Odpovede na správy zhromažďovania údajov sa nespracovali automaticky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Príznak

Access 2007 a Access 2010 používate s Outlookom 2007 alebo Outlookom 2010 na generovanie a odoslanie e-mailovej správy obsahujúcej formulár na zadávanie údajov. Príjemcovia hlásia, že vyplnili formuláre a odoslali ich späť k vám ako odpovede. V Accesse alebo Outlooku sa však nezobrazujú očakávané výsledky. Príklad:

  • Údaje v cieľových tabuľkách sa nezobrazujú v Accesse. Nové záznamy sa nepridajú alebo existujúce záznamy sa neaktualizujú.

  • V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov pre správu v Outlooku sa zobrazí chybové hlásenie alebo reťazec správa nespracované. Okrem toho stĺpec kategórie v správe zobrazí červený štvorec alebo je prázdny.

    Tip: V stĺpcoch v Outlooku s názvom spracovať príznak, Stav zhromažďovania údajova kategórie sa zobrazuje stav operácie spracovania. Ak chcete do zobrazenia pridať tieto stĺpce, kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a v kontextovej ponuke kliknite na položku Výber polí. V dialógovom okne Výber polí presuňte jednotlivé polia myšou napravo alebo naľavo od existujúcej hlavičky stĺpca.

    Keď sa odpoveď úspešne spracuje, stĺpec stav zhromažďovaNia údajov v Outlooku je prázdny a stĺpec kategórie zobrazí zelený štvorec. Okrem toho sa v stĺpci príznak na spracovanie zobrazí hlásenie o tom, že operácia zhromažďovania údajov bola úspešná.

Riešenie

Ak máte podozrenie, že odpoveď sa nemohla spracovať automaticky, vyskúšajte navrhované riešenia v tejto tabuľke. Väčšina týchto riešení vyžaduje, aby ste problém najskôr opravili a potom odpoveď exportujte manuálne. Ďalšie informácie o manuálnom spracovaní odpovedí nájdete v článku Manuálne spracovanie odpovedí na zhromažďovanie údajov.

Problém

Príčina

Riešenie

Odpoveď existuje v priečinku Outlook, ale nebola spracovaná. V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje hlásenie nespracované.

Pozrite si možnosti správy v dialógovom okne Možnosti e-mailu zhromažďovaNia údajov . Buď ste sa rozhodli manuálne spracovať odpovede alebo si vybrali nastavenia, ktoré bránia automatickému spracovaniu niektorých odpovedí.

Tip: Ak chcete zobraziť možnosti, na karte externé údaje v skupine zhromaždiť údaje kliknite na položku Spravovať odpovede. V dialógovom okne vyberte správu, ktorú chcete a kliknite na položku možnosti správy.

Manuálne exportujte odpoveď.

Ak chcete zabezpečiť automatické spracovanie odpovedí, zmeňte nastavenia v dialógovom okne Možnosti. Ďalšie informácie nájdete v článku Možnosti e-mailu zhromažďovaNia údajov.

Odpovedal/a som na jednu z mojich správ, ale nie je to stále spracované.

Odpovedanie na svoju vlastnú správu zahŕňa mierne odlišný postup.

Namiesto dokončenia formulára v prijatej správe vyplňte formulár, ktorý sa nachádza v odoslanej správe, ktorá sa nachádza v priečinku odoslaNá pošta . Prejdite do priečinka odoslaNá pošta a otvorte správu. Kliknite na položku odpovedať, vyplňte formulár a potom kliknite na položku Odoslať.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Databáza sa nedá nájsť. Vyhľadajte databázu a manuálne importujte údaje.

Databáza sa premiestnila do iného umiestnenia, premenovaná alebo odstránená, alebo je poškodená.

Obnovte databázu na jej pôvodné umiestnenie a manuálne exportujte odpoveď.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Databáza sa nedá otvoriť na importovanie údajov, pretože databáza sa už používa. Manuálne spracovať odpovede po sprístupnení databázy.

