We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje rešpektovať vaše osobné údaje. V rámci tohto záväzku vám poskytujeme informácie o tom, aké údaje spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa pri používaní Microsoft Whiteboard, ako aj nastavenia ochrany osobných údajov na ovládanie týchto údajov. K dispozícii sú nastavenia ochrany osobných údajov pre diagnostické údaje a online funkcie.

Informácie o týchto nastaveniach ochrany osobných údajov získate pri prvom spustení Whiteboardu. Potom si môžete prezrieť nastavenia ochrany osobných údajov prechodom na Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Poznámky: 

Do ktorej kategórie zabezpečenia súladu patrí Whiteboard?

Aplikácie Whiteboard pre Windows 10, iOS a web spĺňajú podmienky úrovne C, čo znamená, že zodpovedajú globálnym normám vrátane SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a vzorových doložiek EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft.

Diagnostické údaje pre Whiteboard

Zhromažďujeme diagnostické údaje, keď používate Whiteboard, aby sme mohli nájsť a vyriešiť problémy, identifikovať a zmierniť hrozby a zlepšiť vaše možnosti práce. Tieto údaje neobsahujú vaše meno, obsah súborov ani informácie o aplikáciách, ktoré nesúvisia s Whiteboardom.

Existujú dve úrovne diagnostických údajov: povinné a voliteľné.

Povinné diagnostické údaje predstavujú minimálne množstvo údajov, ktoré potrebujeme zhromažďovať, aby bola Whiteboard zabezpečená, aktuálna a fungovala podľa očakávaní. Napríklad informácie o verzii Whiteboardu nainštalovanej v zariadení alebo informácie, ktoré označujú, že Whiteboard zlyháva pri pokuse o spustenie.

Voliteľné diagnostické údaje sú údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať Whiteboard a poskytujú rozšírené informácie, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať a riešiť problémy. Napríklad informácie o tom, ako používatelia pridávajú rýchle poznámky alebo text na tabuľu, čo nám môže pomôcť zlepšiť prostredie produktu vykonaním zmien používateľského rozhrania.

Online funkcie pre Whiteboard

Whiteboard poskytuje nasledujúce online funkcie, ktoré využívajú cloudové služby na poskytovanie základných funkcií:

 • Vložte wordový alebo PowerPoint dokument, ktorý používa službu poskytnutú Microsoft Office na skonvertovanie vybratého súboru na obrázok, ktorý možno umiestniť na tabuľu.

Pri používaní týchto online funkcií Whiteboard zhromažďuje požadované údaje služieb a odosiela ich spoločnosti Microsoft. Ide o údaje, ktoré sú potrebné na zachovanie zabezpečenia, aktuálnosti a výkonu služby podľa očakávaní. Keďže tieto údaje úzko súvisia s pripojeným prostredím, sú oddelené od požadovaných alebo voliteľných úrovní diagnostických údajov.

Ak ste prihlásení do Whiteboardu pomocou konta Microsoft, ako je napríklad osobná outlook.com e-mailová adresa, môžete tieto online funkcie vypnúť prechodom na Nastavenia > ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Konfigurácia nastavení ochrany osobných údajov pre Whiteboard pre vašu organizáciu

Ak ste správcom svojej organizácie, môžete ovládať tieto možnosti:

 • Aká úroveň diagnostických údajov sa zhromažďuje a odosiela spoločnosti Microsoft o klientskom softvéri Whiteboard spustenom v zariadení používateľa.

 • Určuje, či sú voliteľné online funkcie vo Whiteboarde k dispozícii pre vašich používateľov.

Ak chcete nakonfigurovať úroveň diagnostických údajov, prihláste sa do Centrum spravovania služby Microsoft 365 pomocou konta správcu. Na domovskej stránke Centra spravovania prejdite na položku Zobraziť všetky> Nastavenia > nastavenia organizácie > Whiteboarde.

Ak chcete nakonfigurovať dostupnosť voliteľných pripojených funkcií, použite službu Office cloudovej politiky v Centre spravovania Aplikácie Microsoft 365. Prihláste sa pomocou konta správcu a prejdite na položku Prispôsobenie > Správa politík. Politika, ktorú chcete nakonfigurovať, má názov Povoliť používanie ďalších voliteľných pripojených funkcií v Office.

Nastavenie diagnostických údajov pre vašu organizáciu

Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú len na správcov.

Môžete si vybrať úroveň diagnostických údajov , ktoré sa zhromažďujú a odosielajú spoločnosti Microsoft o klientskom softvéri Whiteboard spustenom v zariadeniach vo vašej organizácii. Ak nezmeníte nastavenie v Centrum spravovania služby Microsoft 365, spoločnosti Microsoft sa odošlú voliteľné diagnostické údaje. Ak sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje, zahrnú sa aj požadované diagnostické údaje.

Okrem povinných alebo voliteľných možností je k dispozícii aj možnosť Žiadne. Ak vyberiete túto možnosť, spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne diagnostické údaje o klientskom softvéri Whiteboard spustenom v zariadení používateľa. Táto možnosť však výrazne obmedzuje schopnosť spoločnosti Microsoft zisťovať, diagnostikovať a riešiť problémy, s ktorými sa vaši používatelia môžu stretnúť pri používaní Whiteboardu.

