Odoslanie e-mailovej správy s pripomenutím na spracovanie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Správy, ktoré odosielate, môžu byť označené príznakom, aby upozornili vás alebo príjemcu, že akcie je potrebné vykonať.

Príznak pre seba

Posielate správu, ktorá vyžaduje odpoveď. Chcete sa uistiť, že nezabudnete na žiadosť a získate potrebné informácie. Označenie príznakom slúžiacim pre vašu informáciu vás informuje o tom, že ste požiadali ostatných o odpoveď. Po pridaní príznaku sa v ponuke Úlohy a v možnosti Úlohy − náhľad zobrazí položka úlohy.

 1. Kliknite na položky Správa > Spracovať.

  Príkaz Spracovať na páse s nástrojmi

 2. Kliknite na možnosť Dnes, Zajtra, Tento týždeň, Budúci týždeň, Žiadny dátum alebo Vlastné.

Keďže je možné, že na danú správu v priečinku Odoslaná pošta zabudnete, odporúčame vám pridať k nej pripomenutie pre vašu informáciu. Pripomenutia sú dialógové okná upozornení, ktoré sa zobrazujú, keď nastal čas spracovania, rovnako ako upozornenia zobrazujúce sa pri nadchádzajúcich schôdzach alebo plánovaných činnostiach.

Ak chcete pridať pripomenutie pre seba, kliknite na položku Spracovať > Pridať pripomenutie. Zadajte dátum a čas, kedy sa má zobraziť pripomenutie dialógové okno.

Označenie príznakom pre príjemcov

Označenie správy príznakom pre príjemcov pridáva správe zvláštny dôraz. Príznak sa zobrazí v zozname správ a text sa v správe zobrazí nad riadkom Od. Ak aj príjemca používa Outlook, položka sa pridá k jeho alebo jej zoznamu úloh.

 1. Kliknite na položky Správa > Spracovať.

  Príkaz Spracovať na páse s nástrojmi

 2. Kliknite na položku Vlastné.

 3. Začiarknite políčko Príznak pre príjemcov.

  Začiarkavacie políčko príkazu Príznak pre príjemcov v dialógovom okne Vlastné

 4. V dialógovom okne Vlastné odporúčame zmeniť predvolený text v poli Príznak na popis alebo akciu. Môžete napríklad zadať text Odoslať Anne odpoveď na otázku o povolení. Tento text sa príjemcovi zobrazí nad riadkom Od.

Aby sa viditeľnosť správy ešte viac zvýšila, môžete pridať pripomenutie. Pripomenutia sú dialógové okná upozornení, ktoré sa zobrazujú, keď nastal čas spracovania, rovnako ako upozornenia zobrazujúce sa pri schôdzi alebo plánovanej činnosti, ktorá sa má začať.

Ak chcete pridať pripomenutie pre príjemcov, začiarknite políčko príznak pre príjemcov a potom zadajte dátum a čas, ktorý má dialógového okna pripomenutia pre príjemcov Zobraziť.

Tip: Dobre zvážte pridanie pripomenutia k príznaku pre príjemcov. Položte si otázku, či je skutočne nutné rušiť príjemcu dialógovým oknom pripomenutia a či nie je príznak postačujúci.

Ako fungujú dátumy príznak v ponuke spracovať?

Pomocou príznakov položiek na spracovanie a zahrnutie pripomenutia. Tieto predvolené spustenie dátumy, termíny splnenia a pripomenutie časy sú k dispozícii pre príznakov. Môžete prispôsobiť všetky nastavenia.

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Pozrite tiež

Nastavenie alebo odstránenie pripomenutí

Nastavenie príznaku na spracovanie pre prichádzajúce správy

Pridanie sledovania do e-mailových správ

Príznak pre seba

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • V zoznam správ, kliknite na požadovanú správu. Na karte Správa v skupine značky na položku Spracovať a potom kliknite na typ príznaku, ktorý chcete nastaviť.

 • V otvorenej správe kliknite na karte Správa v skupine Značky na položku Spracovať a potom kliknite na typ príznaku, ktorý chcete nastaviť.

Ak chcete nastaviť pripomenutie správy s príznakom, na karte Správa kliknite v skupine Značky na položku Spracovať a potom kliknite na položku Pridať pripomenutie. V prípade potreby môžete zmeniť dátum a čas pripomenutia.

Označenie príznakom pre príjemcov

Pri odosielaní pripomenutí iným osobám buďte opatrní. Niektorým príjemcom môže prekážať, ak sa im počas práce zobrazujú pripomenutia. Ďalšou možnosťou je poslať správu označenú príznakmi dátumu začatia a termínu splnenia a ďalšími informáciami v zozname Príznak. Takto budú dané informácie k dispozícii pre príjemcov na informačnom paneli správy bez pripomenutia.

Ak chcete odoslať príznak, na základe ktorého sa iným osobám zobrazí výzva na vykonanie akcie, pred odoslaním správy vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V otvorenej správe kliknite na karte Správa v skupine značky na položku Spracovať a potom kliknite na položku príznak pre príjemcov.

