Otvorenie zdieľaného priečinka Pošta, Kalendár alebo Ľudia v Outlooku pre Mac

Ak vám iný používateľ programu Microsoft Outlook udelí povolenie na prístup do svojho kalendára, môžete tento kalendár otvoriť v programe Outlook. Ak na to nemáte príslušné povolenie, príslušnej osobe sa odošle e-mailová správa s požiadavkou o udelenie daného povolenia.

Dôležité:  Táto funkcia vyžaduje konto na serveri Microsoft Exchange Server.

Otvorenie zdieľaného kalendára

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Otvoriťa vyberte položku Priečinok iného používateľa...

 2. V zozname Typ priečinka vyberte položku Doručená pošta, Kalendár alebo Adresár.

  Poznámka: V novom Outlooku pre Mac môžete vybrať len kalendár.

 3. Do poľa Hľadať zadajte meno osoby, ktorá vám udelila prístup, vo výsledkoch hľadania vyberte meno osoby a potom vyberte položku Otvoriť.

  Zdieľaný priečinok Pošta sa zobrazuje v časti Priečinky.
  Zdieľaný kalendár sa zobrazí na table Priečinok pod nadpisom Zdieľané kalendáre.
  Zdieľaný adresár sa zobrazí na table Priečinok pod nadpisom Zdieľané kontakty.

Poznámky: 

 • Ak sa zobrazí hlásenie Outlook bol presmerovaný na server, autodiscover-s.outlook.com aby získal nové nastavenia pre vaše konto. Vyberte možnosť Vždy použiť moju odpoveď pre tento server a vyberte možnosť Povoliť.

 • Ak je na table Priečinok vybratý zdieľaný priečinok, nové položky, ktoré vytvoríte, sa uložia do tohto zdieľaného priečinka.

 • Ak chcete odstrániť zdieľaný priečinok iného používateľa z tably Priečinok, stlačte a podržte kláves Control, vyberte priečinok a potom vyberte položku Odstrániť zdieľané konto.

Otvorenie zdieľanej alebo delegovanej poštovej schránky

Tento spôsob použite, ak ste delegátom poštovej schránky iného používateľa alebo ak máte povolenia na viaceré priečinky v zdieľanej poštovej schránke. Túto metódu môžete použiť aj vtedy, keď máte povolenia na úplný prístup k poštovej schránke.

Otvorenie zdieľanej poštovej schránky:

 1. V ponuke Nástroje vyberte položku Kontá avyberte konto s prístupom k poštovej schránke.

 2. Vyberte položku Delegovanie a zdieľanie

 3. Vyberte kartu Zdieľané so mnou

 4. Vyberte položku + na pridanie zdieľanej alebo delegovanej poštovej schránky

  Poznámka:  Ak máte povolenia pre vlastné priečinky v poštovej schránke, ale nie na priečinok poštovej schránky najvyššej úrovne, vlastné priečinky sa v zozname priečinkov nebudú zobrazovať. V zozname priečinkov sa zobrazia iba predvolené priečinky, pre ktoré máte povolenia, ako napríklad Doručená pošta, Odoslaná pošta, Odstránené položky a Kalendár, bez povolení pre priečinok poštovej schránky najvyššej úrovne.

 5. Prípadne môžete prejsť aj do položky Súbor >Otvoriť> zdieľanú poštovú schránku a otvoriť zdieľanú alebo delegovanú poštovú schránku.

Vyberte príslušnú možnosť v závislosti od toho, či máte poštovú schránku zdieľanú s vami alebo ste delegátom poštovej schránky iného používateľa. 

Poznámky: 

 • Ak použijete niektorý z týchto postupov, zdieľané konto poštovej schránky sa pridá ako možnosť v poli Od pri odosielaní e-mailov. Toto vám umožní vybrať konto v poli Od bez ohľadu na to, či máte povolenia na odosielanie z tohto konta. Ak pre konto nemáte povolenia Odoslať ako alebo Odoslať v mene, e-maily z konta sa nebudú odosielať.

 • Outlook pre Mac nepodporuje automatické priraďovanie zdieľaných poštových schránok.

Priečinok sa s vami zdieľa

Ak s vami zdieľa priečinok doručenej pošty, primárny priečinok kalendára alebo primárny priečinok kontaktov, použite tento postup na otvorenie priečinka používateľa.

Otvorenie zdieľaného priečinka:

 1. V ponuke Súbor prejdite na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Priečinok iného používateľa.

 2. Kliknite na položku Vyhľadať používateľa .

 3. Zadajte meno osoby, ktorá vám povolila prístup, kliknite na položku Hľadať, kliknite na meno osoby a potom kliknite na položku OK.

 4. Ak máte viaceré kontá Microsoft Exchange, v kontextovej ponuke Konto kliknite na konto, ktoré chcete použiť na otvorenie priečinka iného používateľa.

