Otvorenie súborov PDF vo Worde

Ak chcete otvoriť súbor PDF bez skonvertovania na wordový dokument, otvorte súbor priamo z miesta, kde je uložený (napríklad dvakrát kliknite na súbor PDF v priečinku Dokumenty).

Ak však chcete súbor PDF upraviť, otvorte ho vo Worde. Word vytvorí kópiu PDF súboru, skonvertuje ho do wordového dokumentu a pokúsi sa zachovať rozloženie pôvodného PDF súboru. V každom prípade vám zostane pôvodný PDF súbor pre prípad, že si nechcete ponechať verziu, ktorú skonvertuje Word.

Konverzia z PDF do Wordu najlepšie funguje pri prevažne textových súboroch, napríklad pri obchodných, právnych alebo vedeckých dokumentoch. Ak však otvoríte PDF súbor vo Worde, nemusí sa zobraziť presne tak, ako pôvodný PDF súbor.

Ak PDF súbor obsahuje prevažne grafy a iné grafické prvky, celá strana sa môže zobraziť ako obrázok. V tomto prípade text nemožno upravovať.

Word niekedy nedokáže zistiť element a preto wordová verzia nezodpovedá pôvodnému PDF súboru. Napríklad ak Word nerozpozná poznámku pod čiarou, spracuje ju ako bežný text a nemusí ho umiestniť do spodnej časti stránky.

Prvky dokumentu, ktoré sa zvyknú konvertovať nesprávne

O niektorých prvkoch je známe, že sú pri konverzii z PDF súboru do wordového formátu problematické. Ak ich PDF súbor obsahuje, môžete ho otvoriť priamo, namiesto toho, aby ste ho konvertovali do wordového dokumentu:

 • tabuľky s rozstupmi buniek,

 • farby strán a orámovania strán,

 • sledované zmeny,

 • rámy,

 • poznámky pod čiarou, ktoré sú dlhšie ako jedna strana,

 • vysvetlivky,

 • aktívne zvukové prvky, videoprvky a prvky PDF súborov,

 • záložky PDF súborov,

 • značky PDF súborov,

 • komentáre PDF súborov,

 • efekty písma, ako napríklad žiara alebo tieň (vo wordovom súbore sa tieto efekty zobrazia ako grafické prvky).

Ako funguje konverzia?

Formát PDF je pevný formát súboru, čo znamená, že súbor obsahuje informáciu o umiestnení textu, obrázkov a vektorovej grafiky na strane, nemusí však obsahovať informáciu o vzťahoch medzi týmito prvkami. Väčšina PDF súborov neobsahuje informácie o prvkoch štruktúry obsahu, ako sú napríklad odseky, tabuľky alebo stĺpce. V PDF súbore sa napríklad tabuľka uloží ako skupina riadkov bez akýchkoľvek informácií o ich vzťahu k obsahu jednotlivých buniek tabuľky.

Rôzne programy predstavujú rovnaký obsah pomocou rôznych štruktúr v PDF súboroch. PDF súbor môže napríklad obsahovať neviditeľný text, grafiku a obrázky. Môže používať iné hranice textu. Tieto rozdiely sa však nezobrazujú, keď PDF súbor zobrazíte v programe na čítanie PDF súborov.

Po otvorení PDF súboru vo Worde sa použije systém komplexných pravidiel, aby Word zistil tie wordové objekty (nadpisy, zoznamy, tabuľky atď.), ktoré najviac zodpovedajú prvkom v pôvodnom PDF súbore, a rozhodne, kam do wordového dokumentu dané objekty vloží.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×