Na tejto stránke si môžete stiahnuť naše najobľúbenejšie šablóny databázy Microsoft Accessu. Vyberte si zo širokej škály šablón inventára, šablón na riadenie projektov, šablón na sledovanie otázok a mnohých ďalších šablón pre Access.

Tip: Chcete si najskôr pozrieť vizuálny prehľad? Pozrite sa na malebnú cestu cez Access.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Táto vzorová šablóna databázy vám ukáže, ako možno pomocou Accessu spravovať zákazníkov, objednávky, zásoby, nákupy, dodávateľov, dopravu a zamestnancov malých podnikov. Databáza dokáže vygenerovať 15 rôznych zostáv a ponúka skvelý prehľad na spoznanie a prispôsobenie accessových databáz.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu partnerov a dodávateľov svojich zákazníkov. Nielen že budete mať uložené podrobnosti o spoločnosti, pracovných pozíciách a kontaktných údajoch, no môžete vytvárať aj rozličné druhy dotazov, pridávať kontakty z Outlooku, vytvárať menovky s adresami a generovať zostavy, ako sú adresáre či telefónne zoznamy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu študentov vo vašej škole a ich zákonných zástupcov. Nielen že budete mať uložené ID študenta, úroveň, miestnosti, špeciálne okolnosti a kontaktné údaje každého študenta a jeho zákonného zástupcu, no môžete využívať aj množstvo dotazov, napríklad na dochádzku, či generovať rozličné užitočné zostavy od zostáv s informáciami o alergiách a liekoch až po zostavy s kontaktmi pre núdzové situácie.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Vďaka tejto accessovej databáze si môžete vytvoriť a udržiavať databázu udalostí na správu nadchádzajúcich udalostí. Výkonné vstavané a prispôsobiteľné funkcie navigácie a filtrovania udalostí vám umožňujú sledovať udalosti podľa časového plánu (napríklad Aktuálne udalosti, Udalosti podľa týždňa a Dnešné udalosti), ako aj písať, keď budete v reálnom čase zhromažďovať údaje prostredníctvom e-mailu a generovať či distribuovať užitočné a včasné zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu na sledovanie viacerých úloh vrátane vlastníkov, dátumov začatia a ukončenia a percentuálnych hodnôt dokončenia. Vytvárajte dotazy podľa kontaktov, otvorených úloh či úloh po termíne, sledujte podrobnosti úloh, priority a stav, priraďujte úlohy a zároveň vytvárajte užitočné zostavy, napríklad zostavu úloh s dnešným termínom.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať rozsiahlu databázu na správu majetku svojej organizácie. Budete mať vždy aktuálne informácie o podrobnostiach majetku vrátane informácií o jeho vlastníctve, stave, umiestnení, nákupnej cene a aktuálnej hodnote. Zároveň budete môcť využívať výkonné funkcie na vytváranie dopytov a zhromažďovanie údajov, vďaka ktorým si vytvoríte komplexné zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej databázy môžete zaznamenávať do denníka chyby vo svojom projekte, sledovať ich a riešiť. Súčasťou databázy je aj školiace video s návodom, ako ju možno konfigurovať a používať.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu transakcií inventára pre zásoby, zamestnancov, dodávateľov a rozličné transakcie vo svojej organizácii. Nielen že budete mať uložené podrobnosti o každej položke, type transakcie, množstvách a umiestneniach, no môžete aj generovať užitočné zostavy, či už o stave zásob inventára podľa dodávateľov, alebo o inventári, ktorý treba znova objednať.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto šablóny si môžete vytvoriť vlastnú databázu na sledovanie výživy, aby ste si udržiavali prehľad o tom, koľko cvičíte a čo jete. Nájdete tu aj podrobné nutričné informácie a recepty.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto inteligentne navrhnutej accessovej šablóny môžete vytvoriť databázu marketingových projektov na sledovanie časovo citlivých výstupov, rolí zamestnancov a dodávateľov. Prechádzajte podľa projektu, výstupov Project zamestnancov, sledujte rozpočty, vlastníkov, náklady a stav Project generujte zostavy, ako sú napríklad bilanová hárka Project výstupy, pomocou priradeného.