Partneri: Vybudovanie podniku a správa vášho partnerského predplatného služieb Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako autorizovaný Partner cloudu spoločnosti Microsoft, Microsoft 365 ponúka možnosť svoje klientskej základne a vytvárať trvalé vzťahy s klientmi. S Microsoft 365, ktoré môžete použiť cloudových služieb – nemajú na správu údajov zálohy, hardvér servera a server aktualizácie. Ste ochotní platiť mesačné alebo ročné poplatok za bez obáv, toto a iné služby. Použitie funkcie centra spravovania partnerov odosielať svojich klientov pozvánky na vyskúšanie a ponuky na nákup, a ponúka im delegovaná správa služieb, v závislosti od služieb, ktoré majú oprávnenie poskytovať. Môžete použiť aj kód product key na nastavenie svojmu klientovi Microsoft 365 predplatného.

Keď sa prihlásite do Microsoft 365, kliknite na položku Partner prejdite do centra spravovania partnerov. Zobrazia sa vám rôzne prepojenia na Správa klientov alebo na stránke Prehľad partnera, v závislosti od typy služieb, ktoré ste oprávnení poskytnúť.

Overenie informácií o spoločnosti

Pred oznámením svojich klientov po prvýkrát, skontrolujte správnosť informácií o spoločnosti. Svojich klientov môžete zobraziť informácie o spoločnosti, napríklad telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, v rôznych zobrazeniach programu Microsoft 365.

Názov spoločnosti sa zobrazí ako prepojenie v hornom rohu stránky Správa klientov alebo Prehľad partnera. Kliknite na toto prepojenie na zobrazenie informácií o spoločnosti. Ak ste globálnym správcom, môžete upraviť tieto informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena adresy vašej organizácie a iných informácií o profile.

Správa predplatného spoločnosti

Ako partner, máte vlastné predplatného Microsoft 365 spoločnosti obsahuje používateľské kontá. Ak chcete spravovať nastavenia pre používateľov a správcov vašej spoločnosti, prejdite na položky tabule (dashboard) > Používatelia > Aktívni používatelia.

Ďalšie informácie o správe používateľov nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava používateľov.

Pri vytváraní nového alebo úprave existujúceho používateľa nastavte pre daného používateľa povolenia správcu.

Poznámka: .Uistite sa, že klient nie je vybratý v zobrazení zoznamu Správa klientov.

 1. Prejdite na položky Tabuľa > Používatelia > Aktívni používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na položku Pridať  Pridať . Prípadne kliknite na používateľa, ktorého chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť  Upraviť .

 3. Na karte Nastavenia sú pre partnerov k dispozícii tieto ďalšie možnosti:

 4. Priradenie prístupu pre správu k vašej spoločnosti: Kliknutím na tlačidlo Áno poskytnete používateľovi prístup na stránku Správca. Výberom roly zo zoznamu mu poskytnete oprávnenia správcu pre vašu spoločnosť.

 5. Priradenie prístupu na správu k podporovaným spoločnostiam: Kliknutím na tlačidlo Áno povolíte používateľovi vytvárať na stránke Prehľad partnera pozvánky na vyskúšanie a ponuky na nákup. Vyberte v zozname príslušný prístup:

  • Plná správa: Táto rola má rovnaké oprávnenia ako rola globálneho správcu pre podporované spoločnosti.

  • Obmedzená správa: Táto rola má rovnaké privilégiá ako rola správcu hesiel pre podporované spoločnosti.

Ďalšie informácie o roliach a povoleniach správu nájdete v téme Priradenie rolí správcu.

Musíte na spravovanie domén a konfigurovať nastavenia služby. Ďalšie informácie o nastavení a spravovaní Microsoft 365 prihlásení na odber nájdete v téme Nastavenie služieb Office 365 for business.

Správa predplatného spoločnosti

Ako partner, máte vlastné predplatného Microsoft 365 spoločnosti obsahuje používateľské kontá. Ak chcete spravovať nastavenia pre používateľov a správcov vašej spoločnosti, prejdite na položky tabule (dashboard) > Používatelia > Aktívni používatelia.

Ďalšie informácie o správe používateľov nájdete v téme Vytvorenie alebo úprava používateľov.

Pri vytváraní nového alebo úprave existujúceho používateľa nastavte pre daného používateľa povolenia správcu.

Poznámka: .Uistite sa, že klient nie je vybratý v zobrazení zoznamu Správa klientov.

 1. Prejdite na položky Tabuľa > Používatelia > Aktívni používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na položku Pridať  Pridať . Prípadne kliknite na používateľa, ktorého chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť  Upraviť .

 3. Na karte Nastavenia sú pre partnerov k dispozícii tieto ďalšie možnosti:

 4. Priradenie prístupu pre správu k vašej spoločnosti: Kliknutím na tlačidlo Áno poskytnete používateľovi prístup na stránku Správca. Výberom roly zo zoznamu mu poskytnete oprávnenia správcu pre vašu spoločnosť.

 5. Priradenie prístupu na správu k podporovaným spoločnostiam: Kliknutím na tlačidlo Áno povolíte používateľovi vytvárať na stránke Prehľad partnera pozvánky na vyskúšanie a ponuky na nákup. Vyberte v zozname príslušný prístup:

  • Plná správa: Táto rola má rovnaké oprávnenia ako rola globálneho správcu pre podporované spoločnosti.

  • Obmedzená správa: Táto rola má rovnaké privilégiá ako rola správcu hesiel pre podporované spoločnosti.

