Otočenie alebo prevrátenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka vo Worde

Poznámka: Ak sa karta Formát tvaru, nástroje na Kresleniealebo Nástroje obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar alebo objekt WordArt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom potiahnite v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

Postupné otáčanie do presného uhla

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka > Formát.

 3. Vyberte položku Otočiťa potom vyberte položku Ďalšie možnosti otočenia.

  Ponuka otočenia s vybratou možnosťou ďalšie možnosti otočenia

 4. Na table alebo v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte čiastku na otočenie objektu v poli otočenie . Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Otočenie o 90 stupňov

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite na položku Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka > Formát.

 3. Vyberte položku Otočiťa potom:

  • Ak chcete otočiť objekt 90 stupňov doprava, vyberte položku Otočiť doprava 90 °.

  • Ak chcete otočiť objekt 90 stupňov doľava, vyberte položku Otočiť doľava o 90 °.

Prevrátenie objektu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite na položky Formát tvaru, Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka > Formát, vyberte položku Otočiťa potom:

  • Ak chcete, aby sa objekt prepínal nahor, vyberte položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu (okrem objektov WordArt), vyberte položku Prevrátiť vodorovne.

Zrkadlový text WordArt alebo tvar

 1. Vyberte objekt WordArt alebo tvar, ktorý chcete zrkadliť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie objektu WordArt.

 2. Vyberte položku Formát tvaru alebo Nástroje na kreslenie.

 3. Vyberte možnosť textové efekty Ikona textového efektu > otáčanie 3D > možnosti otočenia 3D.

 4. V časti priestorové otáčanienastavte X otočenie na 180 °.

  3-D nastavenia otáčania s X nastavené na 180 stupňov

Poznámka: Ak chcete otočiť text v tvare,

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom potiahnite v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

  Poznámka: Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

Postupné otáčanie do presného uhla

 1. Vyberte otočenie objektu.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo Nástroje obrázka , ak chcete otočiť obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiťa potom vyberte položku Ďalšie možnosti otočenia.

  Ďalšie možnosti otáčania v ponuke Otáčanie

  Ak sa karty Nástroje obrázka, Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na obrázok.

 3. Na table alebo v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte v poli Otočenie požadovanú mieru otočenia objektu. Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Prevrátenie objektu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. V časti Nástroje na kreslenie (alebo Nástroje obrázka , ak otáčate obrázok) na karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Otočiťa potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa objekt prepínal nahor, vyberte položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu (okrem objektov WordArt), vyberte položku Prevrátiť vodorovne.

Ak sa karty Formát > Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali textové pole, tvar, objekt WordArt alebo obrázok. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Zrkadlový text WordArt alebo tvar

 1. Vyberte objekt WordArt alebo tvar, ktorý chcete zrkadliť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie objektu WordArt.

 2. Vyberte položku Nástroje na kreslenie > Formát.

 3. Vyberte položku textové efekty > 3D otáčanie > možnosti otočenia 3D.

 4. V časti priestorové otáčanienastavte X na 180 °.

  Nastavenie otáčania x 3D na 180

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom potiahnite v požadovanom smere.

  Otočenie kurzora podľa rukoväti

  • Ak sa chcete pri otáčaní posúvať po 15-stupňových krokoch, počas presúvania rukoväti otáčania držte stlačený kláves Shift.

  • Pri otáčaní viacerých tvarov sa tieto tvary neotáčajú ako skupina, ale každý tvar sa otáča okolo svojho stredu.

Postupné otáčanie do presného uhla

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prechod na Formát tvaru alebo formát obrázka >Otočiť.

 3. Vyberte položku Ďalšie možnosti otočenia.

  Položka ponuky ďalšie možnosti otočenia

 4. Na table alebo v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte čiastku na otočenie objektu v poli otočenie . Na presné otočenie objektu do požadovanej polohy môžete použiť aj šípky.

Otočenie o 90 stupňov

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite na Formát tvaru alebo formát obrázka .

 3. Vyberte položku Otočiťa potom:

  Ponuka otočiť

  • Ak chcete otočiť objekt 90 stupňov doprava, vyberte položku Otočiť doprava 90 °.

  • Ak chcete otočiť objekt 90 stupňov doľava, vyberte položku Otočiť doľava o 90 °.

Prevrátenie objektu

Pomocou nástrojov na prevrátenie môžete vytvoriť efekt zrkadlového obrazu alebo prevrátiť objekt naopak (invertovať ho).

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Prejdite na Formát tvaru alebo formát obrázka .

 3. Vyberte položku Otočiťa potom:

  Ponuka otočiť

  • Ak chcete, aby sa objekt prepínal nahor, vyberte položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vytvoriť zrkadlový obraz objektu (okrem objektov WordArt), vyberte položku Prevrátiť vodorovne.

Zrkadlový text WordArt alebo tvar

 1. Vyberte objekt WordArt alebo tvar, ktorý chcete zrkadliť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie objektu WordArt.

 2. Vyberte položku Formát tvaru > Tabla formát.

 3. V časti priestorové otáčanienastavte X otočenie na 180 °.

  3-D nastavenia otáčania s X nastavené na 180 stupňov

Otočenie o ľubovoľný uhol

 1. Vyberte objekt, ktorý chcete otočiť.

 2. Vyberte rukoväť otáčania v hornej časti objektu a potom potiahnite v požadovanom smere.

  Tvar s rukoväťami na otáčanie

Pozrite tiež

Zalomenie textu okolo kruhu alebo iného tvaru

Zoskupovanie alebo oddeľovanie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×