy

Využívame všetko, čo sme sa naučili pri vylepšovaní služby SharePoint v službe Microsoft 365, a preto prinášame jednoduchšiu navigáciu a príkazy pre SharePoint Server 2016.

Spúšťač aplikácií    Spúšťač aplikácií vám pomôže dostať sa k aplikáciám z ľubovoľného miesta v službe SharePoint. Pomocou spúšťača aplikácií rýchlo spustíte aplikáciu, prehľadáte lokality a dostanete sa k osobným súborom. Po kliknutí (alebo ťuknutí) na ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií sa zobrazí ponuka aplikácií a služieb na dlaždiciach nasledovne:

Spúšťač aplikácie SharePoint 2016 s dlaždicami

Nové ovládacie prvky pre knižnice lokalít a OneDrive pre prácu alebo školu    Kliknutím na ovládací prvok môžete vytvárať nové priečinky, nahrávať súbory, synchronizovať ich na používanie v režime offline alebo ich zdieľať.

Snímka obrazovky knižnice dokumentov v SharePoint Serveri 2016

Pripínanie na stránky lokalít    Teraz môžete pripínať lokality, ktoré sa vám zobrazujú na stránkach lokalít. Pripnutá lokalita sa zobrazuje v hornej časti zoznamu lokalít, ktoré sledujete.

Vylepšené prostredie na zdieľanie

SharePoint Server 2016 má tieto vylepšené možnosti zdieľania:

Jednoduché a prirodzené zdieľanie lokalít    Stačí kliknúť na tlačidlo Zdieľať v pravom hornom rohu ľubovoľnej stránky, zadať mená osôb, s ktorými chcete zdieľať, a stlačiť kláves Enter. To je všetko, hotovo!

Snímka obrazovky s ovládacím prvkom zdieľania na zdieľanie lokality

Ľudia, s ktorými ste práve zdieľali lokalitu, dostanú e-mailovú pozvánku s prepojením na danú lokalitu. Na poskytovanie týchto možností SharePoint stále používa zložitejšie koncepty, napríklad úrovne povolení, skupiny a dedičnosť, no na to, aby ste dokázali vykonať každodenné úlohy, ako je zdieľanie lokality, týmto pojmom nemusíte rozumieť. Pri zdieľaní je potrebné pochopiť, kto môže obsah vidieť. Ak chcete zistiť, kto už má prístup ku konkrétnej lokalite, stačí prejsť do ponuky Nastavenia v pravom hornom rohu, kliknúť na položku Zdieľané s a zobrazia sa vám mená a obrázky ľudí, ktorí majú prístup k lokalite.

Členovia môžu zdieľať    Na rozdiel od predchádzajúcich verzií služby SharePoint môžu v novej verzii zdieľať lokalitu aj jej členovia, nie iba jej vlastníci. Používatelia môžu taktiež udeliť povolenie, ktoré majú na súbor alebo priečinok, aj ďalším osobám.

E-maily na zdieľanie    Môžete posielať e-maily na zdieľanie, ktoré obsahujú anonymné hosťovské prepojenie. Interné osoby majú možnosť kliknúť na hosťovské prepojenie a získať prístup na lokalitu alebo do dokumentu bez toho, aby sa museli prihlásiť, a externé osoby, ktoré dostanú hosťovské prepojenie, ho majú k dispozícii ako jednorazové prepojenie, ktoré môžu použiť na prístup na lokalitu alebo do dokumentu.

Nové dialógové okno Zdieľanie    Môžete vytvoriť a zdieľať priečinok, ako keď ho vytvárate z nového dialógového okna Zdieľanie.

Upravené žiadosti o prístup    Osoby, ktoré nemajú povolené zdieľať, môžu pomocou nového procesu zdieľania požiadať správcu o zdieľanie s konkrétnymi ľuďmi. Správca dostane e-mail, v ktorom jedným kliknutím schváli alebo odmietne žiadosť o prístup.

Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme Zoznámte sa so sieťou Yammer.

Funkcie knižnice dokumentov

Na zjednodušenie ovládania sú teraz k dispozícii nasledujúce funkcie zjednodušujúce prácu v knižniciach dokumentov:

 • Orientačné body na stranu na jednoduchú navigáciu a vylepšený alternatívny text pre všetky hlavné navigačné prepojenia.

