Outlook prestane reagovať po kliknutí na priečinok História konverzácie alebo pri kliknutí na e-mail s vlastnou triedou správy, ako je napríklad hlasová e-mailová správa

Posledná aktualizácia: 16. júna 2020

PROBLÉM

Pri kliknutí na položky v priečinku História konverzácie Outlook prestane reagovať alebo zobrazí chybové hlásenie Nereaguje. Tento problém sa môže vyskytnúť aj pri kliknutí na iné e-maily s vlastnou triedou správy, ako sú položky Skypu a hlasové e-mailové správy.

STAV: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE

Keď Outlook pri pokuse o vyriešenie triedy správy narazí na určitú kombináciu chýb, prejde do knižnice Organizačné formuláre na serveri Verejný priečinok a skontroluje, či je k dispozícii správna trieda správy. Tým vznikne ďalšie volanie na server Verejný priečinok, ktorého cieľom je vyriešiť triedu správy.  Z dôvodu oneskorení služby Autodiscover a časov odozvy verejného priečinka to môže spôsobiť, že Outlook prestane reagovať. Príkladom triedy správy z nedávnych hlásení je IPM.Note.Microsoft.Conversation. Závažnosť tohto problému sa tiež môže zvýšiť v prípade, že verejné priečinky nie sú dostupné, nie sú optimálne nakonfigurované alebo sa nachádzajú na starších nepodporovaných verziách servera Exchange 2007.

Podpora identifikovala tri možné alternatívne riešenia na strane klienta. Obe odstránia predvolenú funkciu Outlooku a zväčša alebo úplne odstránia problém s tým, že Outlook prestane reagovať:

ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover DWORD: ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain VALUE: 1

Odkaz KB 2212902

DisableOrganizationalForms

Táto možnosť úplne vypne funkciu knižnice organizačných formulárov v Outlooku. Túto možnosť je vhodné použiť, ak Outlook vôbec nepotrebuje prístup ku knižnici organizačných formulárov.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\ 
DWORD: DisableOrganizationalForms
HODNOTA: 1

ExcludedEnterpriseForms

Táto možnosť umožňuje určiť, že Outlook nemá hľadať konkrétne vlastné formuláre pre niektoré triedy správy. Túto možnosť je vhodné použiť, ak máte v knižnici organizačných formulárov aj iné položky, ku ktorým má Outlook mať aj naďalej prístup.

CESTA: Cesta závisí od kombinácie bitovej verzie (32-bitová alebo 64-bitová) Outlooku a Windowsu. V prípade nerovnakej bitovej verzie musí byť pod kľúčom WOW6432Node. V prípade rovnakej bitovej verzie (oba produkty sú 64-bitové alebo 32-bitové) nemusí byť v tomto kľúči.

Outlook a Windows nemajú rovnakú bitovú verziu

HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\ExcludedEnterpriseForms\

Outlook a Windows majú rovnakú bitovú verziu

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\ExcludedEnterpriseForms\

DWORD: <názov triedy správ vrátane samostatného kľúča DWORD pre každé slovo v triede správy> HODNOTA: 1

Napríklad s triedou správy IPM.Note.Microsoft.Conversation by bolo potrebné pridať tieto kľúče DWORD, oba s hodnotou 1:

  • IPM.Note.Microsoft

  • IPM.Note.Microsoft.Conversation

Napríklad s triedou správy IPM.Note.Custom.Voice.Mail.Email message by bolo potrebné pridať tieto kľúče DWORD, všetky s hodnotou 1:

  • IPM.Note.Custom

  • IPM.Note.Custom.Voice

  • IPM.Note.Custom.Voice.Mail

  • IPM.Note.Custom.Voice.Mail.Email

Poznámka: Triedu správy položky v Outlook môžete zistiť takto:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičky stĺpcov v zozname e-mailov a potom kliknite na položku Výber polí.

  2. Vyberte položku Všetky poštové polia a v zozname vyhľadajte položku Trieda správy.

  3. Vyberte a premiestnite položku Trieda správy do hlavičiek stĺpcov a potom uvoľnite tlačidlo myši, aby sa pridala ako stĺpec.

Ďalšie zdroje informácií

Ikona odborníkov (mozog, ozubené kolieska)

Opýtajte sa odborníkov

Spojte sa s odborníkmi, diskutujte o novinkách v Outlooku a najvhodnejších postupoch a prečítajte si náš blog.

Outlook Tech Community

Ikona Komunita

Získajte pomoc v komunite

Položte otázku zástupcom oddelenia podpory, odborníkom MVP, technikom a iným používateľom Outlooku a nájdite riešenia.

Fórum o Outlooku na lokalite Answers

Ikona požiadavky na funkciu (žiarovka, nápad)

Navrhnite novú funkciu

Radi si prečítame vaše návrhy a pripomienky. Podeľte sa o svoje myšlienky. Váš názor nás zaujíma.

Outlook UserVoice

Pozrite tiež

Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Outlooku pre Windows

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×