Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDLYIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) posledné obdobie.

Syntax

ODDLYIELD(vyrovnanie; splatnosť; posledný_úrok; sadzba; ss; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie ODDLYIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania zabezpečenia. Dátum vyrovnania emisie je dátum po dátume emisie, kedy sa papier obchoduje s kupujúcem.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Posledný_úrok    Povinný argument. Dátum poslednej výplaty úroku.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo neuvedené

US (NASD) 30/360

1

Skutočná hodnota/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 má poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, kedy nákup úroku, ako je napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď sa končí platnosť úroku. Predpokladajme napríklad, že dlhopis na 30 rokov je vydaný 1. januára 2008 a o šesť mesiacov ho zakúpí kupujúcemu. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania by bol 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie od 1. januára 2008.

 • Vyrovnanie, splatnosť, posledný úrok a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak vyrovnanie, splatnosť alebo last_interest nie sú platnými dátummi, funkcia ODDLYIELD vráti #VALUE! .

 • Ak má úroková < 0 alebo ss ≤ 0, funkcia ODDLYIELD vráti #NUM! .

 • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDLYIELD vráti #NUM! .

 • Nasledujúca podmienka (pri dátume) musí byť splnená. V opačnom prípade funkcia ODDLYIELD vráti #NUM! chybová hodnota:

  splatnosť > vyrovnanie > posledný_úrok

 • Funkcia ODDLYIELD sa počíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • Ai = počet príslušných dní pre i-té alebo posledné kvázikupónové obdobie v odlišnom období, počítaných dopredu od posledného príslušného dátumu pred dátumom zaručenej ceny

  • DCi = počet dní počítaných v každom i-tom alebo poslednom kvázikupónovom období, limitovaný dĺžkou aktuálneho úrokového obdobia

  • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú obsiahnuté v odlišnom období (ak toto číslo obsahuje zlomok, je zaokrúhlený na najbližšie väčšie celé číslo)

  • NLi = normálna dĺžka (v dňoch) i-tého alebo posledného kvázikupónového obdobia v odlišnom období

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

4/20/2008

Dátum vyrovnania

6/15/2008

Dátum splatnosti

12/24/2007

Dátum posledného úroku

3,75 %

Úroková miera

99,875 EUR

Cena

100 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

0

Základ 30/360

Vzorec

Popis

Výsledok

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Výnos cenného papiera, ktorý má nepárne (kratšie alebo dlhšie) posledné obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie. Výsledok je 0,04519 alebo 4,52 %.

4,52 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×