 2. V časti Príznak pre príjemcov kliknite v zozname Príznak na typ príznaku, ktorý chcete odoslať.

 3. Správy označené príznakom pre príjemcov v predvolenom nastavení zahŕňajú aj pripomenutie. V prípade potreby zmeňte dátum a čas. Ak príznak nechcete zahrnúť, zrušte začiarknutie políčka Pripomenutie.

Ak chcete, môžete si e-mailové správy príznak na spracovanie umožňujú sledovať reakcie.

Ako fungujú dátumy príznak v ponuke spracovať?

Pomocou príznakov položiek na spracovanie a zahrnutie pripomenutia. Tieto predvolené spustenie dátumy, termíny splnenia a pripomenutie časy sú k dispozícii pre príznakov. Môžete prispôsobiť všetky nastavenia.

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Pozrite tiež

Nastavenie alebo odstránenie pripomenutí

Sledovanie e-mailových správ označených na spracovanie

Revízia príznakom e-mailových správ

Pridanie sledovania do e-mailových správ

Pridanie príznaku na spracovanie

Príznak pre seba

 1. V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla .

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Pridať pripomenutie.

 3. Ak chcete vybrať typ pripomenutia, vyberte niektoré pripomenutie zo zoznamu Príznak.

  Môžete napríklad vybrať určité slovné spojenie tvoriaceho súčasť pripomenutie, napríklad zavolať, ďalej, Pre vaše informácie alebo Revízia. Táto informácia sa zobrazí informačný panel v správe.

 4. Vyberte dátum a čas v zoznamoch vedľa políčka pripomenutie.

  Keď vyberiete dátum a čas, pripomenutie sa zobrazí aj na informačnom paneli.

 5. Ak chcete zmeniť predvolené pripomenutie zvuk, kliknite na položku Vzhľad tlačidla a vyhľadajte zvukový súbor. Ak nie je začiarknuté, začiarknite políčko Prehrať zvuk.

Označenie príznakom pre príjemcov

Použite uváženie pri odosielaní pripomenutí iným osobám. Niektorí príjemcovia môžu ocenia so pripomenutia aktivovaný, kým ich fungovania. Ďalšou možnosťou je odoslať správu, ktorá je označená spustenia a termíny splnenia a ďalšie informácie v zozname príznak. Týmto spôsobom informácie sú k dispozícii pre príjemcov na informačnom paneli správy bez pripomenutia.

 1. V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať Vzhľad tlačidla .

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku príznak pre príjemcov.

 3. V časti príznak pre príjemcov vyberte požadovaný typ pripomenutia (Spracovať je predvolená), vyberte položku príznak, ktorý sa má v zozname príznak.

  Môžete napríklad vybrať určité slovné spojenie tvoriaceho súčasť pripomenutie, napríklad zavolať, ďalej, Pre vaše informácie alebo Revízia. Táto informácia sa zobrazí na informačnom paneli v správe.

 4. Vyberte dátum a čas v zoznamoch vedľa políčka pripomenutie.

  Keď vyberiete dátum a čas, pripomenutie sa zobrazí aj na informačnom paneli.

  Tip: Zahrnúť príznak a pripomenutie pre seba, ako aj ostatným, začiarknite políčko príznak pre mňa vyberte informácie pre príznak a potom vyberte požadované možnosti pre pripomenutia.

Po odoslaní príznak správ, môžete sledovať príjemcov. Ak používate konto Microsoft Exchange, môžete dokonca vyhľadanie a sledovanie odpovede, ktoré sa zobrazí. Ďalšie informácie o tejto funkcii Vyhľadanie správy s príznakmi.

Ako fungujú dátumy príznak v ponuke spracovať?

Pomocou príznakov položiek na spracovanie a zahrnutie pripomenutia. Tieto predvolené spustenie dátumy, termíny splnenia a pripomenutie časy sú k dispozícii pre príznakov. Môžete prispôsobiť všetky nastavenia.

Príznak

Dátum začatia

Termín splnenia

Pripomenutie

Dnes

Aktuálny dátum

Aktuálny dátum

Jedna hodina pred koncom aktuálneho pracovného dňa

Zajtra

Aktuálny dátum plus jeden deň

Aktuálny dátum plus jeden deň

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus jeden pracovný deň

Tento týždeň

Aktuálny dátum plus dva dni, nie však neskôr než posledný pracovný deň týždňa

Posledný pracovný deň aktuálneho týždňa

Počiatočný čas aktuálneho dňa plus dva pracovné dni

Budúci týždeň

Prvý pracovný deň budúceho týždňa

Posledný pracovný deň budúceho týždňa

Počiatočný čas prvého pracovného dňa budúceho týždňa

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Žiadny dátum

Aktuálny dátum

Vlastné

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Zobrazí aktuálny dátum; Vyberte položku vlastný dátum v prípade potreby

Pozrite tiež

Nastavenie alebo odstránenie pripomenutí

Sledovanie e-mailových správ označených na spracovanie

Hľadanie správ s príznakom

Pridanie alebo odstránenie príznaku na spracovanie

Pridanie sledovania do e-mailovej správy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×