Odoslanie a prijatie okamžitej správy

Z Lyncu v iPade môžete odosielať okamžité správy iným kontaktom a prijímať ich. Do existujúcej konverzácie cez okamžité správy tiež môžete pridať zvuk alebo video. Konverzáciu cez okamžité správy môžete tiež začať s ľubovoľnou skupinou zobrazenou v Lyncu vrátane distribučných skupín a vami vytvorených skupín kontaktov.

Úvodné informácie týkajúce sa používania Lyncu v iPade

Pozrite si toto krátke video a získajte informácie o tom, ako používať Lync na odosielanie okamžitých správ, uskutočnenie hovoru a pripojenie k schôdzi v iPade.

Alebo si prečítajte podrobné informácie o odosielaní okamžitých správ v Lyncu, uskutočňovaní hovoru, pripojení k schôdzi a ďalšie informácie

Odoslanie okamžitej správy jednému kontaktu

Ak chcete vyhľadať kontakt a poslať mu okamžitú správu, postupujte takto:

 1. Ťuknite na druhú ikonu zľava, čím sa dostanete na obrazovku Kontakty.

 2. Potom na karte Lync začnite do vyhľadávacieho poľa písať meno osoby. Výsledky sa zobrazia pod poľom.

 3. Po vyhľadaní hľadaného kontaktu ťuknite na jeho meno, na obrazovke Vizitka ťuknite na ikonu Okamžitá správa a začnite písať správu.

Ak chcete zo zoznamu kontaktov vybrať kontakt, ktorému chcete odoslať okamžitú správu, postupujte takto:

 1. Ťuknite na druhú ikonu zľava, čím sa dostanete na obrazovku Kontakty.

 2. V zozname Kontakty ťuknite na skupinu, v ktorej sa osoba nachádza, čím skupinu rozbalíte.

 3. Po vyhľadaní hľadaného kontaktu ťuknite na jeho meno, na obrazovke Vizitka ťuknite na ikonu Okamžitá správa a začnite písať správu.

Začatie konverzácie cez okamžité správy so skupinou

Začatie konverzácie s celou distribučnou skupinou naraz:

 1. Ťuknite na druhú ikonu zľava, čím sa dostanete na obrazovku Kontakty.

 2. Potom na karte Lync začnite do vyhľadávacieho poľa písať názov skupiny.

 3. Po nájdení hľadanej skupiny ťuknite na jej názov, na obrazovke Vizitka ťuknite na ikonu Okamžitá správa, napíšte správu a ťuknite na položku Odoslať. Správa sa odošle všetkým členom skupiny, ktorí sú online.

Prijatie okamžitej správy

Keď vám niekto pošle okamžitú správu, vo vašom zariadení sa zobrazí oznámenie o okamžitej správe.

Ak prijmete okamžitú správu počas práce v Lyncu, oznámenie sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete pozvanie prijať, ťuknite na oznámenie.

 • Ak chcete pozvanie ignorovať, ťuknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak dostanete okamžitú správu v čase, keď máte zariadenie zamknuté, alebo keď je Lync spustený v pozadí, zobrazí sa natívne upozornenie iPadu na novú okamžitú správu. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete pozvanie prijať, ťuknite na oznámenie.

 • Ak chcete pozvanie odignorovať, počkajte, kým oznámenie zmizne.

Prepínanie medzi konverzáciami cez okamžité správy

 1. Ak ste stále v okne konverzácie, ťuknite na tretiu ikonu zľava. Zobrazí sa obrazovka Konverzácie.

 2. Z obrazovky Konverzácie ťuknite na konverzáciu, na ktorú chcete odpovedať.

Pridanie zvuku alebo videa do konverzácie cez okamžité správy

Ak chcete do konverzácie cez okamžité správy pridať zvuk alebo video, vykonajte niektorú z týchto akcií:

 • Z konverzácie cez okamžité správy na obrazovke Konverzácia ťuknite na ikonu Zavolať a potom na číslo, ktoré chcete vytočiť.

Vyhľadanie najnovšej alebo zmeškanej konverzácie

Ak zmeškáte konverzáciu, na karte Konverzácie sa zobrazí informácia o zmeškanej konverzácii.

 1. Ak si chcete prezrieť najnovšiu alebo zmeškanú konverzáciu, ťuknite na tretiu ikonu zľava. Zobrazí sa obrazovka Konverzácie.

 2. Na obrazovke Konverzácie sa zobrazí zoznam najnovších a zmeškaných konverzácií.

 3. Ťuknite na konverzáciu, na ktorú chcete odpovedať. Ak sa chcete pripojiť do konverzácie, odpovedajte na ňu buď poslaním okamžitej správy, alebo začnite zvukový hovor či videohovor.

Konverzácie prijaté v iných klientoch Lyncu, ale zmeškané v mobilnom zariadení, sa na karte Konverzácie nezobrazia.

Ukončenie konverzácie

Ak ste konverzáciu cez okamžité správy ukončili, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Z obrazovky Konverzácia ťuknite na ikonu Akcie a potom na možnosť Ukončiť konverzáciu.

 • Ťuknite na tretiu ikonu zľava, čím sa dostanete na obrazovku Konverzácie. Na obrazovke Konverzácie ťuknite na položku Upraviť, potom ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť. Alebo ťuknite na položku Vybrať všetky a potom ťuknite na položku Odstrániť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×