Databáza je otvorená vo výhradnom režime a zmeny nie je možné vykonať v databáze až po uvoľnení exkluzívneho zámku.

PoŽiadajte používateľa, ktorý má databázu otvorenú, na zatvorenie a otvorenie databázy v normálnom režime. Potom skúste odpoveď manuálne exportovať.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Táto databáza Accessu je chránená heslom. Manuálne exportujte tieto údaje do programu Microsoft Access.

Cieľová databáza je chránená heslom. Automatické spracovanie zlyhá, ak databáza vyžaduje heslo.

Manuálne exportujte odpoveď. Ak chcete, aby boli budúce odpovede spracované automaticky, odstráňte heslo z databázy.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje hlásenie, ktoré označuje, že chýba tabuľka, dotaz alebo pole.

Cieľová tabuľka alebo dotaz boli odstránené alebo premenované alebo sa štruktúra upravila tak, aby sa obsah formulára nepridal do tabuliek.

Znova vytvorte cieľové tabuľky a dotazy alebo vytvorte a odošlite novú správu zhromažďovania údajov.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Táto e-mailová správa sa nedá spracovať. Formulár v tejto e-mailovej správe je poškodený alebo bol upravený.

Formulár v odpovedi je poškodený alebo niekto (príjemca alebo odosielateľ) upravil formulár.

Ak príjemca upravil formulár, požiadajte ho, aby vám odoslal formulár znova a potom odpoveď Manuálne exportujte.

Ak je formulár v pôvodnej správe poškodený alebo nie je platný, musíte vytvoriť a odoslať novú správu.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Nie je možné nájsť informácie potrebné na vykonanie spracovania v zadanej databáze.

Chýbajú informácie potrebné na priradenie odpovede k existujúcemu záznamu, ktorý treba aktualizovať.

Nastavenia správ je potrebné synchronizovať s Outlookom. Prejdite na položku Access a v dialógovom okne Správa odpovedí vyberte správu. V časti Podrobnosti o správesa zobrazí pole s upozornením. Kliknutím na správu v poli s upozornením synchronizujte nastavenia a potom dialógové okno zatvoríte. Prejdite späť na Outlook a manuálne exportujte odpoveď.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Nie je možné pridať alebo aktualizovať údaje, pretože údaje by mali za následok duplicitnú hodnotu v poli, ktoré prijíma len jedinečné hodnoty.

Pole, ktorého vlastnosť indexovaná je nastavená na hodnotu Áno (bez duplicít) , nemôže obsahovať duplicitné hodnoty. Ak hodnota priradená k poľu formulára už existuje v zodpovedajúcom poli v tabuľke, operácia sa nepodarí.

PoŽiadajte príjemcu, aby odoslal ďalšiu odpoveď s inou hodnotou v poli formulára.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Zadaná hodnota nie je položkou v zozname možností

Formulár obsahuje povinné pole, ktoré vyhľadá hodnoty, ale používateľ neurčil hodnotu pre pole alebo vlastnosť ObmedziťNaZoznam poľa je nastavená na možnosť Áno a používateľ zadal hodnotu, ktorá sa nenachádza v zozname.

Požiadajte príjemcu, aby znova odoslal odpoveď po dokončení všetkých polí, alebo vyplňte a uložte formulár sami a exportujte ho znova.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje hlásenie, ktoré označuje, že hodnota uvedená v poli formulára nie je platná.

Príjemca zadal neplatné údaje v jednom alebo viacerých poliach.

Požiadajte príjemcu, aby znova odoslal odpoveď po dokončení všetkých polí, alebo vyplňte a uložte formulár sami a exportujte ho znova.

V stĺpci stav zhromažďovaNia údajov sa zobrazuje tento reťazec:

Táto správa obsahuje formulár, ktorý treba vyplniť. Po dokončení ho odošlite odosielateľovi tejto e-mailovej správy.

Príjemca nedokončil formulár.

PoŽiadajte príjemcu, aby po dokončení formulára odoslal ďalšiu odpoveď.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×