Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť naše najobľúbenejšie šablóny databázy Microsoft Accessu. Vyberte si zo širokej škály šablón inventára, šablón na riadenie projektov, šablón na sledovanie otázok a mnohých ďalších šablón pre Access.

Tip: Chcete si najskôr pozrieť vizuálny prehľad? Pozrite sa na malebnú cestu cez Access.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Táto vzorová šablóna databázy vám ukáže, ako možno pomocou Accessu spravovať zákazníkov, objednávky, zásoby, nákupy, dodávateľov, dopravu a zamestnancov malých podnikov. Databáza dokáže vygenerovať 15 rôznych zostáv a ponúka skvelý prehľad na spoznanie a prispôsobenie accessových databáz.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu partnerov a dodávateľov svojich zákazníkov. Nielen že budete mať uložené podrobnosti o spoločnosti, pracovných pozíciách a kontaktných údajoch, no môžete vytvárať aj rozličné druhy dotazov, pridávať kontakty z Outlooku, vytvárať menovky s adresami a generovať zostavy, ako sú adresáre či telefónne zoznamy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu študentov vo vašej škole a ich zákonných zástupcov. Nielen že budete mať uložené ID študenta, úroveň, miestnosti, špeciálne okolnosti a kontaktné údaje každého študenta a jeho zákonného zástupcu, no môžete využívať aj množstvo dotazov, napríklad na dochádzku, či generovať rozličné užitočné zostavy od zostáv s informáciami o alergiách a liekoch až po zostavy s kontaktmi pre núdzové situácie.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Vďaka tejto accessovej databáze si môžete vytvoriť a udržiavať databázu udalostí na správu nadchádzajúcich udalostí. Výkonné vstavané a prispôsobiteľné funkcie navigácie a filtrovania udalostí vám umožňujú sledovať udalosti podľa časového plánu (napríklad Aktuálne udalosti, Udalosti podľa týždňa a Dnešné udalosti), ako aj písať, keď budete v reálnom čase zhromažďovať údaje prostredníctvom e-mailu a generovať či distribuovať užitočné a včasné zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu na sledovanie viacerých úloh vrátane vlastníkov, dátumov začatia a ukončenia a percentuálnych hodnôt dokončenia. Vytvárajte dotazy podľa kontaktov, otvorených úloh či úloh po termíne, sledujte podrobnosti úloh, priority a stav, priraďujte úlohy a zároveň vytvárajte užitočné zostavy, napríklad zostavu úloh s dnešným termínom.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať rozsiahlu databázu na správu majetku svojej organizácie. Budete mať vždy aktuálne informácie o podrobnostiach majetku vrátane informácií o jeho vlastníctve, stave, umiestnení, nákupnej cene a aktuálnej hodnote. Zároveň budete môcť využívať výkonné funkcie na vytváranie dopytov a zhromažďovanie údajov, vďaka ktorým si vytvoríte komplexné zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej databázy môžete zaznamenávať do denníka chyby vo svojom projekte, sledovať ich a riešiť. Súčasťou databázy je aj školiace video s návodom, ako ju možno konfigurovať a používať.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu transakcií inventára pre zásoby, zamestnancov, dodávateľov a rozličné transakcie vo svojej organizácii. Nielen že budete mať uložené podrobnosti o každej položke, type transakcie, množstvách a umiestneniach, no môžete aj generovať užitočné zostavy, či už o stave zásob inventára podľa dodávateľov, alebo o inventári, ktorý treba znova objednať.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto šablóny si môžete vytvoriť vlastnú databázu na sledovanie výživy, aby ste si udržiavali prehľad o tom, koľko cvičíte a čo jete. Nájdete tu aj podrobné nutričné informácie a recepty.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto inteligentne navrhnutej accessovej šablóny môžete vytvoriť databázu marketingových projektov na sledovanie časovo citlivých výstupov, rolí zamestnancov a dodávateľov. Prechádzajte podľa projektu, výstupov Project zamestnancov, sledujte rozpočty, vlastníkov, náklady a stav Project generujte zostavy, ako sú napríklad bilanová hárka Project výstupy, pomocou priradeného.