 • Klávesové skratky na vykonanie týchto úloh bez nutnosti použitia pásu s nástrojmi:

  Činnosť:

  Klávesová skratka:

  Vytvorenie nového dokumentu

  Alt + N

  Úprava dokumentu

  Alt + E

  Nahratie dokumentu

  Alt + U

  Správa dokumentu

  Alt + M

  Zdieľanie dokumentu

  Alt + S

  Synchronizácia dokumentu

  Alt + Y

 • Vylepšenia v zameraní, ako napríklad zachovanie zamerania na predchádzajúce prvky a zachytávanie zamerania.

 • Oznámenia priebehu nahrávania.

 • Oznámenia názvu súboru a typov súborov pri prehľadávaní zoznamov priečinkov a súborov.

 • Vylepšené bubliny na čítanie.

 • Opravené problémy s použitím farieb pri prepínači zobrazení.

 • Aktualizovaná dokumentácia Pomocníka.

Dobrý prehľad knižníc dokumentov nájdete v téme Úvodné informácie o knižniciach

Nahrávanie viacerých súborov a lepšie presúvanie myšou    Pomocou príkazu Nahrať v knižnici dokumentov môžete nahrať viaceré súbory. Pozrite si tému Nahratie súborov do knižnice

Prepracované ponuky aktivované kliknutím pravým tlačidlom myši    Teraz sa po kliknutí na súbor pravým tlačidlom myši zobrazia príkazy, ktoré používate najčastejšie, napríklad Stiahnuť, Otvoriť, Zdieľať, Premenovať, Odstrániť atď.

Ukážky obrázkov a videí    Pomocou ukázania myšou alebo kliknutia získate rýchly náhľad obrázkov a videí, ktoré nahrávate do knižnice dokumentov. Prehľadné informácie o nahrávaní zvuku, videa a fotografií nájdete v téme Nahratie videa, zvuku alebo obrázka do knižnice materiálov.

Podpora formátu Open Document Format (ODF)    Súbory môžete vytvárať a ukladať vo formáte ODF v knižnici dokumentov tak, aby ich ďalšie osoby mohli upravovať v programe, ktorý si vyberú. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie formátu Open Document Format (ODF) ako predvolenej šablóny súborov pre knižnicu.

Vylepšená správa dokumentov

Funkcia

Činnosť

Podpora veľkých súborov

Nahrávanie a sťahovanie súborov s veľkosťou až do 10 GB. Staršie verzie služby SharePoint nepodporujú nahrávanie alebo sťahovanie súborov s veľkosťou presahujúcou 2 047 MB.

Stále URL adresy

Ponechanie prepojenia na mieste pri premenovaní alebo premiestnení zdrojových URL adries.

Podpora špeciálnych znakov v názvoch súborov

Používanie špeciálnych znakov, ako napríklad &, ~, { a }, v názvoch súborov, ktoré obsahujú GUID, úvodné bodky alebo majú viac ako 128 znakov.

Poznámka: Znaky, ako napríklad % a #, zatiaľ nemôžete použiť v názvoch súborov.

Únik údajov predstavuje problém v mnohých organizáciách. Pozrite si tému Vytvorenie politiky DLP na SharePoint Serveri 2016, ktorá vám ukáže, ako nastaviť politiku na ochranu pred únikom údajov (DLP) v kolekcii lokalít SharePoint Server 2016.

Vylepšenia vo OneDrive pre prácu alebo školu

Nové ovládacie prvky na prácu vo OneDrive pre prácu alebo školu    Kliknutím na ovládací prvok môžete vytvárať nové priečinky, nahrávať súbory, synchronizovať ich na používanie v režime offline alebo ich zdieľať.

Zdieľané so mnou    Nové zobrazenie Zdieľané so mnou vám sprístupní zoznam priečinkov a súborov, ktoré niekto zdieľal priamo s vami.

Priečinky lokalít    Nové zobrazenie Priečinky lokalít vás zavedie priamo do knižníc dokumentov na lokalitách, ktoré sledujete.

Kôš    Nový Kôš vám zobrazí zoznam priečinkov a súborov, ktoré boli odstránené zo služby OneDrive pre prácu alebo školu. Ďalšie informácie o Koši nájdete v téme Správa Koša kolekcie lokalít SharePoint Online.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×