Outlook pre iOS a Android – najčastejšie otázky

Tu získajte rýchle odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa používania Outlooku pre iOS a Android.

Ak si chcete v rámci aplikácie vymieňať správy s agentom podpory, otvorte mobilnú aplikáciu Outlook a prejdite na položky Nastavenia > Pomocník a pripomienky > Kontaktovať podporu. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Získanie pomoci v mobilnej aplikácii Outlook.

Tip:  Kliknite sem a pozrite si ďalšie najčastejšie otázky o témach týkajúcich sa mobilnej aplikácie Outlook, ako napríklad Nastavenia, Prioritná doručená pošta, Upozornenia a zvukyKalendár.

Kde stiahnem mobilnú aplikáciu Outlook?

Otvorte Obchod Google Play (Android) alebo App Store (iOS) a vyhľadajte výraz „Microsoft Outlook“. Ťuknite na položku Inštalovať.

Ak už používate mobilné zariadenie, kliknite na niektoré z nižšie uvedených prepojení:

Poznámka: Ak vaše mobilné zariadenie nie je kompatibilné s mobilnou aplikáciou Outlook, e-mail môžete nastaviť použitím aplikácií vstavaných v zariadení.

Kto je mojím poskytovateľom e-mailu?

Typ 

konta

Popis 

Outlook.com

Kontá končiace na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com, vlastné domény hosťované na lokalite Outlook.com alebo medzinárodné domény, akou je napríklad @outlook.co.uk.

Gmail

E-mailová služba spoločnosti Google. Informácie o nastaveniach servera Gmail nájdete v téme Začíname s protokolmi IMAP a POP3.

Yahoo! Pošta

E-mailová služba spoločnosti Yahoo!. V prípade spoločnosti Yahoo! informácie o nastavení servera nájdete v téme Nastavenie servera IMAP služby Yahoo! Pošta alebo Nastavenie servera POP služby Yahoo Pošta.

iCloud

E-mailová služba spoločnosti Apple. iCloud nepodporuje protokol POP. Prečítajte si tému Nastavenie poštového servera pre klientov služby iCloud.

Microsoft 365

Pracovné alebo školské e-mailové konto hosťované v Microsoft 365 for Business. Kontá môžu končiť na @vasadomena.onmicrosoft.com, @vasadomena.com, @vasadomena.edu ap. Ak si nie ste istí, obráťte sa na správcu e-mailového konta. Nastavenia konta POP a IMAP

Exchange 

konto

Pracovné alebo školské e-mailové konto hosťované na serveri Exchange. Ide o vlastné domény na serveri Exchange, ktoré môžu končiť na @vasadomena.com alebo @vasaskola.edu.

Ak vaša organizácia používa aplikáciu Outlook Web App alebo Outlook na webe, nastavenia servera môžete skúsiť pozrieť v téme Nastavenia konta POP a IMAP. Ak máte otázky, obráťte sa na správcu vášho konta.

POP alebo IMAP

POP alebo IMAP sú e-mailové protokoly, ktoré slúžia na sťahovanie e-mailov do zariadenia. Pomocou protokolov POP a IMAP sa bude synchronizovať iba váš e-mail. Kalendár ani kontakty sa synchronizovať nebudú.

Ak si nie ste istí, či máte použiť protokol POP alebo IMAP, informujte sa u svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu. Navštívte webovú lokalitu alebo zatelefonujte svojmu poskytovateľovi e-mailových služieb a pomocou týchto užitočných pokynov získajte potrebné nastavenie servera.

Aký typ e-mailového konta mám?

Nie ste si istí, aký typ konta používate? Informujte sa u svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Ak už máte e-mailové konto, ktoré sa pokúšate pridať do zariadenia, nastavené v počítači alebo Macu pomocou programu Outlook, vyskúšajte toto.

 1. V počítači alebo Macu, kde máte nainštalovaný Outlook, otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Informácie > Nastavenie konta.

 2. V okne Nastavenie konta môžete v stĺpci Typ zistiť, o aký typ konta ide.

Aké sú nastavenia môjho e-mailového servera?

Nastavenie e-mailového servera väčšiny poskytovateľov jednoducho vyhľadáte v režime online formou prehľadania webu. Váš poskytovateľ e-mailových služieb alebo hostiteľ môže mať tieto informácie priamo dostupné. Ak to tak nie je, na nastavenie e-mailu v mobilnom zariadení bude potrebné o tieto informácie požiadať.

