Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Odvolanie alebo nahradenie správy po jej odoslaní

Pomocou funkcie odvolania môžete odstrániť správy zo schránok tých príjemcov, ktorí ju ešte neotvorili. Môžete tiež odoslať náhradnú správu. Ak ste napríklad zabudli pridať prílohu, môžete sa pokúsiť správu stiahnuť a potom odoslať náhradnú správu, ktorá túto prílohu obsahuje.

Odvolanie správy je k dispozícii po kliknutí na tlačidlo Odoslať a je k dispozícii iba v prípade, že vy aj príjemca máte e-mailové kontoMicrosoft 365 alebo Microsoft Exchange v tej istej organizácii. Nie je možné odvolať napríklad správu odoslanú do konta Hotmail, Gmail alebo live.com alebo z konta Hotmail. 

Odvolanie a nahradenie správy

 1. V tabla Priečinok na ľavej strane okna Outlooku vyberte priečinok Odoslaná pošta .

 2. Otvorte správu, ktorú chcete odvolať. Správu musíte otvoriť dvojitým kliknutím. Výber správy tak, že sa zobrazí v table na čítanie, vám neumožní správu odvolať.

 3. Ak máte klasický pás s nástrojmi, na karte Správa vyberte položku Akcie > Odvolať túto správu.  Odvolanie správy Ak máte zjednodušený pás s nástrojmi, vyberte kartu Správa a potom vyberte položku Ďalšie príkazy (...). Ukážte na položku Akcie a vyberte položku Odvolať túto správu
  Vyberte položku Odvolať túto správu

  Poznámky: 

  • Ak nie je zobrazený príkaz Odvolať túto správu, pravdepodobne nemáte konto programu Exchange alebo táto funkcia nie je dostupná vo vašej organizácii.

  • Správu, ktorá je chránená službou Azure Information Protection, nie je možné odvolať.

  • V Outlook na webe nie je možné odvolať správu.

 4. Kliknite na políčko Odstrániť neprečítané kópie tejto správy alebo Odstrániť neprečítané kópie a nahradiť ich novou správou a kliknite na položku OK.

  Odvolanie tohto okna správy

 5. Ak odosielate náhradnú správu, vytvorte ju a kliknite na položku Odoslať.

Kontrola odvolania

Úspech alebo neúspech odvolávania správy závisí od nastavenia programu Outlook na strane príjemcu. V nasledujúcej tabuľke je uvedených päť scenárov:

Akcia

Výsledok

Niekomu odosielate e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu je v časti Sledovanie začiarknuté políčko Automaticky spracovávať žiadosti a odpovede na žiadosti o schôdzu a hlasovania.

Poznámka: Ak chcete toto nastavenie zobraziť, >Pošta > Možnosti súboru. Posuňte sa do časti Sledovanie .

Pôvodná správa aj správa odvolania je doručená do priečinka príjemcu Doručená pošta.

Za predpokladu, že pôvodná správa nebola prečítaná, pôvodná správa sa odstráni a príjemca je informovaný o tom, že ste ako odosielateľ odstránili správu z jeho alebo jej poštovej schránky.

Poznámka: Ak je pôvodná správa označená ako prečítaná (zobrazenie na table na čítanie sa v tomto scenári nepovažuje za prečítanie), pri spracovaní správy odvolania je príjemca informovaný o tom, že vy ako odosielateľ chcete túto správu odstrániť. Správa však zostane v priečinku programu Outlook príjemcu..

Niekomu odosielate e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu v časti Sledovanie nie je začiarknuté políčko Automaticky spracovávať žiadosti a odpovede na žiadosti o schôdzu a hlasovania.

Poznámka: Ak chcete toto nastavenie zobraziť, >Pošta > Možnosti súboru. Posuňte sa do časti Sledovanie .

Pôvodná správa aj správa odvolania je doručená do priečinka príjemcu Doručená pošta.

V počítači príjemcu nastane jedna z týchto situácií:

 • Ak príjemca najskôr otvorí správu odvolania, pôvodná správa sa odstráni a príjemca je informovaný o tom, že ste ako odosielateľ odstránili správu z jeho poštového priečinka.

 • Ak príjemca najskôr otvorí pôvodnú správu, odvolanie zlyhá a príjemca má k dispozícii pôvodnú správu aj správu odvolania.

Poznámka: Ak je pôvodná správa označená ako prečítaná (zobrazenie na table na čítanie sa v tomto scenári nepovažuje za prečítanie), pri spracovaní správy odvolania je príjemca informovaný o tom, že vy ako odosielateľ chcete túto správu odstrániť. Správa však zostane v priečinku programu Outlook príjemcu..

