Odosielanie automatických odpovedí Mimo pracoviska z Outlooku pre Mac

Podpora pre Office 2016 pre Mac čoskoro končí

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Môžete odosielať automatické odpovede (Mimo pracoviska) z programu Outlook zakaždým, keď chcete odosielateľov e-mailu informovať o tom, že im nebudete môcť odpovedať ihneď.

Automatické odpovede možno nastaviť dvomi spôsobmi. Spôsob, ktorý si vyberiete, závisí od typu e-mailového konta v Outlooku.

Môžete nastaviť automatické odpovede pre čas, keď ste mimo pracoviska, a určiť dátum ukončenia tak, aby sa odpovede prestali posielať automaticky, keď sa vrátite, alebo môžete manuálne vypnúť automatické odpovede.

Nastavenie automatických odpovedí, keď ste mimo pracoviska

 1. V ľavom dolnom rohu navigačnej tably kliknite na položku Pošta.

 2. Na karte Nástroje kliknite na položku Mimo pracoviska.

  Na karte Nástroje kliknite na položku Mimo pracoviska.

 3. V poli Nastavenia automatickej odpovede vľavo vyberte konto, pre ktoré chcete nastaviť odpoveď Mimo pracoviska, začiarknite políčko Odosielanie automatických odpovedí pre konto „X“ (pričom „X“ je konto, z ktorého by ste chceli posielať odpovede Mimo pracoviska).

 4. V časti Odpovedať jedenkrát každému odosielateľovi správou zadajte svoju automatickú odpoveď.

 5. Ak chcete nastaviť dátum začatia a dátum ukončenia, začiarknite políčko Odosielať len odpovede počas tohto časového obdobia a zadajte dátum a čas začatia a ukončenia.

  Poznámka: Keď začiarknete toto políčko a nastavíte dátum a čas začatia a ukončenia, odpovede Mimo pracoviska sa vypnú po uplynutí dátumu a času ukončenia automaticky.

 6. Ak chcete nastaviť možnosti odpovedania ľuďom mimo svojej organizácie (ak to povolil správca Exchangeu), začiarknite políčko Odpovede odoslať aj odosielateľom mimo mojej organizácie, vyberte položku Odosielať všetkým externým odosielateľom a v časti Odpovedať jedenkrát každému odosielateľovi správou zadajte svoju automatickú odpoveď.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie automatických odpovedí

 1. V ľavom dolnom rohu navigačnej tably kliknite na položku Pošta.

 2. Na karte Nástroje kliknite na položku Mimo pracoviska.

  Na karte Nástroje kliknite na položku Mimo pracoviska.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Odosielanie automatických odpovedí pre konto „X“ (pričom „X“ je konto, z ktorého by ste chceli zrušiť posielanie odpovedí Mimo pracoviska).

Môžete nastaviť pravidlo pre poštu v Outlooku pre automatické odpovede na nové e-mailové správy. Môžete nastaviť pravidlá pre poštu pre všetky typy kont v Outlooku vrátane kont typu Exchange, POP a IMAP.

Dôležité: Keďže pravidlá pre poštu sa spúšťajú v Outlooku a nie na poštovom serveri, správy s automatickou odpoveďou sa budú odosielať, len ak je váš počítač zapnutý a Outlook je spustený.

Vytvorenie pravidla pre poštu na automatickú odpoveď na nové správy

 1. V ľavom dolnom rohu navigačnej tably vyberte položku Pošta.

 2. Na karte Usporiadať vyberte položku Pravidlá a potom položku Upraviť pravidlá.

 3. Na ľavej table dialógového okna Pravidlá vyberte typ konta, pre ktoré chcete vytvoriť pravidlo, ako je napríklad Exchange, IMAP alebo POP.

  Kliknite na typ konta

  Tip: Ak neviete, aký typ konta používate, pozrite si tému Nie ste si istí, aký typ konta používate? a potom sa vráťte na krok 4 v tejto časti.

