Obnovenie poznámok zo zálohy

Predplatné služieb Office 365, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

Ak poznámkové bloky zálohujete ešte pred stratou alebo odstránením dôležitých informácií, budete môcť svoje poznámky obnoviť kedykoľvek to bude potrebné.

Dôležité:  Obnovovanie poznámok je užitočný nástroj. Ak však budete chcieť svoje poznámkové bloky neskôr obnoviť, bud potrebné nastaviť automatické zálohovanie, alebo zálohovať svoje poznámkové bloky manuálne.

 1. Kliknite na položky Súbor > Informácie > Otvoriť zálohy.

 2. V dialógovom okne Otvorenie záložnej kópie dvakrát kliknite na súbor v poznámkovom bloku, ktorý chcete obnoviť, vyberte požadovanú sekciu poznámkového bloku a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  OneNote zobrazí oblasť Otvorené sekcie, kde môžete zobraziť strany v sekcii, ktorú ste práve otvorili zo záložných súborov.

 3. Ak chcete obnoviť poznámky, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete obnoviť celú zálohovanú sekciu, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu sekcie a potom kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať.

  • Ak chcete obnoviť len určité strany zálohovanej sekcie, kliknite pravým tlačidlom myši na požadované karty strán a potom kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať.

 4. V dialógovom okne Premiestniť alebo kopírovať vyberte, kam chcete umiestniť zálohované sekcie alebo strany, a potom kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 5. Po obnovení poznámok kliknite pravým tlačidlom myši na zálohovanú sekciu a kliknite na položku Zavrieť.

 6. Ak chcete s pôvodným poznámkovým blokom ďalej pracovať, znova ho vyberte zo zoznamu Poznámkové bloky.
   

Poznámka: Keď obnovujete poznámky zo zálohy, v dialógovom okne Premiestniť alebo kopírovať nie je dostupný príkaz Premiestniť. Toto vám zabráni v náhodnom odstránení ľubovoľných častí zálohy, ktoré by ste mohli neskôr potrebovať.

Microsoft Office OneNote 2007 automaticky vytvorí záložné kópie poznámok v časových intervaloch, ktoré môžete prispôsobiť. Pomocou týchto záložných súborov môžete obnoviť sekcie poznámkového bloku alebo celé poznámkové bloky.

Pre každú sekciu, ktorú obnovíte, OneNote vytvorí novú sekciu v aktuálnom poznámkovom bloku s názvom časti názov (k dátumu), pričom názov sekcie je názov pôvodnej sekcie a dátum je dátum poslednej uloženia sekcie.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku Otvoriť zálohu.

 2. V dialógovom okne Otvoriť zálohu v priečinku zálohy dvakrát kliknite na priečinok Poznámkový blok obsahujúci súbor alebo súbory, ktoré chcete obnoviť.

 3. Vyberte jeden alebo viacero záložných súborov, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Tip: Ak chcete vybrať viac ako jeden súbor naraz, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na každý požadovaný súbor.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×