Niekomu odosielate e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu sa na základe pravidla alebo akcie príjemcu pôvodná správa premiestni z priečinka Doručená pošta do iného priečinka a správa odvolania zostane v priečinku Doručená pošta (alebo sa tiež premiestni do iného priečinka).

Ak sa správa odvolania a pôvodná správa nachádzajú v dvoch rôznych priečinkoch, príjemcovi sa doručí správa o neúspechu pokusu o odvolanie. Toto sa stane bez ohľadu na konfiguráciu programu Outlook a stavu prečítania správy.

Príjemca má k dispozícii pôvodnú správu aj novú správu.

Niekomu odosielate e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu sa na základe pravidla alebo akcie príjemcu obe správy premiestnia do toho istého priečinka. Táto akcia má rovnaký následok ako v prípade, že program Outlook nie je nakonfigurovaný na automatické spracovanie správ.

V počítači príjemcu nastane jedna z týchto situácií:

 • Ak príjemca najskôr otvorí správu odvolávania, pôvodná správa sa odstráni a príjemca je informovaný o tom, že vy ako odosielateľ ste odstránili správu z jeho alebo jej poštového priečinka.

 • Ak príjemca najskôr otvorí pôvodnú správu, odvolávanie zlyhá a k dispozícii je stará aj nová správa.

Odosielate správu do verejného priečinka. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

Nastane jeden z týchto výsledkov:

 • Ak príjemca, ktorý si prečíta správu odvolania, má prístup na čítanie všetkých položiek vo verejnom priečinku, ale neprečítal si pôvodnú správu, odvolanie je úspešné a zostane len nová správa. Vám sa ako odosielateľovi sa doručí správa o úspešnosti odvolania.

 • Ak príjemca už označil pôvodnú správu ako prečítanú, je informovaný o tom, že odvolanie zlyhalo a odstráni sa iba správa odvolania.

Ak používateľ s prístupovými právami k verejným priečinkom otvorí správu odvolania, odvolanie zlyhá a používateľovi sa doručí správa o neúspechu odvolávania. Stará aj nová správa zostanú vo verejnom priečinku.

 • Ak príjemca prečíta pôvodnú správu a potom ju označí ako neprečítanú, správa sa považuje za nikdy neprečítanú a odvolanie je úspešné.

 • Vo verejnom priečinku sú pre úspešnosť odvolávania určujúce práva čitateľa, nie práva odosielateľa.

Dôležité:  Office 2007 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Odvolanie a nahradenie správy

 1. V priečinku Pošta, v časti navigačná tabla kliknite na možnosť Odoslaná pošta.

 2. Otvorte správu, ktorú chcete odvolať a nahradiť.

 3. Na karte Správa v skupine Akcie kliknite na položku Iné akcie a potom kliknite na položku Odvolať túto správu.

  Actions tab

 4. Kliknite na políčko Odstrániť neprečítané kópie a nahradiť ich novou správou alebo Odstrániť neprečítané kópie a nahradiť ich novou správou.

  Poznámka: Ak odosielate správu veľkému počtu ľudí, pravdepodobne budete chcieť zrušiť začiarknutie políčka Informovať o úspešnosti odvolania pre každého príjemcu.

 5. Ak odosielate náhradnú správu, vytvorte ju a kliknite na položku Odoslať.

Ak sa nezobrazuje príkaz Odvolať túto správu, potom pravdepodobne nemáte konto servera Microsoft Exchange alebo nepoužívate Microsoft Office Outlook 2007. Na použitie funkcie odvolania sú potrebné obidve.

Typy e-mailových kont vo svojom profile aplikácie Outlook si môžete pozrieť v dialógovom okne Nastavenie kont v Outlooku.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

 2. V stĺpci Typ na karte E-mail sú uvedené typy konta pre jednotlivé položky.

  Vlastnosti priečinka Kontakty v programe Outlook

Kontrola odvolania

Úspech alebo neúspech odvolania závisí od nastavení príjemcu v programe Microsoft Outlook. Nasledujúce štyri scenáre vysvetľujú, čo sa stane v rôznych situáciách, a ďalší scenár popisuje odvolanie správy odoslanej do verejného priečinka Microsoft Exchange.

Akcia

Výsledok

Niekomu pošlete e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu je v časti Možnosti sledovania začiarknuté políčko Spracovať žiadosti a odpovede pri príchode.

(Ak chcete zobraziť toto nastavenie, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, potom na položku E-mail - možnosti a potom kliknite na položku Možnosti sledovania.)

Pôvodná správa aj správa odvolania je doručená do priečinka príjemcu Doručená pošta.

Za predpokladu, že pôvodná správa nebola prečítaná, odstráni sa a príjemca je informovaný o tom, že ste ako odosielateľ odstránili správu z jeho poštovej schránky.

