Orezanie videa, hudobného klipu alebo zvukového klipu v PowerPointe

Z videa alebo zvuku, ktorý ste vložili do snímky v programe PowerPoint, môžete odstrihnúť nežiadúci obsah, a to zo začiatku klipu, konca, prípadne aj aj.

Orezávať môžete iba tie videá, ktoré ste vložili z počítača. Pri videách vložených z webu táto funkcia k dispozícii nie je.

Váš prehliadač nepodporuje video.

1:19

Orezanie videa

 1. V normálnom zobrazení vyberte orámovanie videa na snímke.

  Keď vyberiete video, na páse s nástrojmi sa zobrazí sekcia Nástroje pre video, kde sú dve karty: Formát a Prehrať:

  Keď na snímke vyberiete video, na páse s nástrojmi zobrazí sekcia Nástroje pre video, ktorá obsahuje dve karty: Formát a Prehrať.
 2. V časti Nástroje pre video na karte Prehrať kliknite na položku Orezať video.

 3. Ak chcete určiť miesto, kde sa má videozáznam orezať, stlačte v dialógovom okne Orezať video tlačidlo Prehrať.

 4. Keď sa dostanete na miesto, na ktorom sa má vykonať vystrihnutie, stlačte tlačidlo Pozastaviť.

  Pomocou tlačidiel Nasledujúca snímka a Predchádzajúca snímka môžete doladiť umiestnenie značky.

 5. V dialógovom okne Orezať video vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete odstrihnúť začiatok klipu, kliknite na počiatočný bod, ktorý je na obrázku nižšie zobrazený vľavo ako zelená značka. Keď sa objaví obojstranná šípka, presuňte ju na požadovanú novú počiatočnú pozíciu vo videu.

  • Ak chcete odstrihnúť koniec klipu, kliknite na koncový bod, ktorý je na obrázku nižšie zobrazený napravo ako červená značka. Keď sa objaví obojstranná šípka, presuňte ju na požadovanú novú koncovú pozíciu vo videu.

   V tomto príklade sa odstrihol koniec klipu a došlo k zmene koncového času na 00:17:002.

   Orezanie videa

Orezanie hudobného alebo zvukového klipu

 1. Vyberte zvukový klip na snímke.

  Keď vyberiete zvukový klip, na páse s nástrojmi sa zobrazí sekcia Zvukové nástroje s dvomi kartami: Formát a Prehrať:

  Keď na snímke vyberiete zvukový klip, na páse s nástrojmi sa zobrazí sekcia Zvukové nástroje, ktorá obsahuje dve karty: Formát a Prehrať.
 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať kliknite na položku Orezať zvuk.

 3. Ak chcete určiť miesto, kde sa má zvukový klip orezať, kliknite v okne Orezať zvuk na tlačidlo Prehrať.

 4. Keď sa dostanete na miesto, na ktorom sa má zvuk prestrihnúť, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  Pomocou tlačidiel Nasledujúca snímka a Predchádzajúca snímka môžete doladiť umiestnenie značky.

 5. Použite jeden alebo obidva nasledujúce postupy:

  • Ak chcete odstrihnúť začiatok klipu, kliknite na počiatočný bod (zelená značka vľavo). Keď sa zobrazí obojstranná šípka, presuňte ju na novú počiatočnú pozíciu v zvukovom klipe.

  • Ak chcete odstrihnúť koniec klipu, kliknite na koncový bod (červená značka vpravo). Keď sa zobrazí obojstranná šípka, presuňte ju na novú koncovú pozíciu v zvukovom klipe.

   Orezanie zvuku

Uloženie kópie skráteného mediálneho súboru

Ak chcete uložiť samostatnú kópiu skráteného mediálneho súboru na použitie mimo PowerPoint, je potrebné komprimovať médiá a potom použiť príkaz Uložiť médiá ako:

 1. Vyberte položky Súbor > Informácie.

 2. Vyberte položku Komprimovaťmédiá a potom vyberte príslušnú úroveň kompresie.

  Otvorí sa dialógové okno Kompresia mediálneho súboru a spustí sa proces kompresie.