Prečítajte si tému Nastavenie servera, ktoré je potrebné vyžiadať od poskytovateľa e-mailových služieb, v ktorej nájdete užitočné pokyny týkajúce sa oblastí, na ktoré je potrebné sa spýtať.

Nastavenia servera pre Microsoft 365 for Business

 • Ako nastavenie servera prichádzajúcich správ použite možnosť outlook.office365.com.

 • Ako nastavenie servera SMTP odchádzajúcich správ použite možnosť smtp.office365.com.

 • Port servera SMTP odchádzajúcich správ 587.

Nastavenie servera pre lokalitu Outlook.com

 • Ako nastavenie servera prichádzajúcich správ použite možnosť eas.outlook.com
  .

  Poznámka: V prípade kont protokolu IMAP alebo POP na lokalite Outlook.com
  použite možnosti imap-mail.outlook.com (IMAP) a pop-mail.outlook.com (POP).

 • Ako nastavenie servera SMTP odchádzajúcej pošty použite možnosť smtp-mail.outlook.com.

 • Port prichádzajúcich správ 993 (IMAP) alebo 995 (POP).

Ako zmením svoje heslo?

E-mailové heslo nie je možné zmeniť z e-mailovej aplikácie. Ak chcete zmeniť heslo e-mailového konta, otvorte svoj e-mail v internetovom prehliadači. Po prihlásení budete môcť heslo zmeniť. Možnosť zmeny hesla sa veľmi pravdepodobne bude nachádzať v časti s nastavením konta alebo profilu.

 1. Prihláste sa do svojho e-mailového konta z webu.

  Poznámka: Ak napríklad máte konto v službe @hotmail.com, navštívte lokalitu outlook.com

 2. Pozrite si časť s nastavením profilu alebo nastavením konta.

 3. Zmeňte si heslo.

 4. Mobilná aplikácia Outlook zistí zmenu. Potom sa zobrazí výzva na opätovné prihlásenie pomocou nového hesla.

  Poznámka: Ak sa vyskytnú problémy s aktualizáciou e-mailového konta, e-mailové konto je možné aj odstrániť a znova ho pridať.

  Ak zmeníte heslo e-mailového konta, ktoré je zároveň aj vaším kontom Microsoft, možno sa budete musieť znova prihlásiť v ostatných aplikáciách a na webových lokalitách spoločnosti Microsoft.

Môžem do Outlooku pridať svoje konto POP?

Napriek tomu, že momentálne kontá POP nepodporujeme, môžete tento problém vyriešiť pridaním svojho konta POP do konta v službe Outlook.com a nastavením konta Outlook.com pomocou našej aplikácie. Pokyny nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android a Nastavenia konta POP a IMAP.

Ako importujem kalendár konta POP v počítačovej aplikácii Outlook do mobilnej aplikácie Outlook?

Ak používate lokálny kalendár v počítačovom programe Outlook v PC (t. j. s e-mailovým kontom POP), môžete exportovať svoj kalendár a synchronizovať ho do telefónu pomocou konta Outlook.com. Pokyny nájdete v téme Zdieľanie outlookového kalendára v službe Outlook.com.

Po vykonaní týchto krokov na uloženie a import kalendára jednoducho pridajte svoje konto Outlook.com do Outlooku pre iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android.

Ako importujem kontakty konta POP v počítačovej aplikácii Outlook do mobilnej aplikácie Outlook?

Ak ste kontakty pridali lokálne v počítačovej verzii Outlooku vo svojom PC, napríklad tie, ktoré súvisia s kontom POP, môžete ich exportovať a synchronizovať do svojho telefónu pomocou konta Outlook.com.

 1. Vytvorte nové konto na lokalite Outlook.com alebo sa prihláste do existujúceho konta tu.

 2. Vyberte spúšťač aplikácie v ľavom hornom rohu a potom vyberte položku Ľudia.

  Ľudia

 3. Vyberte položku Začať import v časti Importovať kontakty.

 4. Na ďalšej obrazovke vyberte svoju verziu Outlooku a podľa pokynov skopírujte svoje miestne kontakty do konta Outlook.com z počítačovej verzie Outlooku v PC.