Poznámka: Ak je pôvodná správa označená ako prečítaná (zobrazenie na table na čítanie sa v tomto scenári nepovažuje za prečítanie), pri spracovaní správy odvolania je príjemca informovaný o tom, že vy ako odosielateľ chcete túto správu odstrániť, no správa zostane u príjemcu v priečinku Outlooku.

Niekomu pošlete e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu v časti Možnosti sledovania nie je začiarknuté políčko Spracovať žiadosti a odpovede pri príchode.

(Ak chcete zobraziť toto nastavenie, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, potom na položku E-mail - možnosti a potom kliknite na položku Možnosti sledovania.)

Pôvodná správa aj správa odvolania je doručená do priečinka príjemcu Doručená pošta.

V počítači príjemcu nastane jedna z týchto situácií:

 • Ak príjemca najskôr otvorí správu odvolania, pôvodná správa sa odstráni a príjemca je informovaný o tom, že ste ako odosielateľ odstránili správu z jeho poštového priečinka.

 • Ak príjemca najskôr otvorí pôvodnú správu, odvolanie zlyhá a príjemca má k dispozícii pôvodnú správu aj správu odvolania.

Poznámka: Ak je pôvodná správa označená ako prečítaná (zobrazenie na table na čítanie sa v tomto scenári nepovažuje za prečítanie), pri spracovaní správy odvolania je príjemca informovaný o tom, že vy ako odosielateľ chcete túto správu odstrániť, no správa zostane u príjemcu v priečinku Outlooku.

Niekomu pošlete e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu sa na základe pravidla alebo akcie príjemcu pôvodná správa premiestni do iného priečinka a správa odvolania zostane v priečinku Doručená pošta (alebo sa tiež premiestni do iného priečinka).

Pokiaľ sa správa odvolania a pôvodná správa nachádzajú v dvoch rôznych priečinkoch, príjemcovi sa doručí správa o neúspechu pokusu o odvolanie. Toto sa stane bez ohľadu na konfiguráciu Outlooku a stav prečítania správy.

Príjemca má k dispozícii pôvodnú správu aj novú správu.

Poznámka: Ak si príjemca pôvodnú správu prečíta a potom ju označí ako neprečítanú, Outlook s ňou zaobchádza, akoby nebola nikdy prečítaná, a úspešne ju odvolá.

Niekomu pošlete e-mailovú správu. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

V počítači príjemcu sa na základe pravidla alebo akcie príjemcu obe správy premiestnia do toho istého priečinka. Táto akcia má rovnaký následok ako v prípade, že Outlook nie je nakonfigurovaný na automatické spracovanie správ.

V počítači príjemcu nastane jedna z týchto situácií:

 • Ak príjemca najskôr otvorí správu odvolávania, pôvodná správa sa odstráni a príjemca je informovaný o tom, že vy ako odosielateľ ste odstránili správu z jeho alebo jej poštového priečinka.

 • Ak príjemca najskôr otvorí pôvodnú správu, odvolávanie zlyhá a k dispozícii je stará aj nová správa.

Poznámka: Ak si príjemca pôvodnú správu prečítal a potom ju označil ako neprečítanú, Outlook s ňou zaobchádza, akoby nebola nikdy prečítaná, a úspešne ju odvolá.

Odošlete správu do verejného priečinka. Pôvodnú správu odvoláte a nahradíte ju novou.

Nastane jedna z nasledovných situácií:

 • Ak príjemca, ktorý si prečíta správu odvolania, má prístup na čítanie všetkých položiek vo verejnom priečinku, ale neprečítal si pôvodnú správu, odvolanie je úspešné a zostane len nová správa. Vám ako odosielateľovi sa doručí správa o úspešnosti odvolania.

 • Ak príjemca už označil pôvodnú správu ako prečítanú, je informovaný o tom, že odvolanie zlyhalo a odstráni sa iba správa odvolania.

Ak používateľ s prístupovými právami k verejným priečinkom otvorí správu odvolania, odvolanie zlyhá a používateľovi sa doručí správa o neúspechu odvolávania. Stará aj nová správa zostanú vo verejnom priečinku.

 • Ak si príjemca pôvodnú správu prečíta a potom ju označí ako neprečítanú, Outlook s ňou zaobchádza, akoby nebola nikdy prečítaná, a úspešne ju odvolá.

 • Vo verejnom priečinku sú pre úspešnosť odvolávania určujúce práva čitateľa, nie práva odosielateľa.

Odporúčané články

Video: Odvolanie alebo nahradenie odoslaného e-mailu

Kontrola, či máte v Outlooku konto Exchange

Chcem odvolať správu v Outlook.com

Ďalšiu pomoc s e-mailom v Outlooku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×