Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Otvorenie a používanie zdieľanej poštovej schránky v Outlooku

Zdieľaná poštová schránka umožňuje skupine používateľov jednoducho sledovať a odosielať e-maily z verejného e-mailového aliasu, ako napríklad info@contoso.com. Ak niektorý z členov skupiny odpovie na správu odoslanú do zdieľanej poštovej schránky, tento e-mail vyzerá, že bol odoslaný zo zdieľanej adresy, nie od konkrétneho používateľa. V klasickom Outlook môžete zdieľanú poštovú schránku použiť aj ako zdieľaný tímový kalendár.

Tip: Ak ste vlastníkom malého podniku a hľadáte ďalšie informácie o tom, ako nastaviť Microsoft 365, navštívte stránku Pomoc a vzdelávanie pre malé podniky.

Zdieľaná poštová schránka však nie je určená na priame prihlásenie. Používateľské konto pre samotnú zdieľanú poštovú schránku by malo zostať v stave vypnutia.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tip: Zdieľanú poštovú schránku budete môcť používať až potom, ako ju vytvorí správca služieb Spravovanie služieb Microsoft 365 pre vašu organizáciu a pridá vás ako člena. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie zdieľanej poštovej schránky popisujúcej postup, ktorý musí vykonať správca.

Pridanie zdieľanej poštovej schránky do Outlooku

Keď vás správca pridá ako člena zdieľanej poštovej schránky, zavrite Outlook a potom ho znova spustite. Zdieľaná poštová schránka by sa mala automaticky zobraziť na table Priečinok v Outlook.

Zdieľaná poštová schránka sa zobrazuje v zozname priečinkov v Outlooku

Čo robiť, ak to nefunguje?

 • Ak vás správca pridal do zdieľanej poštovej schránky len nedávno, môže trvať niekoľko minút, kým sa zdieľaná poštová schránka zobrazí. Chvíľu počkajte a potom zatvorte a znova spustite Outlook.

 • Ak to nepomôže, zdieľanú poštovú schránku pridajte do Outlooku manuálne:

  1. Otvorte Outlook.

  2. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Súbor a potom vyberte položku Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  3. Vyberte kartu E-mail.

  4. Skontrolujte, či je zvýraznené správne konto, a potom vyberte položku Zmeniť.

  5. Vyberte položky Ďalšie nastavenia > Spresnenie > Pridať.

  6. Zadajte zdieľanú e-mailovú adresu, napríklad info@contoso.com.

  7. Vyberte položky OK > OK.

  8. Vyberte položky Ďalej > Dokončiť > Zavrieť.

Odoslanie pošty zo zdieľanej poštovej schránky

 1. Otvorte Outlook.

 2. Vyberte položku Nový e-mail.

 3. Ak sa v hornej časti správy nezobrazuje pole Od, vyberte položky Možnosti > Od.

 4. V správe kliknite na položku Od a zmeňte nastavenie na zdieľanú e-mailovú adresu. Ak sa zdieľaná e-mailová adresa nezobrazuje, vyberte položku Iná e-mailová adresa a potom zadajte do poľa zdieľanú e-mailovú adresu.

 5. Vyberte položku OK.

 6. Zadajte správu a potom vyberte položku Odoslať.

  Keď budete chcieť znova odoslať správu zo zdieľanej poštovej schránky, adresa bude odteraz k dispozícii v rozbaľovacom zozname Od.

  Vždy, keď odošlete správu zo zdieľanej poštovej schránky, príjemcom sa v správe zobrazí len zdieľaná e-mailová adresa.

Odpovedanie na poštu odoslanú do zdieľanej poštovej schránky

 1. Otvorte Outlook.

 2. Otvorte e-mailovú správu, na ktorú chcete odpovedať.

 3. V poli Od v hornej časti správy by sa mal zobraziť názov zdieľanej poštovej schránky. Ak to tak nie je, vyberte rozbaľovacie pole Od a vyberte zdieľanú poštovú schránku.

