Novinky vo funkciách zjednodušenia ovládania Excelu

Našim cieľom je, aby bola každá aplikácia Office 365 navrhnutá so zjednodušeným ovládaním na každom zariadení.

 • Používatelia s postihnutím tak môžu komunikovať, využívať a vytvárať obsah na akomkoľvek zariadení.

 • Každý používateľ môže jednoducho vytvoriť obsah so zjednodušeným ovládaním.

V tomto článku poskytneme informácie o najdôležitejších bodoch z najnovšej aktualizácie, ktorej cieľom je zlepšiť prácu s Excelom pre PC, iOS, Android a Windows Mobile pre používateľov, ktorí používajú klávesnicu a pomocné technológie pre ľudí s postihnutím. Uvítame vaše pripomienky, vďaka ktorým môžeme aj naďalej vylepšovať Excel pre všetkých používateľov.

Používanie Excelu s čítačkami obrazovky je teraz jednotnejšie a spoľahlivejšie. Čítačkám obrazovky sme takisto umožnili hlbší a širší prístup k funkciám. Zjednodušili a zefektívnili sme pre vás navigáciu v grafoch a pridali funkcie, takže čítačky obrazovky pri prechádzaní identifikujú všetky prvky grafu podľa názvu. Tabuľky majú dôležité vylepšenia a viac informácií o takmer každom prvku v zošite prostredníctvom nastavenia úrovne podrobností čítačky obrazovky.

Informácie o používaní týchto funkcií s čítačkou obrazovky a klávesnicou nájdete po kliknutí na ikonu Excelu v Centre zjednodušenia ovládania balíka Office.

Aktualizácie na november 2016

Tu uvádzame stručný prehľad aktualizácií Excelu, ktoré sú naplánované na november 2016. Zlepšenia v oblasti zjednodušenia ovládania spĺňajú odvetvové normy a môžu sa použiť s akoukoľvek pomocnou technológiou pre ľudí s postihnutím.

Poznámka: Ak chcete byť medzi prvými používateľmi, ktorí budú mať k zlepšeniam prístup, zapojte sa do programu Office Insider.

Interakcia čítačky obrazovky a klávesnice

 • Čítačky obrazovky poskytujú podrobnejšie informácie o zošitoch, ako je napríklad veľkosť a prítomnosť prvkov, ako sú obrázky a objekty Excelu, skryté riadky alebo stĺpce, ukotvené a rozdelené priečky.

 • Čítačky obrazovky môžu prečítať podrobnejšie informácie o bunkách, ako je napríklad adresa a hodnota, prítomnosť prvkov, ako sú vzorce, hypertextové prepojenia, komentáre, údajové pruhy a krivky.

 • V dialógových oknách, v ponukách a medzi priečkami prechádzajte efektívnejšie.

Alternatívny text pre obrázky v Exceli

Alternatívny text pre fotografie, obrázky a grafy teraz funguje jednotne vo všetkých aplikáciách služieb Office 365 vrátane Excelu. V tejto aktualizácii sú do Excelu pridané možnosti vytvárania alternatívneho textu pre iné objekty, ktoré sú pre Excel špecifické.

 • Tabuľky

 • Kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy

 • Obrázky na pozadí mriežky

Kontrola zjednodušenia ovládania

Pomoc pri vytváraní zošitov so zjednodušeným ovládaním poskytuje teraz Excel podporou kontroly zjednodušenia ovládania pracovnej plochy systému Windows, Macu a online verzií. Kontrola zjednodušenia ovládania mobilných aplikácií sa očakáva čoskoro.

 • Kontrolu zjednodušenia ovládania môžete spustiť kliknutím na kartu Revízia na páse s nástrojmi.

 • Neformálne informácie s pripomienkami pokynov pre Kroky na opravu, ktoré sa zhodujú s príkazmi pása s nástrojmi, ako je napríklad pridávanie alternatívneho textu.

 • Funkcia kontroly zjednodušenia ovládania kontroluje alternatívny text, hlavičky stĺpcov a štruktúru tabuľky, plávajúce objekty, text hypertextového prepojenia a iné.

Uloženie alebo exportovanie vo formáte PDF

Táto aktualizácia ponúka zlepšenú podporu pre vytváranie súboru so zjednodušeným ovládaním, správne označeného vo formáte PDF, pomocou príkazov Uložiť ako alebo Exportovať.

 • Hypertextové prepojenia sú správne označené.

 • Grafické objekty OfficeArt a plávajúce objekty v tabuľkách sú označené správne ako obrázok, graf alebo diagram.

 • Textové prvky v grafe, sú označené v zmysluplnom poradí čítania.

Navigácia v grafe

 • Na priamy prechod do obsahu grafu, napríklad názvu alebo zobrazovanej oblasti grafu, použite kláves Enter alebo medzerník.

 • Pomocou klávesu Tab prechádzajte logickým a predvídateľným spôsobom cez prvky grafu, ako je napríklad názov, legenda, zobrazovaná oblasť, ikony a všetky vložené tvary.

 • Pomocou čítačky obrazovky sa oboznámte s prvkami grafu podľa názvu, napríklad Názov grafu: TentoGraf.

Formátovanie RTF

 • Stlačte kláves F2 pre režim úprav, a potom prejdite a vyberte rozsah textu, ktorý chcete formátovať pomocou klávesnice (Shift + šípka doľava alebo Shift + šípka doprava).

 • Vyberte text a pomocou klávesnice (Alt + prístupový kláves) prejdite na pás s nástrojmi, kde vyberte príkaz formátovania, ktorý je k dispozícii.

Štýly textu

 • Čítačky obrazovky teraz čítajú okrem názvu aj popis štýlu. Čítačka obrazovky napríklad oznámi Názov: Zarovnanie Popis: Všeobecné, zarovnané nadol.

 • Čítačky obrazovky teraz čítajú farby priradených štýlov, ako je napríklad ýplň – Modrá, 20 % Zvýraznenie1. Toto sa vzťahuje na štýly pre motívy, tabuľky, kontingenčné tabuľky, rýchle filtre, časové osi a krivky.

Nastavenie stránky

 • Veľkosť bunky je teraz k dispozícii v ponuke na páse s nástrojmi.

 • Jednotlivé rozmery, ako je napríklad výška riadka, majú teraz vlastné ikony na výber.

Hlavičky tabuliek a navigácia v tabuľke

 • Používatelia čítačiek obrazovky môžu prechádzať tabuľkou pomocou samotných natívnych príkazov klávesnice.

 • Hlavičky stĺpcov sa teraz automaticky vložia po vložení tabuľky.do dokumentu.

 • Čítačky obrazovky spoľahlivo čítajú hlavičky riadkov a stĺpcov na obrazovke.

Obráťte sa na nás

Radi privítame vaše pripomienky.

Chceme, aby vás práca s Excelom bavila. Ak máte návrhy, ako zlepšiť používanie Excelu pre používateľov s postihnutím, odošlite nám svoje pripomienky alebo hlasujte vo fóre Excel User Voice.

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×