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu na sledovanie viacerých projektov vrátane časovo citlivých dodávok, vlastníkov a rozpočtov. Môžete v nej prechádzať podľa projektov, úloh a zamestnancov a udržiavať si prehľad o nákladoch, prioritách či stavoch. Zároveň môžete priraďovať úlohy a vytvárať užitočné zostavy, napríklad zostavu s projektovými úlohami alebo úlohami podľa priradenia.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu transakcií na osobnom účte a sledovať tak príjmy a platby v rámci domácich kategórií od nákupov potravín cez platby za zdravotnú starostlivosť až po dobročinné príspevky. Môžete v nej vyhľadávať a prezerať si príjmy a výdavky zoradené podľa kategórií alebo si pozrieť podklady k daniam. Do poľa pre poznámky si môžete ku každej transakcii zapísať užitočné informácie, ktoré si potrebujete zapamätať.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť databázu služieb zákazníkom. Umožní vám spravovať viacero priradených úloh k sledovaným problémom, prioritu, stav, zákazníka či riešenie. Môžete v nej prechádzať podľa otvorených prípadov pomocou viacerých kritérií, vytvárať a spravovať články vedomostnej databázy Knowledge Base či spravovať podrobnosti o zákazníkoch a zároveň vytvárať užitočné zostavy, napríklad zostavu otvorených prípadov podľa priradení či zostavu prípadov po termíne.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto jednoduchej no efektívnej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať aktuálnu databázu obchodných kontaktov a histórie hovorov. Nielen že budete mať uložené podrobnosti o spoločnosti, pracovných pozíciách a kontaktných údajoch, no môžete v nej prechádzať a vyhľadávať podľa kontaktov, vyhľadávať hovory podľa kontaktov alebo predmetov a tiež pridávať kontakty z Outlooku.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto dynamickej accessovej šablóny môžete priraďovať a sledovať stavy hovorov so zákazníkmi. Môžete v nej prechádzať podľa zákazníkov, zamestnancov a hovorov a sledovať jednotlivé záznamy podľa priority, stavu a priradenia. Zároveň môžete v reálnom čase generovať užitočné zostavy, napríklad zostavu o neukončených hovoroch podľa priradenia, čo určite oceníte počas hektických období.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť a spravovať databázu domáceho inventára, v ktorej budete mať uložené dôležité údaje o osobných veciach a ľahko ich budete môcť spravovať. Môžete v nej vyhľadávať podľa názvu položky, kategórie alebo umiestnenia, pričom budete mať poruke dôležité údaje potrebné pre poisťovňu, napríklad stav, dátum kúpy a cenu položky. Ku každému záznamu môžete pripojiť fotografiu položky, aby ste v prípade straty alebo poškodenia ľahšie získali náhradu škody.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny na správu času a fakturácie projektov môžete spravovať klientske prípady a projekty svojej organizácie vrátane fakturácie, faktúr a súvah. Polia pre vlastníka, pracovný kód a stav vám pomôžu sledovať priebeh, odpracovaný čas a náklady a navyše si môžete rýchlo vygenerovať zostavy k všetkému potrebnému od fakturácie podľa pracovného kódu až po čas zamestnancov.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto šablóny účtovnej knihy k firemnému účtu môžete spravovať svoje účtovné knihy. Vďaka tejto databáze môžete sledovať príjmy a výdavky podľa kategórií a generovať finančné zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej šablóny accessovej databázy časového výkazu môžete spravovať odpracovaný čas všetkých svojich zamestnancov. Polia pre pracovný kód a popis vám pomôžu udržať si prehľad o nákladoch a pracovných oblastiach. Navyše môžete rýchlo vygenerovať zostavy k všetkému potrebnému od fakturovateľných hodín podľa zamestnancov až po fakturovateľné hodiny podľa projektov.