Oprava čísel formátovaných ako text prostredníctvom formátu čísel

Čísla v hárkoch môžu byť v niektorých prípadoch formátované a uložené v bunkách ako text, čo môže neskôr spôsobovať problémy pri výpočtoch alebo zoraďovaní. Tento problém sa môže vyskytnúť po importovaní alebo kopírovaní údajov z databázy alebo iného externého zdroja údajov.

Čísla formátované ako text sú v bunke zarovnané doľava namiesto zarovnania doprava a často sú označené indikátorom chyby.

Čo vás zaujíma?

Metóda 1: Konverzia čísiel s textovým formátom pomocou kontroly chýb

Pri importovaní údajov do programu Excel z iného zdroja alebo pri zadaní čísla do bunky, ktorá mala predtým textový formát, sa môže v ľavom hornom rohu bunky zobraziť malý zelený trojuholník. Tento indikátor chyby označuje uloženie čísla v textovom formáte, ako zobrazuje nasledujúci príklad:

Bunky so zeleným indikátorom chyby v ľavom hornom rohu

Ak skutočne ide o chybu, pomocou nasledujúcich krokov môžete skonvertovať číslo uložené v textovom formáte späť na bežné číslo.

 1. V hárku vyberte ľubovoľnú bunku alebo rozsah buniek, ktoré sú v ľavom hornom rohu označené indikátorom chyby.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Select All button

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

  Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

  Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec. podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo nadpis prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Prvá alebo posledná bunka v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 2. Kliknite na tlačidlo chyby, ktoré sa zobrazí vedľa vybratej bunky alebo rozsahu buniek.

  Tlačidlo chyby

 3. V ponuke kliknite na príkaz Konvertovať na číslo. (Ak chcete odstrániť indikátor chyby bez konverzie čísla, kliknite na položku Ignorovať chybu.)

  Príkaz Konvertovať na číslo

  Táto akcia konvertuje čísla uložené ako text späť na čísla.

  Konvertované čísla

  Po skonvertovaní čísel formátovaných ako text na bežné čísla môžete zmeniť spôsob zobrazovania čísel v bunkách použitím alebo prispôsobením formátu čísel. Ďalšie informácie nájdete v téme dostupné formáty čísel.

Na začiatok stránky

Metóda 2: Konverzia čísiel s textovým formátom pomocou funkcie Prilepiť špeciálne

Pri použití tejto metódy sa každá vybratá bunka násobí číslom 1, čo vynúti konverziu čísla v textovom formáte na bežné číslo. Výsledok v bunke vyzerá rovnako, pretože sa jej obsah násobí číslom 1. V skutočnosti však program Excel nahradí textový obsah v bunke jeho číselným ekvivalentom.

 1. Vyberte prázdnu bunku a overte, či je formát čísla všeobecný.

  Overenie formátu čísla

  • Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku vedľa poľa Formát čísel a potom kliknite na položku Všeobecné.

   Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 2. Do bunky zadajte číslicu 1 a stlačte kláves ENTER.

 3. Vyberte bunku a stlačením klávesovej skratky CTRL + C skopírujte jej hodnotu do Schránky.

 4. Vyberte bunky alebo rozsah buniek s číslami v textovom formáte, ktoré chcete konvertovať.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Select All button

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

  Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

  Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec. podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo nadpis prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Prvá alebo posledná bunka v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 6. V časti Operácia kliknite na položku Násobenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete odstrániť obsah bunky, ktorý ste zadali v kroku 2 po úspešnom skonvertovaní všetkých čísel, vyberte túto bunku a potom stlačte kláves DELETE.

Niektoré účtovné programy zobrazujú záporné hodnoty so znamienkom mínus (-) vpravo od hodnoty. Na skonvertovanie textového reťazca na hodnotu je nutné použiť vzorec na vrátenie všetkých znakov textového reťazca okrem znaku úplne vpravo (znaku mínus) a potom výsledok vynásobiť číslom -1.

Ak napríklad bunka A2 obsahuje hodnotu „156-“, na skonvertovanie tejto hodnoty na hodnotu -156 môžete použiť tento vzorec.

Údaje

Vzorec

156 –

=LEFT(A2;LEN(A2)-1)*-1

Na začiatok stránky

Metóda 3: Použitie číselného formátu na čísla s textovým formátom

V niektorých prípadoch nie je potrebné konvertovať čísla uložené v textovom formáte späť na čísla podľa vyššie uvedených krokov. Na dosiahnutie rovnakého výsledku stačí použiť číselný formát. Ak napríklad zadáte do zošita čísla a potom ich formátujete na text, zelený indikátor chyby sa v ľavom hornom rohu bunky nezobrazí. Vtedy je možné použiť číselné formátovanie.

 1. Vyberte bunky obsahujúce čísla, ktoré sú uložené ako text.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Select All button

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

  Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

  Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec. podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo nadpis prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Prvá alebo posledná bunka v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 2. Na karte domov kliknite v skupine číslo na spúšťač dialógového okna vedľa položky číslo.

  Tlačidlo spúšťača dialógového okna v skupine Číslo

 3. V poli Kategória kliknite na formát čísla, ktorý chcete použiť.

  Tento postup je možné úspešne použiť iba v prípade, že čísla uložené ako text neobsahujú žiadne nadbytočné medzery ani znaky, ktoré nemožno vytlačiť, či už v samotných hodnotách alebo pred a za týmito hodnotami. Nadbytočné medzery alebo znaky sa môžu niekedy vyskytnúť pri kopírovaní alebo importovaní údajov z databázy alebo iného externého zdroja. Na odstránenie nadbytočných medzier vo viacerých číslach, ktoré sú uložené ako text, môžete použiť funkciu TRIM alebo funkciu CLEAN. Funkcia TRIM odstráni z textu medzery s výnimkou medzier medzi slovami. Funkcia CLEAN odstráni z textu všetky znaky, ktoré nemožno vytlačiť.

Na začiatok stránky

Vypnutie kontroly chýb

Ak je zapnutá kontrola chýb, v programe Excel sa zobrazí malý zelený trojuholník v bunke s textovým formátom, do ktorej sa zadáva číslo. Ak tieto indikátory chýb nechcete zobrazovať, môžete ich vypnúť.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Excel – možnosti kliknite na kategóriu vzorce .

 4. V časti Pravidlá kontroly chýb zrušte začiarknutie políčka Čísla formátované ako text alebo s apostrofom na začiatku.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×