Vaši používatelia nebudú môcť zmeniť úroveň diagnostických údajov pre svoje zariadenia, ak sú prihlásení do Whiteboardu pomocou poverení organizácie (niekedy sa označujú ako pracovné alebo školské konto). Ak sú však prihlásení do Whiteboardu pomocou konta Microsoft, ako je napríklad osobná outlook.com e-mailová adresa, môžu zmeniť úroveň diagnostických údajov vo svojich zariadeniach prechodom na Nastavenia > ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Voliteľné nastavenie online funkcií pre vašu organizáciu

Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú len na správcov.

Môžete si vybrať, či chcete používateľom sprístupniť voliteľné online funkcie vo Whiteboarde. Tieto pripojené funkcie budú k dispozícii pre vašich používateľov, pokiaľ nezmeníte nastavenie v Centrum spravovania služby Microsoft 365.

Tieto online funkcie sa líšia, pretože sa na ne nevzťahuje komerčná zmluva vašej organizácie so spoločnosťou Microsoft. Voliteľné online funkcie ponúka spoločnosť Microsoft priamo vašim používateľom a namiesto podmienok poskytovania online služieb sa riadia zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Aj keď sa rozhodnete sprístupniť tieto voliteľné pripojené funkcie používateľom, vaši používatelia majú možnosť vypnúť ich ako skupinu prechodom na Nastavenia > ochrana osobných údajov a zabezpečenie. Používatelia majú túto možnosť len vtedy, ak sú prihlásení do Whiteboardu pomocou poverení organizácie (niekedy sa označujú ako pracovné alebo školské konto), nie vtedy, ak sú prihlásení pomocou konta Microsoft, ako je napríklad osobná outlook.com e-mailová adresa.

Udalosti požadovaných diagnostických údajov zhromažďované whiteboardom

Nižšie sú uvedené požadované udalosti diagnostických údajov zhromaždené whiteboardom vrátane zoznamu údajových polí v každej udalosti.

 • Intentional.CanvasObject.Ink.DrawFirstStroke

  Zhromažďuje sa prvé pridanie písania rukou na panel v Microsoft Whiteboard. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie chýb súvisiacich s pridávaním písania rukou na panel. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • Akcia – typ ťahu perom

  • Zdroj – metóda vstupu ťahu perom

 • Intentional.SurfSide.ActivationProtocol.LoadFromUri

  Zhromažďuje sa pri každom spustení Microsoft Whiteboard hovorom z inej aplikácie alebo procesu. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie, ak sa Whiteboard nespustí pri správnom vyvolaní inou aplikáciou alebo procesom. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • ApplicationExecutionState – stav spustenia aplikácie pri aktivácii protokolu

  • IsSignedIn – stav overenia používateľa

  • Druh – aplikácia alebo proces, ktorý spúšťa Whiteboard

 • Zámerná tabuľa.Init.DisplayWhiteboard

  Zhromažďuje sa pri prvom zobrazení Microsoft Whiteboard v klientovi na reláciu. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie problémov so spustením. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • IsPrelaunched – stav predbežného spustenia

  • IsProtocolActivation – typ spustenia aplikácie

 • Intentional.Whiteboard.Init.StartApp

  Zhromažďuje sa zakaždým, keď sa Microsoft Whiteboard spustí po skončení predchádzajúceho stavu bez zlyhania. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie problémov so zlyhaním. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • Prvý štart – prvé spustenie aplikácie v klientovi

 • Intentional.Whiteboard.KeyCategory.UseCategory

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa funkcia používa prvýkrát (a len prvýkrát) na používateľa, reláciu/tabuľu v Microsoft Whiteboard. Tieto informácie sú dôležité na to, aby ste sa uistili, že sa používajú kľúčové kategórie. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • CategoryName – názov kľúčovej kategórie

 • Intentional.Whiteboard.KeyFeature.UseFeature

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa funkcia používa prvýkrát (a len prvýkrát) na používateľa, reláciu/tabuľu v Microsoft Whiteboard. Tieto informácie sú dôležité na to, aby ste sa uistili, že funkcie sú volané a použité. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • FeatureName – názov kľúčovej funkcie

 • Intentional.Whiteboard.SafeBoot.StartApp

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa Microsoft Whiteboard spustí po tom, ako sa predchádzajúci stav skončil zlyhaním. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie problémov so zlyhaním. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • Prvý štart – prvé spustenie aplikácie v klientovi

 • Zámerné.Tabuľa.Scrub.LoadSettings

  Zhromažďuje sa vždy, keď sa spustí Microsoft Whiteboard. Tieto informácie sú dôležité na zachytenie chýb priradených k nastaveniam nakonfigurovaným používateľom. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na diagnostiku problému, aby zaručila, že Microsoft Whiteboard funguje podľa očakávaní.

  • ActivePen – stav režimu pera

  • CollectFullTelemetryWithoutSignIn – úplná kolekcia telemetrie bez prihlásenia

  • DefaultWhiteboardBackgroundColor – predvolená farba pozadia panela

  • DefaultWhiteboardBackgroundPattern – predvolený vzor pozadia panela

  • FlightStatus – stav letu

  • InkToShape – povolenie písania rukou na tvar

  • InkToTable – povolenie písania rukou na tabuľku

  • SignInEnabled – povolenie prihlásenia používateľa

  • SharingWithoutSignInEnabled – povolenie panela zdieľania

  • ToolbarLocation – predvolené umiestnenie panela s nástrojmi na obrazovke

  • TeamSettingsSource – povolenie nastavení Teams

Pozrite tiež

Pomocník pre Microsoft Whiteboard

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×