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu na sledovanie viacerých projektov vrátane časovo citlivých dodávok, vlastníkov a rozpočtov. Môžete v nej prechádzať podľa projektov, úloh a zamestnancov a udržiavať si prehľad o nákladoch, prioritách či stavoch. Zároveň môžete priraďovať úlohy a vytvárať užitočné zostavy, napríklad zostavu s projektovými úlohami alebo úlohami podľa priradenia.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu transakcií na osobnom účte a sledovať tak príjmy a platby v rámci domácich kategórií od nákupov potravín cez platby za zdravotnú starostlivosť až po dobročinné príspevky. Môžete v nej vyhľadávať a prezerať si príjmy a výdavky zoradené podľa kategórií alebo si pozrieť podklady k daniam. Do poľa pre poznámky si môžete ku každej transakcii zapísať užitočné informácie, ktoré si potrebujete zapamätať.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu služieb zákazníkom. Umožní vám spravovať viacero priradených úloh k sledovaným problémom, prioritu, stav, zákazníka či riešenie. Môžete v nej prechádzať podľa otvorených prípadov pomocou viacerých kritérií, vytvárať a spravovať články vedomostnej databázy Knowledge Base či spravovať podrobnosti o zákazníkoch a zároveň vytvárať užitočné zostavy, napríklad zostavu otvorených prípadov podľa priradení či zostavu prípadov po termíne.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto jednoduchej no efektívnej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať aktuálnu databázu obchodných kontaktov a histórie hovorov. Nielen že budete mať uložené podrobnosti o spoločnosti, pracovných pozíciách a kontaktných údajoch, no môžete v nej prechádzať a vyhľadávať podľa kontaktov, vyhľadávať hovory podľa kontaktov alebo predmetov a tiež pridávať kontakty z Outlooku.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto dynamickej accessovej šablóny môžete priraďovať a sledovať stavy hovorov so zákazníkmi. Môžete v nej prechádzať podľa zákazníkov, zamestnancov a hovorov a sledovať jednotlivé záznamy podľa priority, stavu a priradenia. Zároveň môžete v reálnom čase generovať užitočné zostavy, napríklad zostavu o neukončených hovoroch podľa priradenia, čo určite oceníte počas hektických období.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť a spravovať databázu domáceho inventára, v ktorej budete mať uložené dôležité údaje o osobných veciach a ľahko ich budete môcť spravovať. Môžete v nej vyhľadávať podľa názvu položky, kategórie alebo umiestnenia, pričom budete mať poruke dôležité údaje potrebné pre poisťovňu, napríklad stav, dátum kúpy a cenu položky. Ku každému záznamu môžete pripojiť fotografiu položky, aby ste v prípade straty alebo poškodenia ľahšie získali náhradu škody.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny na správu času a fakturácie projektov môžete spravovať klientske prípady a projekty svojej organizácie vrátane fakturácie, faktúr a súvah. Polia pre vlastníka, pracovný kód a stav vám pomôžu sledovať priebeh, odpracovaný čas a náklady a navyše si môžete rýchlo vygenerovať zostavy k všetkému potrebnému od fakturácie podľa pracovného kódu až po čas zamestnancov.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto šablóny účtovnej knihy k firemnému účtu môžete spravovať svoje účtovné knihy. Vďaka tejto databáze môžete sledovať príjmy a výdavky podľa kategórií a generovať finančné zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej šablóny accessovej databázy časového výkazu môžete spravovať odpracovaný čas všetkých svojich zamestnancov. Polia pre pracovný kód a popis vám pomôžu udržať si prehľad o nákladoch a pracovných oblastiach. Navyše môžete rýchlo vygenerovať zostavy k všetkému potrebnému od fakturovateľných hodín podľa zamestnancov až po fakturovateľné hodiny podľa projektov.