Oprava poškodeného zošita

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď Microsoft Excel zistí, že otváraný zošit je poškodený, automaticky spustí režim obnovovania súboru a pokúsi sa zošit opraviť. Ak sa režim obnovania súboru nespustí, pokúste sa zošit opraviť manuálne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

 2. Kliknite na umiestnenie a priečinok, ktorý obsahuje poškodený zošit.

 3. V dialógovom okne Otvoriť vyberte poškodený zošit.

 4. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť, potom kliknite na príkaz Otvoriť a opraviť.

  Príkaz Otvoriť a opraviť

 5. Ak chcete obnoviť z poškodeného zošita čo najviac údajov, vyberte možnosť Opraviť.

  Ak možnosť Opraviť nefunguje, kliknutím na položku Extrahovať údaje extrahujete hodnoty a vzorce zo zošita.

Ak nefunguje ani automatická ani manuálna oprava, existuje niekoľko metód, ktoré vám môžu pomôcť zachrániť údaje. Taktiež môžete urobiť niekoľko preventívnych opatrení, aby ste sa vyhli strate svojej práce, napríklad môžete automaticky ukladať záložnú kópiu zošita alebo vytvoriť z času na čas obnovený súbor.

Obnovenie údajov z poškodeného zošita

Automatické uloženie záložnej kópie zošita

Automatické vytváranie obnoveného súboru v nastavených intervaloch

Obnovenie údajov z poškodeného zošita

Pri obnovení údajov vám môže pomôcť niektorá z týchto metód. Ak jedna metóda nie je úspešná, vyskúšajte inú. Ak skúšate obnoviť zošit, môžete vyskúšať aj softvérové riešenia od iných výrobcov.

Dôležité: Ak chyba na disku alebo sieťová chyba bráni, aby ste zošit otvorili, skôr ako vyskúšate nasledujúce obnovovacie postupy, premiestnite zošit na iný pevný disk alebo na lokálny disk.

Obnovenie údajov, keď je zošit otvorený v Exceli

 • Vráťte zošit na poslednú uloženú verziu.    Ak sa zošit poškodí počas vašej práce na ňom pred uložením zmien, pôvodný zošit môžete obnoviť vrátením na poslednú uloženú verziu:

  1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  2. Dvakrát kliknite na názov zošita, ktorý je otvorený v programe Excel.

  3. Kliknite na tlačidlo Áno, aby ste zošit znovu otvorili.

   Zošit sa otvorí bez uložených akýchkoľvek zmien, ktoré mohli spôsobiť, že sa zošit poškodil.

Obnovenie údajov, keď sa zošit nedá v Exceli otvoriť

 • Nastavte možnosť výpočtu v programe Excel na manuálne.    Skúste zmeniť nastavenie výpočtu z automaticky na manuálne. Keďže sa zošit nebude prepočítavať, je možné, že sa bude dať otvoriť.

  1. Kliknite na položky Súbor > Nové.

  2. V časti Nové kliknite na položku Prázdny zošit.

  3. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

  4. V kategórii Vzorce v časti Možnosti výpočtu vyberte možnosť Manuálne a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  6. Vyhľadajte poškodený zošit a dvakrát naň kliknite, aby sa otvoril.

 • Ak chcete prepojiť poškodený zošit, použite externý zošit.    Ak chcete zo zošita obnoviť iba údaje, a nie vzorce alebo vypočítané hodnoty, na prepojenie poškodeného zošita skúste použiť externé odkazy.

  1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  2. Prejdite do priečinka, ktorý obsahuje poškodený zošit.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru s poškodeným zošitom, kliknite na položku Kopírovať a potom kliknite na tlačidlo Zrušiť.

  4. Kliknite na položky Súbor > Nové.

  5. V časti Nové kliknite na položku Prázdny zošit.

  6. Do bunky A1 nového zošita, zadajte = názov súboru! A1, kde názov súboru je názov poškodeného zošita, ktorý ste skopírovali v kroku 3 a potom stlačte kláves Enter.

   Poznámka: Je potrebné vložiť iba názov zošita – nie je potrebné zadať príponu súboru.

