Obnovenie externých údajov v zošite v okne prehliadača

Obnovenie externých údajov v zošite v okne prehliadača

Pri používaní zošita v prehliadači sa zobrazujú údaje, ktoré sú natívne alebo externé. Natívne údaje sú uložené priamo v zošite a nevyžadujú pripojenie k externým údajom. Externé údaje sú uložené na inom mieste, napríklad na serveri, a vyžadujú pripojenie k externej databáze.

Čo sa stane, keď obnovíte externé údaje

Základný proces obnovenia externých údajov

1. Niekto spustí operáciu obnovenia s cieľom získať najaktuálnejšie údaje.

2. Vytvoria sa pripojenia k zdroju externých údajov používaných v zošite.

3. Veľa zošitov obsahuje pripojenia k viacerým zdrojom údajov, ako sú kocky v službách SQL Server Analysis Services, tabuľky uložené na serveri SQL Server, údaje dostupné cez údajový informačný kanál OData atď.

4. Aktualizácia zošita a zobrazovanie najaktuálnejších údajov prebiehajú v závislosti od pripojenia k údajom a konfigurácie prostredia.

Dôležité:  To, či budete alebo nebudete môcť obnoviť údaje v zošite zobrazenom v okne prehliadača, závisí od konfigurácie konkrétneho prostredia. Možnosť obnovenia externých údajov napríklad zväčša závisí od konfigurácie služieb Excel Services. Ďalšie informácie získate od správcu služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov v režime zobrazenia a režime úprav

Ak zobrazujete zošit v okne prehliadača a chcete obnoviť údaje, môžete tak urobiť v dvoch režimoch – v režime zobrazenia alebo v režime úprav.

Režim zobrazenia

Keď obnovíte zošit v režime zobrazenia, môžete jednoducho aktualizovať údaje zobrazené v zošite. Môžete tak urobiť v okne prehliadača alebo v programe Excel, v režime iba na čítanie (nie na úpravy).

V tomto prípade sa zošit nebude sledovať ako zmenený súbor. To znamená, že v umiestnení, kde je zošit uložený, sa vaše poverenia a informácia o tom, že ste zošit upravili, nezobrazia.

Režim úprav

Keď obnovíte zošit v režime úprav, môžete ho otvoriť a vykonať v ňom úpravy (v okne prehliadača alebo v programe Excel). Zošit sa bude sledovať ako zmenený súbor. To znamená, že sa zobrazia vaše poverenia a informácia o tom, že ste zošit upravili.

Ak upravujete zošit a obnovíte údaje, zmeny sa po obnovení údajov automaticky uložia. Hneď po uložení zošita vaše zmeny uvidí každý, kto má povolenia na jeho zobrazenie.

Na začiatok stránky

Definovanie možností obnovenia údajov v Exceli

Na definovanie pripojení externých údajov pre zošit treba použiť Excel. Tieto nastavenia nemožno definovať pri zobrazení zošita v okne prehliadača. Nastavenia zadané pomocou programu Excel sa po zverejnení zošita v knižnici SharePoint uchovajú.

Ak chcete zadať možnosti obnovenia údajov, vyberte tlačidlo Vlastnosti pre konkrétne pripojenie údajov v programe Excel. Táto tabuľka obsahuje stručný popis rôznych možností obnovenia údajov, ktoré môžete vybrať.

Možnosť obnovenia

Popis

Obnoviť každých __ min.

Pri výbere tejto možnosti sa zošit pokúsi obnoviť údaje v zadaných časových intervaloch (v minútach).

Obnovovať údaje pri otváraní súboru

Pri výbere tejto možnosti sa zošit pokúsi obnoviť údaje automaticky pri otvorení zošita.

Obnoviť toto pripojenie pri kliknutí na Obnoviť všetko

Pri výbere tejto možnosti sa údaje obnovia vtedy, keď kliknete alebo iní používatelia kliknú na tlačidlo Obnoviť všetko.

Keď výber tejto možnosti zrušíte, zabránite tomuto pripojeniu v obnovovaní údajov, keď kliknete alebo iní používatelia kliknú na tlačidlo Obnoviť všetko. Je to užitočné, keď chcete zabrániť chybám obnovenia údajov, napríklad chybám časového limitu pre konkrétne pripojenie v službách Excel Services.

Čo robiť, ak obnovenie údajov zlyhá

V závislosti od konfigurácie vášho prostredia sa môže stať, že obnovenie údajov sa neuskutoční. Ak napríklad niekto vytvoril zošit, ktorý používa zabezpečené pripojenia externých údajov na lokálne servery, v službách Microsoft 365 pripojenia údajov pravdepodobne nebudú fungovať. Ak nastane situácia, kedy nemôžete údaje v okne prehliadača obnoviť, skúste zošit otvoriť v programe Excel.

Môžete tiež kontaktovať správcu služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×