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej šablóny accessovej databázy môžete spravovať otvorené problémy v projektoch. Ukladajte si podrobnosti o problémoch a ich priradeniach a zároveň sledujte dátumy otvorených prípadov a ich termíny. Polia pre stav, kategóriu a prioritu vám pomôžu udržať veci v pohybe a výkonná navigácia vám umožní okamžite sa zorientovať v tom, čo sa deje, a neustále zlepšovať svoju kvalitu.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a spravovať databázu na údržbu vozidiel vo svojej organizácii, sledovať ich servis, nákup, dátumy, najazdené kilometre či náklady. Môžete vytvárať zostavy s odhadmi budúcich výdavkov k jednotlivým vozidlám aj pre všetky vozidlá naraz a pripájať ku každému záznamu faktúry a obrázkové súbory dokumentujúce vzhľad a stav vozidla.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej šablóny accessovej databázy môžete spravovať všetky dobročinné kampane svojej organizácie a udržiavať si prehľad o aktuálnych údajoch o príspevkoch, daroch, udalostiach a úlohách v rozličných kampaniach. Sledujte dobročinné ciele, generujte zostavy k prebiehajúcim kampaniam a ukladajte si podrobnosti o prispievateľoch. Budete si môcť na požiadanie pozrieť mieru nezaplatených záväzkov a čakajúce úlohy či nadchádzajúce podujatia.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Vytvorte si a udržiavajte databázu knižnice požičaných položiek, pomocou ktorej budete sledovať všetky položky a okamžite budete vedieť, kto si čo rezervoval, a zároveň budete mať uložené dôležité podrobnosti o položkách, napríklad názov, vlastníka a typ. Vytvorte si v okamihu užitočné zostavy, napríklad zostavu s históriou požičaných položiek od daného zákazníka, zostavu s rezervovanými položkami alebo s omeškanými položkami.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu svojich nehnuteľností a prenajatých pozemkov, sledovať typ vlastníctva, zmluvy o prenájme, platby, servis a informácie o nájomníkoch. Nielen že budete mať uložené informácie o jednotlivých majetkoch, no môžete aj vytvárať dotazy na zmluvy o prenájme, ktorým čoskoro vyprší platnosť, sledovať platby podľa typov a spravovať poskytovateľov servisu.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať databázu o predajných kanáloch a otvorených príležitostiach, aby ste mohli sledovať a vyhodnocovať potenciálne možnosti predaja v rámci svojho tímu predaja. Môžete v nej prechádzať podľa príležitostí, zamestnancov, zákazníkov, ukladať si údaje o pravdepodobnosti, odhadovaných výnosoch a predpovedaných hodnotách. Zároveň môžete generovať zostavy podľa viacerých kritérií a naplno tak využívať potenciál svojho tímu.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu vyučujúcich vo vašej škole. Nielen že budete mať uložené ID vyučujúceho, oddelenie a kontaktné údaje ku každému učiteľovi, no môžete v nej prechádzať podľa rozličných kritérií a zároveň vytvárať dotazy, pridávať kontakty z Outlooku a vytvárať zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto užitočnej accessovej šablóny môžete jednoduchšie vytvárať dynamické rozbaľovacie polia, ktoré sa budú automaticky aktualizovať v závislosti od akcie používateľa. Šablóna vám na vytvorenie návrhu umožní použiť buď kód VBA, alebo makrá. Obsahuje aj rozsiahle tabuľky pre produkty a kategórie a tiež komplexné pokyny pre obe metódy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto užitočnej accessovej šablóny môžete bleskovo vypočítať vek kohokoľvek. Stačí, ak zadáte dva dátumy (dátum narodenia a ďalší dátum). Poslúži vám aj ako zoznam kontaktov, pričom tu nájdete polia pre názov spoločnosti, pracovnú pozíciu a komplexné kontaktné údaje každej osoby. Šablóna zahŕňa vzorový kód a stručné pokyny na prácu s dopytmi.

Pozrite tiež

Vytvorenie accessovej počítačovej databázy zo šablóny

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×