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej šablóny accessovej databázy môžete spravovať otvorené problémy v projektoch. Ukladajte si podrobnosti o problémoch a ich priradeniach a zároveň sledujte dátumy otvorených prípadov a ich termíny. Polia pre stav, kategóriu a prioritu vám pomôžu udržať veci v pohybe a výkonná navigácia vám umožní okamžite sa zorientovať v tom, čo sa deje, a neustále zlepšovať svoju kvalitu.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto obľúbenej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a spravovať databázu na údržbu vozidiel vo svojej organizácii, sledovať ich servis, nákup, dátumy, najazdené kilometre či náklady. Môžete vytvárať zostavy s odhadmi budúcich výdavkov k jednotlivým vozidlám aj pre všetky vozidlá naraz a pripájať ku každému záznamu faktúry a obrázkové súbory dokumentujúce vzhľad a stav vozidla.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej šablóny accessovej databázy môžete spravovať všetky dobročinné kampane svojej organizácie a udržiavať si prehľad o aktuálnych údajoch o príspevkoch, daroch, udalostiach a úlohách v rozličných kampaniach. Sledujte dobročinné ciele, generujte zostavy k prebiehajúcim kampaniam a ukladajte si podrobnosti o prispievateľoch. Budete si môcť na požiadanie pozrieť mieru nezaplatených záväzkov a čakajúce úlohy či nadchádzajúce podujatia.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Vytvorte si a udržiavajte databázu knižnice požičaných položiek, pomocou ktorej budete sledovať všetky položky a okamžite budete vedieť, kto si čo rezervoval, a zároveň budete mať uložené dôležité podrobnosti o položkách, napríklad názov, vlastníka a typ. Vytvorte si v okamihu užitočné zostavy, napríklad zostavu s históriou požičaných položiek od daného zákazníka, zostavu s rezervovanými položkami alebo s omeškanými položkami.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu svojich nehnuteľností a prenajatých pozemkov, sledovať typ vlastníctva, zmluvy o prenájme, platby, servis a informácie o nájomníkoch. Nielen že budete mať uložené informácie o jednotlivých majetkoch, no môžete aj vytvárať dotazy na zmluvy o prenájme, ktorým čoskoro vyprší platnosť, sledovať platby podľa typov a spravovať poskytovateľov servisu.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať databázu o predajných kanáloch a otvorených príležitostiach, aby ste mohli sledovať a vyhodnocovať potenciálne možnosti predaja v rámci svojho tímu predaja. Môžete v nej prechádzať podľa príležitostí, zamestnancov, zákazníkov, ukladať si údaje o pravdepodobnosti, odhadovaných výnosoch a predpovedaných hodnotách. Zároveň môžete generovať zostavy podľa viacerých kritérií a naplno tak využívať potenciál svojho tímu.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto rozsiahlej accessovej šablóny si môžete vytvoriť a udržiavať komplexnú databázu vyučujúcich vo vašej škole. Nielen že budete mať uložené ID vyučujúceho, oddelenie a kontaktné údaje ku každému učiteľovi, no môžete v nej prechádzať podľa rozličných kritérií a zároveň vytvárať dotazy, pridávať kontakty z Outlooku a vytvárať zostavy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto užitočnej accessovej šablóny môžete jednoduchšie vytvárať dynamické rozbaľovacie polia, ktoré sa budú automaticky aktualizovať v závislosti od akcie používateľa. Šablóna vám na vytvorenie návrhu umožní použiť buď kód VBA, alebo makrá. Obsahuje aj rozsiahle tabuľky pre produkty a kategórie a tiež komplexné pokyny pre obe metódy.

Logo šablóny Accessu

Kliknutím otvorte šablónu v Visio pre web. Kliknutím stiahnite šablónu pre počítačovú Visio aplikáciu.

Pomocou tejto užitočnej accessovej šablóny môžete bleskovo vypočítať vek kohokoľvek. Stačí, ak zadáte dva dátumy (dátum narodenia a ďalší dátum). Poslúži vám aj ako zoznam kontaktov, pričom tu nájdete polia pre názov spoločnosti, pracovnú pozíciu a komplexné kontaktné údaje každej osoby. Šablóna zahŕňa vzorový kód a stručné pokyny na prácu s dopytmi.

Pozrite tiež

Vytvorenie accessovej počítačovej databázy zo šablóny

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×