 5. Po importovaní kontaktov do služby Outlook.com jednoducho pridajte svoje konto Outlook.com do Outlooku pre iOS alebo Android. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie e-mailového konta POP v Outlooku pre iOS alebo Android.

Ako uložím svoje kontakty Outlooku do predvolenej aplikácie Kontakty v systéme iOS a Android?

Môžete plne spravovať svoje kontakty v Outlooku, ako aj uložiť kontakty do predvolenej aplikácie Kontakty v systéme iOS a Android. Umožní vám to jednoducho zobraziť meno kontaktu v prípade prijatia hovoru alebo textovej správy a zobraziť všetky kontaktné informácie priamo vo vstavanej aplikácii Kontakty.

Základné funkcie systému iOS a Android spôsobujú, že v závislosti od platformy to funguje mierne odlišne.

 • V systéme iOS poskytuje Outlook jednosmerné zobrazovanie kontaktných informácií z Outlooku v telefóne. Všetky novo pridané kontakty a zmeny by sa mali vykonať v aplikácii Outlook, pričom tieto zmeny je možné exportovať do vstavanej aplikácie Kontakty a e-mailovej služby. V aplikácii Kontakty by ste nemali vykonávať úpravy. Úpravy vykonané v aplikácii Kontakty sa nebudú synchronizovať s Outlookom ani e-mailovou službou a prepíšu sa pri ďalšom spustení Outlooku v aplikácii Kontakty.

 • V systéme Android sa Outlook dokáže s aplikáciou Kontakty plne synchronizovať. Používatelia môžu preto pridať nové kontakty alebo vykonať zmeny buď v aplikácii Outlook, alebo pomocou vstavanej aplikácie Kontakty v Androide. Zmeny vykonané na oboch miestach sa budú synchronizovať s e-mailovou službou.

Ak chcete uložiť svoje kontakty do lokálnej aplikácie v systéme iOS (vrátane identifikácie volajúceho), prejdite do svojho konta v časti Nastavenia a ťuknite na položku Uložiť kontakty.

Ak chcete zapnúť úplnú synchronizáciu kontaktov v Androide, prejdite do svojho konta v časti Nastavenia a ťuknite na položku Synchronizovať kontakty.

Ak ich neskôr budete chcieť odstrániť, môžete prepnúť prepínač v Outlooku a kontakty sa odstránia zo vstavanej aplikácie Kontakty v telefóne.

Ako môžem pridať alebo upraviť kontakty v Outlooku?

Outlook pre iOS a Android umožňuje pridávať a upravovať kontakty v kontách Outlook.com a Microsoft 365.

 1. Ak chcete vytvoriť nový kontakt v Outlooku pre iOS, ťuknite na panel vyhľadávania v dolnej časti obrazovky.

  vyhľadať

 2. Ťuknite na položku Vytvoriť +.

Nový kontakt môžete tiež pridať priamo zo správy alebo z udalosti ťuknutím na meno osoby a následným ťuknutím na položku Pridať kontakt.

Po pridaní kontaktu môžete informácie upraviť otvorením kontaktu a ťuknutím na tlačidlo Upraviť. Všetky zmeny vykonané v Outlooku pre iOS a Android sa zosynchronizujú a budú k dispozícii vo všetkých verziách Outlooku.

Môžem do predvolenej aplikácie Kontakty v telefóne pridať fotografie alebo avatary kontaktov Outlooku?

Možnosť exportovania avatarov do natívnej aplikácie telefónu sa momentálne nepodporuje v zariadeniach so systémom iOS.

V zariadeniach s Androidom môžete avatary synchronizovať v natívnej aplikácii kontaktov za predpokladu, že v nastaveniach Outlooku máte zapnutú synchronizáciu kontaktov.

Poznámka: Ak chcete spustiť synchronizáciu, musíte sa pripojiť k Wi-Fi sieti a k nabíjačke.

Ako získam pomoc v aplikácii Outlook?

Mobilná aplikácia Outlook obsahuje vstavanú podporu, v ktorej môžete jednoduchým spôsobom vyhľadávať požadované témy Pomocníka alebo nadviazať konverzáciu so zástupcom oddelenia technickej podpory.

V aplikácii Outlook prejdite na položky Nastavenia > Pomocník a pripomienky. Ak potrebujete podrobné informácie o tom, ako sa k týmto položkám dostať, prečítajte si tému Získanie pomoci pre Outlook pre iOS a Android.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×