 4. V poli Pravidlá vyberte položku Pridať pravidlo Pridanie pravidla .

 5. V poli Názov pravidla zadajte názov pravidla, napríklad Odpoveď počas dovolenky.

  Vytvorenie pravidla

 6. V časti Postupujte takto vyberte tlačidlo Zmeniť stav a potom vyberte položku Odpoveď.

 7. Kliknite na položku Text odpovede a zadajte automatickú odpoveď, ktorú má Outlook odoslať. Potom vyberte tlačidlo OK.

  Text odpovede

  V dialógovom okne Pravidlá sa vám zobrazí pravidlo Odpoveď počas dovolenky, ktoré ste vytvorili.

  Pravidlo pre odpoveď počas neprítomnosti

  Poznámka: Outlook bude odosielať automatické odpovede založené na pravidle, ktoré ste vytvorili, kým pravidlo pre poštu manuálne nevypnete.

Manuálne vypnutie pravidla pre poštu

 1. V dolnej časti navigačnej tably vyberte položku Pošta.

 2. Na karte Usporiadať vyberte položku Pravidlá a potom položku Upraviť pravidlá.

 3. V dialógovom okne Pravidlá dvakrát kliknite na pravidlo, ktoré chcete vypnúť.

  Pravidlo pre odpoveď počas neprítomnosti

 4. Zrušte začiarknutie políčka Povolené a vyberte položku OK.

  Zrušte začiarknutie políčka Povolené.

 1. Na paneli s ponukami Outlooku vyberte položky Nástroje > Kontá.

 2. Na ľavej table dialógového okna Kontá kliknite na príslušné konto.

 3. Nad položkou Popis konta vpravo bude uvedený typ konta.

 4. Ak sa chcete vrátiť do dialógového okna Pravidlá, kliknite na položku Zobraziť všetko a potom vyberte položku Pravidlá.

  V časti E-mail kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 5. Ak chcete konfigurovať pravidlo automatickej odpovede, prejdite na krok 4 v časti Ak máte konto Hotmail, Gmail, Yahoo! alebo iné konto POP alebo IMAP. Ak chcete nastaviť odpoveď Mimo pracoviska pre konto na serveri Exchange, prejdite na časť Ak máte konto Exchange alebo Outlook.com.

Pozrite tiež

Vytvorenie pravidla v Outlooku pre Mac

Automatické odpovede možno nastaviť dvomi spôsobmi. Spôsob, ktorý si vyberiete, závisí od typu e-mailového konta v Outlooku.

Zapnutie asistenta pre režim Mimo pracoviska

 1. V dolnej časti navigačnej tably kliknite na položku Pošta  Tlačidlo zobrazenia pošty .

  Poznámka: Ak máte viaceré kontá na serveri Exchange, musíte zapnúť alebo vypnúť asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ pre každé konto samostatne. Ak chcete vybrať konto, pre ktoré chcete zapnúť asistenta pre režim „Mimo pracoviska“, vyberte priečinok v konte v zozname priečinkov predtým, ako budete pokračovať ďalším krokom.

 2. Na karte Nástroje kliknite na položku Mimo pracoviska.

  Karta Nástroje, skupina 2

 3. Kliknite na položku Odoslať automatické odpovede „Mimo pracoviska“.

 4. V poli Odpovedanie na správy zadajte text, ktorý chcete zahrnúť do automatickej odpovede.

 5. Použite niektorý z týchto postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Nastavenie dátumu začatia a dátumu ukončenia pre správu Mimo pracoviska

  Začiarknite políčko Som mimo pracoviska medzi a potom nastavte dátum začatia a ukončenia.

  Nastavenie možností odpovedania mimo vašej organizácie (ak je táto funkcia povolená správcom služieb Microsoft Exchange)

  Začiarknite políčko Odoslať automatické odpovede mimo mojej spoločnosti a potom zadajte informácie.

Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ funguje na serveri s Microsoft Exchange Serverom na automatické odpovedanie na e-mailové správy, keď ste mimo pracoviska. Pretože správy posiela Exchange server (nie Outlook), na odoslanie správ s odpoveďou nemusí byť Outlook spustený.

Poznámka: Váš delegát nemôže zapnúť ani vypnúť asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ za vás.