 4. Zadajte správu a potom vyberte položku Odoslať.

  Keď budete chcieť znova odoslať správu zo zdieľanej poštovej schránky, adresa bude k dispozícii v rozbaľovacom zozname Od.

  Vždy, keď odošlete správu zo zdieľanej poštovej schránky, príjemcom sa v správe zobrazí len zdieľaná e-mailová adresa.

Vyhľadávanie v zdieľanej poštovej schránke

Po pridaní zdieľanej poštovej schránky do Outlooku je vyhľadávanie v nej podobné ako vyhľadávanie v primárnej poštovej schránke.

 1. Otvorte Outlook.

 2. Vyberte priečinok v rámci zdieľanej poštovej schránky na paneli priečinkov na ľavej strane.Výber panela priečinkov

 3. Zadajte dotaz do vyhľadávacieho poľa v hornej časti pása s nástrojmi (panel s nástrojmi).Vyhľadávacie pole

 4. Spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Enter alebo kliknutím na tlačidlo Lupa napravo od vyhľadávacieho poľa.

  Zoznam správ vráti výsledky na základe vyhľadávania z vybratého priečinka v zdieľanej poštovej schránke.

Použitie zdieľaného kalendára

Keď vás správca pridá ako člena zdieľanej poštovej schránky, zavrite Outlook a potom ho znova spustite. Zdieľaný kalendár priradený k zdieľanej poštovej schránke sa automaticky pridá do zoznamu Kalendáre.

 1. V programe Outlook prejdite do zobrazenia kalendára a vyberte zdieľanú poštovú schránku.

  Vyberte zobrazenie kalendára

 2. Keď zadáte plánované činnosti, bude si ich môcť zobraziť každý, kto je členom zdieľanej poštovej schránky.

 3. Každý používateľ, ktorý je členom zdieľanej poštovej schránky, môže v kalendári vytvoriť, zobraziť a spravovať plánované činnosti rovnakým spôsobom ako svoje osobné plánované činnosti. Každému používateľovi, ktorý je členom zdieľanej poštovej schránky, sa zobrazia jeho zmeny zdieľaného kalendára.

Použitie zdieľaného zoznamu kontaktov

Keď vás správca pridá ako člena zdieľanej poštovej schránky, zavrite Outlook a potom ho znova spustite. Zdieľaný zoznam kontaktov priradený k zdieľanej poštovej schránke sa automaticky pridá do zoznamu Moje kontakty.

 1. V programe Outlook vyberte položku Ľudia.

 2. V zozname Moje kontakty vyberte priečinok kontaktov pre zdieľaný zoznam kontaktov.

  Zdieľaný zoznam kontaktov sa v Outlooku zobrazuje v paneli kontaktov

Pridanie zdieľanej poštovej schránky do Outlooku

Keď vás správca pridá ako člena zdieľanej poštovej schránky, zatvorte a reštartujtenový Outlook. Zdieľaná poštová schránka by sa mala automaticky zobraziť na table Priečinok.

Čo robiť, ak to nefunguje?

Ak vás správca pridal do zdieľanej poštovej schránky len nedávno, môže trvať niekoľko minút, kým sa zdieľaná poštová schránka zobrazí. Chvíľu počkajte a potom zavrite a znova spustitenový Outlook.

Vyhľadanie zdieľanej poštovej schránky na table priečinok

Na table priečinka na ľavej strane vyhľadajte priečinok Zdieľané so mnou . Kliknutím ho rozbaľte. Zdieľaná poštová schránka je podpriečinok v časti Zdieľané so mnou. Keď vyberiete názov zdieľanej poštovej schránky, rozbalí sa a zobrazia sa štandardné e-mailové priečinky, ako napríklad Doručená pošta, Koncepty a Odoslaná pošta.

