Operátory výpočtov a priorita

Operátory špecifikujú typ výpočtu, ktorý sa má vykonať na prvkoch vzorca. K dispozícii je predvolené poradie, v ktorom sa vyskytujú výpočty, ale môžete túto objednávku zmeniť pomocou zátvoriek.

Obsah tohto článku

Typy operátorov

Poradie, v ktorom sa v programe Excel vykonávajú operácie vo vzorcoch

Typy operátorov

Existujú štyri rôzne typy výpočtových operátorov: aritmetické, porovnávacie, textové zreťazenie (kombinujúce text) a odkaz.

Aritmetické operátory

Vykonávať základné matematické operácie, ako napríklad sčítanie, odčítanie alebo násobenie, Kombinovanie čísel, a vytvoria sa číselné výsledky, použite nasledujúce aritmetické operátory vo vzorci:

Aritmetický operátor

Význam

Príklad

Výsledok

+ (znak plus)

Sčítanie

= 3 + 3

6

– (znamienko mínus)

Odčítanie
Záporná hodnota

= 3 – 1
= – 1

2

-1

* (hviezdička)

Násobenie

= 3 * 3

9

/ (lomka)

Delenie

= 15/3

5

% (znak percenta)

Percento

= 20% * 20

4

^ (znak ^)

Umocňovanie

= 3 ^ 2

9

Operátory porovnávania

Pomocou nasledujúcich operátorov môžete porovnať dve hodnoty. Pri porovnaní dvoch hodnôt s použitím týchto operátorov je výsledkom logická hodnota TRUE alebo FALSe.

Operátor porovnania

Význam

Príklad

= (znak rovnosti)

Rovná sa

A1=B1

> (znamienko väčšie)

Väčšie

A1>B1

< (znamienko menšie)

Menšie

A1<B1

>= (znamienko väčšie alebo rovné)

Väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (znamienko menšie alebo rovné)

Menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (znamienko nerovnosti)

Nerovná sa

A1<>B1

Operátor reťazenia textu

Použite znak ampersand (&) na zreťazenie (skombinovanie) jedného alebo viacerých textových reťazcov, aby ste vytvorili jeden kus textu.

Textový operátor

Význam

Príklad

Výsledok

Znak „&“

Pripája alebo spája dve hodnoty a vytvára jednu súvislú textovú hodnotu.

= "Sever" & "vietor"

Northwind

= "Hello" & "" & "svet"

V tomto príklade sa vloží medzera medzi týmito dvomi slovami. Znak medzery je určený uzavretím medzery pri otváraní a zatvorení úvodzoviek ("").

čaute všetci

Odkazové operátory

Použitím nasledujúcich operátorov pre výpočty je možné spájať rozsahy buniek.

Odkazový operátor

Význam

Príklad

: (dvojbodka)

Operátor rozsahu, ktorý vytvára odkaz na všetky bunky medzi dvoma odkazmi vrátane týchto dvoch odkazov

B5:B15

; (bodkočiarka)

Operátor zjednotenia, ktorý spája viac odkazov do jedného odkazu.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(medzera)

Operátor prieniku, ktorý vráti odkaz na bunky, ktoré sú spoločné pre rozsahy vo vzorci. V tomto príklade sa v oboch rozsahoch nachádza bunka C7, takže ide o prienik.

B7:D7 C6:C8

Na začiatok stránky

Poradie, v ktorom sa v programe Excel vykonávajú operácie vo vzorcoch

V niektorých prípadoch môže byť poradie, v ktorom sa vykoná výpočet, ovplyvniť vrátenú hodnotu vzorca, takže je dôležité pochopiť, ako sa určuje objednávka a ako môžete zmeniť poradie na získanie požadovaných výsledkov.

Poradie výpočtu

Vzorce vypočítavajú hodnoty v určitom poradí. Vzorec programu Excel vždy začína znamienkom rovnosti (=). Znamienko rovnosti informuje Excel o tom, že znaky, ktoré nasledujú, predstavujú vzorec. Za znakom rovnosti sa počítajú prvky, ktoré sa majú vypočítať (operandy, napríklad čísla alebo odkazy na bunky), ktoré sú oddelené výpočtovými operátormi (ako je napríklad +,-, * alebo/). Program Excel vypočítava vzorec zľava doprava, pričom zachováva poradie operátorov vzorca.

Priorita operátora

Ak v jednom vzorci skombinujete niekoľko operátorov, program Excel vykoná operácie v poradí zobrazenom v nasledujúcej tabuľke. Ak vzorec obsahuje operátory s rovnakou prioritou – napríklad operátor násobenia spolu s operátorom delenia –, tieto operácie sa vykonajú zľava doprava.

Operátor

Popis

: (dvojbodka)

(jednoduchá medzera)

; (bodkočiarka)

Odkazové operátory

Záporná hodnota (napríklad –1)

%

Percento

^

Umocnenia (zvýšenie na Power)

* a /

Násobenie a delenie

+ a –

Sčítanie a odčítanie

&

Spája dva textové reťazce (reťazenie)

=
< >
<=
>=
<>

Porovnávanie

Použitie zátvoriek

Ak chcete zmeniť poradie vyhodnotenia, vložte časť vzorca, ktorá sa má vypočítať ako prvá, do zátvoriek. Nasledujúci vzorec napríklad produkuje číslo 11, pretože Excel vypočíta násobenie pred pridaním. Vzorec vynásobí číslo 2 číslom 3 a potom k výsledku pripočíta číslo 5.

=5+2*3

Ak však zmeníte syntax použitím zátvoriek, program Excel najskôr sčíta čísla 5 a 2 a potom vynásobí výsledok číslom 3, čo dáva výslednú hodnotu 21.

=(5+2)*3

V nasledujúcom príklade sa zátvorky okolo prvej časti vzorca vynútia Excel na prvý výpočet B4 + 25 a potom výsledok rozdeľte súčtom hodnôt v bunkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×