Vypnutie asistenta pre režim Mimo pracoviska

 1. V dolnej časti navigačnej tably kliknite na položku Pošta  Tlačidlo zobrazenia pošty .

  Poznámka: Ak máte viaceré kontá na serveri Exchange, musíte zapnúť alebo vypnúť asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ pre každé konto samostatne. Ak chcete vybrať konto, pre ktoré chcete zapnúť asistenta pre režim „Mimo pracoviska“, vyberte priečinok v konte v zozname priečinkov predtým, ako budete pokračovať ďalším krokom.

 2. Na karte Nástroje kliknite na položku Mimo pracoviska.

  Karta Nástroje, skupina 2

 3. Kliknite na položku Neposielať automatické odpovede „Mimo pracoviska“.

  Tip: Ak ste nastavili dátum začatia a ukončenia pre správy Mimo pracoviska, vypnú sa automaticky po uplynutí dátumu ukončenia. Ak chcete vypnúť správy Mimo pracoviska pred dátumom ukončenia, kliknite na položku Neposielať správy Mimo pracoviska.

Môžete nastaviť pravidlo pre poštu v Outlooku pre automatické odpovede na nové e-mailové správy. Pravidlá môžu byť nastavené pre všetky kontá v Outlooku vrátane kont POP a IMAP.

Dôležité: Keďže pravidlá pre poštu sa spúšťajú v Outlooku a nie na poštovom serveri, správy s automatickou odpoveďou sa budú odosielať, len ak je váš počítač zapnutý a Outlook je spustený.

Vytvorenie pravidla pre poštu na automatickú odpoveď na nové e-mailové správy

 1. V dolnej časti navigačnej tably kliknite na položku Pošta  Tlačidlo zobrazenia pošty .

 2. Na karte Usporiadať kliknite na položku Pravidlá a potom na položku Upraviť pravidlá.

  Karta Usporiadať, skupina 3

 3. Na ľavej table dialógového okna Pravidlá kliknite na typ konta, pre ktoré chcete vytvoriť pravidlo. Ak neviete, aký typ konta máte, prejdite na časť Nie ste si istí, aký typ konta používate?.

 4. Kliknite na položku Pridať Pridať .

 5. V poli Názov pravidla zadajte názov pravidla, napríklad Odpoveď počas dovolenky.

 6. V časti s tlačidlom Pridať akciu v kontextovej ponuke Zmeniť stav kliknite na položku Odpoveď.

 7. Kliknite na položku Text odpovede a zadajte automatickú odpoveď, ktorú má Outlook odoslať. Potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povolené a potom kliknite na položku OK.

 9. Ak chcete vypnúť správy s automatickou odpoveďou, dvakrát kliknite na pravidlo, čím sa otvorí, a potom zrušte začiarknutie políčka Povolené.

  Tip: Pravidlo môžete vypnúť aj zrušením začiarknutia políčka vedľa názvu pravidla v dialógovom okne Pravidlá.

Vypnutie pravidla pre poštu

 1. V dolnej časti navigačnej tably kliknite na položku Pošta  Tlačidlo zobrazenia pošty .

 2. Na karte Usporiadať kliknite na položku Pravidlá a potom na položku Upraviť pravidlá.

  Karta Usporiadať, skupina 3

 3. Na ľavej table dialógového okna Pravidlá kliknite na typ konta, pre ktoré chcete vytvoriť pravidlo. Ak neviete, aký typ konta máte, prejdite na časť Nie ste si istí, aký typ konta používate?.

 4. Dvakrát kliknite na pravidlo, čím sa otvorí, a potom zrušte začiarknutie políčka Povolené.

  Tip: Pravidlo môžete vypnúť aj zrušením začiarknutia políčka vedľa názvu pravidla v dialógovom okne Pravidlá.

 1. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na položku Zobraziť všetko a potom v časti Osobné nastavenia kliknite na položku Kontá.

 2. Na ľavej table dialógového okna Kontá kliknite na príslušné konto. Typ konta sa zobrazí pod popisom konta. V tomto príklade je to konto POP.

  Indikátor typu konta

 3. Ak sa chcete vrátiť do dialógového okna Pravidlá, kliknite na položku Zobraziť všetko a potom v časti E-mail kliknite na položku Pravidlá.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011

Nemôžem sa pripojiť ku kontu Exchange

Informácie o zdieľaní a delegovaní

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×