  7. Ak sa zobrazí dialógové okno Aktualizovať hodnoty, vyberte poškodený zošit a kliknite na tlačidlo OK.

  8. Ak sa zobrazí dialógové okno Výber hárka, vyberte vhodný hárok a kliknite na tlačidlo OK.

  9. Vyberte bunku A1.

  10. Vyberte položky Domov > Kopírovať alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

  11. Vyberte oblasť začínajúcu bunkou A1, ktorá veľkosťou zodpovedá rozsahu buniek obsahujúcich údaje v poškodenom zošite.

  12. Kliknite na položky Domov > Prilepiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

  13. So stále vybratým rozsahom buniek kliknite znovu na položky Domov > Kopírovať alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

  14. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom v časti Prilepiť hodnoty kliknite na položku Hodnoty.

   Po prilepení hodnôt sa odstránia prepojenia k poškodenému zošitu a zostanú len údaje.

 • Ak chcete extrahovať údaje z poškodeného zošita, použite makro.    Ak je graf prepojený s poškodeným zošitom, na extrahovanie údajov z grafu môžete použiť makro.

  1. Skopírujte tento kód makra a zadajte ho do hárku modulu:

   Sub GetChartValues()

   Dim NumberOfRows ako celé číslo

   Dim X ako objekt

   Proti = 2

   "Výpočet počtu riadkov údajov.

   NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). Hodnoty)

   Worksheets("ChartData"). Bunky (1, 1) = "hodnoty" X

   "Osi hodnôt na zápis do hárka.

   S Worksheets("ChartData")

   . Rozsah (. Bunky (2; 1) _

   . Bunky (NumberOfRows + 1; 1)) = _

   Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1). Hodnotyx)

   Končí

   "Prechádzanie všetkých radoch v grafe a zapisuje ich hodnoty do

   "hárok.

   Pre každé X v ActiveChart.SeriesCollection

   Worksheets("ChartData"). Bunky (1, proti) = X.Name

   S Worksheets("ChartData")

   . Rozsah (. Bunky (2 proti) _

   . Bunky (NumberOfRows + 1, proti)) = _

   Application.Transpose(X.Values)

   Končí

   Proti = proti + 1

   Next

   End Sub

  2. Vloženie alebo odstránenie pracovného hárka do zošita kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka a premenujte ho na ChartData.

  3. Vyberte graf, z ktorého chcete extrahovať hodnoty údajov.

   Poznámka: Graf môže byť vložený v hárku alebo sa môže nachádzať v samostatnom hárku s grafom.

  4. Spustenie makra.

  5. Údaje z grafu sa umiestnia do pracovného hárka.

Na začiatok stránky

Automatické uloženie záložnej kópie zošita

Vďaka záložnej kópii zošita budete mať vždy prístup k svojim údajom, a to bez ohľadu na to, či sa neúmyselne odstráni alebo poškodí.

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Kliknite na položky Počítač a potom na tlačidlo Prehľadávať.

  Tlačidlo Prehľadávať

 3. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na šípku vedľa tlačidla Nástroje a potom kliknite na položku Všeobecné možnosti.

  Všeobecné možnosti v ponuke Nástroje

 4. V dialógovom okne Všeobecné možnosti začiarknite políčko Vždy vytvoriť zálohu.

  Políčko Vždy vytvoriť zálohu v dialógovom okne Všeobecné možnosti

Na začiatok stránky

Automatické vytváranie obnoveného súboru v nastavených intervaloch

Obnovený súbor zošita pomáha zabezpečiť prístup k údajom v zošite aj v prípade neúmyselného poškodenia alebo odstránenia zošita.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. V kategórii Uložiť v časti ukladanie zošitov, začiarknite políčko informácie o automatickom obnovení uložiť každých pole a potom zadajte počet minút. (Predvolená je 10).

  Možnosť automatického obnovenia na karte Uložiť v dialógovom okne Excel – Možnosti

 3. Do poľa Umiestnenie súboru automatického obnovenia zadajte umiestnenie, kam chcete uložiť súbor obnovenia.

 4. Uistite sa, že políčko Vypnúť automatické obnovenie iba pre tento zošit nie je začiarknuté.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×