 5. V kontextovej ponuke Typ kliknite na položku Kalendár, AdresáraleboDoručenápošta apotom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Zdieľaný priečinok sa zobrazí na navigačnej table pod nadpisom Zdieľané.

Ste delegátom poštovej schránky iného používateľa

Tento spôsob použite, ak ste delegátom poštovej schránky iného používateľa alebo ak máte povolenia na viaceré priečinky v zdieľanej poštovej schránke. Túto metódu môžete použiť aj vtedy, keď máte povolenia na úplný prístup k poštovej schránke.

Otvorenie zdieľanej poštovej schránky:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položky Kontá> Rozšírené > Delegáti.

 2. Pridajte poštovú schránku v časti Otvoriť tieto ďalšie poštové schránky

Poznámka: Ak máte povolenia pre vlastné priečinky v poštovej schránke, ale nie na priečinok poštovej schránky najvyššej úrovne, vlastné priečinky sa v zozname priečinkov nebudú zobrazovať. V zozname priečinkov sa zobrazia iba predvolené priečinky, pre ktoré máte povolenia, ako napríklad Doručená pošta, Odoslaná pošta, Odstránené položky a Kalendár, bez povolení pre priečinok poštovej schránky najvyššej úrovne.

Nastavenia delegátov v rozšírených nastaveniach konta

Máte povolenia na úplný prístup k zdieľanej poštovej schránke

Ak máte povolenie Úplný prístup k zdieľanej poštovej schránke, t. j. povolenie úplný prístup pre poštovú schránku nastavené prostredníctvom Centra spravovania pre Exchange , zdieľanú poštovú schránku môžete pridať pomocou vlastných poverení.

Otvorenie zdieľanej poštovej schránky:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

 2. Kliknutím na znamienko plus pridajte ďalšie konto Exchange.

 3. Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu zdieľanej poštovej schránky.

 4. V častiOverovanie zadajte svoje vlastné poverenia.

Poznámka: Informácie o nastavení povolenia úplný prístup nájdete v téme Udelenie povolení programu Exchange a outlookových poštových schránok vo vyhradených službách Office 365.

Kontrola nastavenia Synchronizovať zdieľanú poštovú schránku umožní Outlooku synchronizovať zdieľanú poštovú schránku bez toho, aby používateľ klikl na položku Odoslať alebo prijať. Toto nastavenie bolo pridané vo verzii 16.13.411. Povolenie tohto nastavenia sa dôrazne odporúča pre používateľov, ktorí na prístup k zdieľanej poštovej schránke používajú vlastné poverenia.

Synchronizácia zdieľanej poštovej schránky

Povolenia pre zdieľané priečinky a poštové schránky

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn možností povolení, ktoré môžu byť k dispozícii pre zdieľaný priečinok alebo poštovú schránku, a najlepší spôsob otvorenia zdieľaného priečinka alebo poštovej schránky na základe príslušného povolenia.

Úroveň povolenia pre zdieľaný priečinok alebo zdieľanú poštovú schránku

Spôsob otvorenia zdieľaného priečinka alebo poštovej schránky

Povolenie na úrovni priečinkov pre primárny priečinok Doručená pošta, Kalendár alebo Adresár

Otvorenie priečinka iného používateľa

Povolenie delegáta poštovej schránky

Pridajte poštovú schránku v časti Otvoriť tieto ďalšie poštové schránky v časti Rozšírené nastavenia konta

Povolenie na úrovni priečinka pre primárne priečinky Úlohy a Poznámka

Pridajte poštovú schránku v časti Otvoriť tieto ďalšie poštové schránky v časti Rozšírené nastavenia konta

Povolenie na úrovni poštovej schránky najvyššej úrovne na prístup k priečinku najvyššej úrovne a k iným vlastným priečinkom

Pridajte poštovú schránku v časti Otvoriť tieto ďalšie poštové schránky v časti Rozšírené nastavenia konta

Povolenie Úplný prístup k poštovej schránke na serveri Exchange

Pridanie ďalšieho konta Exchange pomocou vlastných poverení

Otváranie ďalších poštových schránok

Ako alternatívu k týmto metódam môžete pridať ďalšie konto Exchange pomocou ďalších poverení poštových schránok. Tento spôsob sa nerozpozná ako pridanie zdieľanej poštovej schránky, pretože toto ďalšie konto pridávate pomocou vlastných poverení. Ak chcete otvoriť ďalšie konto Exchange, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

 2. Kliknite na znamienko plus a potom kliknutím na položku Nové konto pridajte ďalšie konto Exchange.

 3. Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu zdieľanej poštovej schránky.

 4. V časti Overovaniezadajte poverenia pre zdieľanú poštovú schránku.

Súvisiace témy

Outlook 2016 pre Mac – Centrum Pomocníka

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×