Odoslanie pošty zo zdieľanej poštovej schránky

 1. Otvorte nový Outlook pre Windows.

 2. Na karte Domov vyberte položku Nový > Pošta.

 3. Ak sa v hornej časti správy (vedľa položky Odoslať) nezobrazuje pole Od), na karte Možnosti vyberte položku Zobraziť od.

 4. V správe kliknite na položku Od a zmeňte nastavenie na zdieľanú e-mailovú adresu. Ak sa zdieľaná e-mailová adresa nezobrazuje, vyberte položku Iná e-mailová adresa a potom zadajte do poľa zdieľanú e-mailovú adresu.

 5. Dokončite zadávanie správy a potom vyberte položku Odoslať.

  Keď budete chcieť znova odoslať správu zo zdieľanej poštovej schránky, adresa bude odteraz k dispozícii v rozbaľovacom zozname Od.

  Vždy, keď odošlete správu zo zdieľanej poštovej schránky, príjemcom sa v správe zobrazí len zdieľaná e-mailová adresa.

Odpovedanie na poštu odoslanú do zdieľanej poštovej schránky

 1. Otvorte nový Outlook pre Windows.

 2. Otvorte e-mailovú správu, na ktorú chcete odpovedať.

 3. V poli Od v hornej časti správy by sa mal zobraziť názov zdieľanej poštovej schránky. Ak nie, vyberte rozbaľovacie pole Od a vyberte zdieľanú poštovú schránku.

 4. Dokončite zadávanie správy a potom vyberte položku Odoslať.

  Ak chcete odoslať správu zo zdieľanej poštovej schránky, adresa bude k dispozícii v rozbaľovacom zozname Od .

  Vždy, keď odošlete správu zo zdieľanej poštovej schránky, príjemcom sa v správe zobrazí len zdieľaná e-mailová adresa.

Vyhľadávanie v zdieľanej poštovej schránke

Po pridaní zdieľanej poštovej schránky do nového Outlooku je vyhľadávanie v nej podobné ako vyhľadávanie v primárnej poštovej schránke.

 1. Otvorte nový Outlook pre Windows.

 2. Vyberte priečinok v zdieľanej poštovej schránke na table priečinkov na ľavej strane. 

 3. do vyhľadávacieho poľa v hornej časti okna Outlook zadajte dotaz, ktorý chcete použiť na vyhľadávanie, a potom stlačte kláves Enter.

  Panel hľadania v Outlooku

  V zozname správ sa zobrazia výsledky na základe vyhľadávania z vybratého priečinka v zdieľanej poštovej schránke.

Používanie zdieľanej poštovej schránky v mobilnom zariadení (telefóne alebo tablete)

Ak chcete získať prístup k zdieľanej poštovej schránke v mobilnom zariadení, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

 1. Prihláste sa do primárneho konta v Outlooku pre iOS alebo Android.

 2. Na ľavej navigačnej table ťuknite na tlačidlo Pridať konto a potom ťuknite na položku Pridať zdieľanú poštovú schránku

  Pridajte zdieľanú poštovú schránku do Outlooku Mobile.

 3. Ak máte v Outlooku Mobile viaceré kontá, vyberte konto s povoleniami na prístup k zdieľanej poštovej schránke. 

  Vyberte konto s povoleniami pre zdieľanú poštovú schránku.

Po dokončení procesu nastavenia konta sa zdieľaná poštová schránka zobrazí v zozname kont v Outlooku pre iOS alebo Outlooku pre Android. 

Ak chcete odstrániť zdieľanú poštovú schránku, prejdite na položky Nastavenie > Kontá. Potom ťuknite na zdieľanú poštovú schránku a vyberte položku Odstrániť konto

Odosielanie automatických odpovedí zo zdieľanej poštovej schránky

Povolenia na nastavenie tejto funkcie má len Spravovanie služieb Microsoft 365. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie zdieľanej poštovej schránky.

Pozrite tiež

Pridanie pravidiel pre zdieľanú poštovú schránku

Pridanie zdieľanej poštovej schránky do Outlooku na webe

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×