 3. Po dokončení kompresie vyberte na snímke médiá, ktoré ste orečili. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Uložiť médiá ako.

 4. Zadajte názov a umiestnenie ukladacieho priestoru pre súbor a potom vyberte položku Uložiť.

  Mediálny súbor sa uloží do vybratého priečinka.

Ďalšie informácie o vkladaní a prehrávaní hudby a ďalších zvukových klipov nájdete v témach:

Predplatiteľ služieb Office 365

V systéme macOS je táto funkcia k dispozícii len Microsoft 365predplatiteľov . Ak ste predplatiteľom služieb Microsoft 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office. Ďalšou možnosťou je použiť inú aplikáciu, napríklad GarageBand, a vystrihnúť zvukový súbor pred jeho pridaním do prezentácie.

Vystrihnutie videa

 1. V normálnom zobrazení vyberte snímku videa na snímke.

  Keď vyberiete video, na páse s nástrojmi sa objavia dve karty: Formát videa a Prehrať:

  Keď na snímke vyberiete video, na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Prehrať, na ktorej možno nastaviť možnosti prehrávania videa.
 2. Vyberte kartu Prehrať a potom vyberte položku Orezať video.

 3. Ak chcete určiť miesto, kde sa má videozáznam orezať, stlačte v dialógovom okne Orezať video tlačidlo Prehrať.

 4. Keď sa dostanete na miesto, na ktorom sa má vykonať strih, stlačte tlačidlo Pozastaviť.

  Pomocou tlačidiel Posunúť dopredu Posunutie dopredu a Posunúť dozadu alternatívny text môžete doladiť umiestnenie značky.

 5. V dialógovom okne Orezať video vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete odstrihnúť začiatok klipu, kliknite na počiatočný bod, ktorý je na obrázku nižšie zobrazený ako žltá zvislá rukoväť naľavo. Potiahnite ju smerom doprava na novú počiatočnú pozíciu vo videu.

  • Ak chcete odstrihnúť koniec klipu, kliknite na koncový bod, ktorý je zobrazený ako zvislá žltá rukoväť napravo. Potiahnite ju smerom doľava na novú koncovú pozíciu vo videu, ako sa to zobrazuje na obrázku nižšie.

   Obrázok zobrazuje odstrihnutý koniec klipu a trvanie klipu sa skrátilo na 00:02,449.

   Orezanie videa

Ďalšie informácie o vkladaní a prehrávaní videoklipov nájdete v téme:

Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača

Orezanie hudobného alebo zvukového klipu

 1. Vyberte zvukový klip na snímke.

  Keď vyberiete zvukový klip, na páse s nástrojmi sa zobrazí sekcia Zvukové nástroje s dvomi kartami: Formát a Prehrať:

  Keď na snímke vyberiete zvukový klip, na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Prehrať, na ktorej možno nastaviť možnosti prehrávania.
 2. V časti Zvukové nástroje na karte Prehrať kliknite na položku Orezať zvuk.

 3. Ak chcete určiť miesto, kde sa má zvukový klip orezať, kliknite v okne Orezať zvuk na tlačidlo Prehrať.

 4. Keď sa dostanete na miesto, na ktorom sa má zvuk prestrihnúť, kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  Pomocou tlačidiel Posunúť dopredu Posunutie dopredu a Posunúť dozadu alternatívny text môžete doladiť umiestnenie značky.

 5. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  • Ak chcete odstrihnúť začiatok klipu, kliknite na počiatočný bod, ktorý je na obrázku nižšie zobrazený ako žltá zvislá rukoväť naľavo. Potiahnite ju smerom doprava na novú počiatočnú pozíciu vo videu.

  • Ak chcete odstrihnúť koniec klipu, kliknite na koncový bod, ktorý je zobrazený ako zvislá žltá rukoväť napravo. Potiahnite ju smerom doľava na novú koncovú pozíciu vo videu, ako sa to zobrazuje na obrázku nižšie.

   Vystrihnutie zvuku

Ďalšie informácie o vkladaní a prehrávaní hudby a ďalších zvukových klipov nájdete v témach:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×