Ďalšie informácie o roliach a povoleniach správu nájdete v téme Priradenie rolí správcu.

Musíte na spravovanie domén a konfigurovať nastavenia služby. Ďalšie informácie o nastavení a spravovaní Microsoft 365 prihlásení na odber nájdete v téme Nastavenie služieb Office 365 for business.

Správa predplatného spoločnosti

Ako partner, máte vlastné Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet spoločnosti predplatné, ktoré zahŕňajú používateľské kontá. Ak chcete spravovať nastavenia pre používateľov a správcov vašej spoločnosti, prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia.

Ďalšie informácie o správe používateľov nájdete v téme Pridanie, úprava, odstránenie alebo obnovenie používateľských kont.

Pri vytváraní nového alebo úprave existujúceho používateľa nastavte pre daného používateľa povolenia správcu.

Poznámka: Uistite sa, že klient nie je vybratý v zobrazení zoznamu správa klientov.

 1. Prejdite na položky Používatelia > Aktívni používatelia.

 2. Na stránke Aktívni používatelia kliknite na položku Pridať  Pridať . Prípadne kliknite na používateľa, ktorého chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť  Upraviť .

 3. Na karte Nastavenia sú pre partnerov k dispozícii tieto ďalšie možnosti:

 4. Priradenie prístupu pre správu k vašej spoločnosti: Kliknutím na tlačidlo Áno poskytnete používateľovi prístup na stránku Správca. Výberom roly zo zoznamu mu poskytnete oprávnenia správcu pre vašu spoločnosť.

 5. Priradenie prístupu na správu k podporovaným spoločnostiam: Kliknutím na tlačidlo Áno povolíte používateľovi vytvárať na stránke Prehľad partnera pozvánky na vyskúšanie a ponuky na nákup. Vyberte v zozname príslušný prístup:

  • Plná správa: Táto rola má rovnaké oprávnenia ako rola globálneho správcu pre podporované spoločnosti.

  • Obmedzená správa: Táto rola má rovnaké privilégiá ako rola správcu hesiel pre podporované spoločnosti.

Správa klientov

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov, ktorí majú oprávnenie poskytovať delegovanú správu a pre oprávnených poskytovateľov služieb.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov, ktorí majú oprávnenie poskytovať delegovanú správu a pre oprávnených poskytovateľov služieb.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet partnerov, ktorí majú oprávnenie poskytovať delegovanú správu a pre oprávnených poskytovateľov služieb.

Svojim zákazníkom môžete pomáhať spravovaním ich predplatného, vytváraním a odosielaním žiadostí o službu a vytváraním nových hesiel. Ak spravujete menej ako 100 klientov, budete používať novú funkciu správy klientov. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa klientov v centre spravovania partnerov.

Ak spravujete 100 a viac klientov, pozrite si tému Vyhľadanie klientov a poskytnutie pomoci.

Vytvorenie a odoslanie pozvánok na vyskúšanie

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet partnerov, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Môžete vytvoriť a odoslať pozvánky odošlite svojim zákazníkom tak, aby mohli vyskúšať Microsoft 365. Pozvanie môže obsahovať jedného skúšobného predplatného.

Ak sú certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy, môžete pridať niektorú z možností na pozvánku na vyskúšanie, ktorý vám umožní spravovať predplatné v mene zákazníka. Uľahčuje pre zákazníka vyskúšať Microsoft 365.

Keď vytvoríte pozvánku na vyskúšanie, vytvorí sa vlastné URL obsahujúce vložený kód, ktorý vás identifikuje ako poradcu pre predplatné. Toto URL môžete použiť pre jedného alebo viacerých zákazníkov a odoslať ho zákazníkovi v e-maile alebo uverejniť na svojej webovej lokalite.

Ďalšie informácie o pozvánkach na vyskúšanie nájdete v téme Vytvorenie pozvánky na vyskúšanie.

Vytvorenie a odoslanie ponúk na nákup

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet partnerov, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Po odoslaní pozvánky na vyskúšanie zákazníkom pokračujte ponukou na nákup. Ponuku môžete prispôsobiť tak, aby obsahovala konkrétne služby, ktoré daný zákazník potrebuje, ako aj správny počet používateľských licencií. Ak ste certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy, do ponuky na nákup môžete pridať možnosť, ktorá vám povolí spravovať predplatné v mene zákazníka.

Keď vytvoríte ponuku na nákup, vytvorí sa vlastné URL obsahujúce vložený kód, ktorý vás identifikuje ako poradcu pre predplatné. Toto URL môžete použiť pre jedného alebo viacerých zákazníkov a odoslať ho zákazníkovi v e-maile alebo uverejniť na svojej webovej lokalite.

Ak zákazník žiada iný počet licencií, pošlite mu novú ponuku. Počet licencií môže zmeniť aj pri nákupe predplatného.

Ďalšie informácie o ponukách na nákup nájdete v téme Vytvorenie ponuky na nákup.

Ponuka delegovanej správy

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy.

Poznámka:    Táto funkcia je dostupná len pre Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet partnerov, ktorí sú certifikovaní na ponúkanie delegovanej správy.

Ak máte klientov, ktorí už majú predplatený Microsoft 365, môžete im hlbšiu úroveň podpory ponukou delegovanej správy. Ako delegovaného správcu, môžete vykonať väčšinu úloh správy pre predplatné svojmu klientovi.

Pri odosielaní pozvánky na vyskúšanie alebo ponuky na nákup môžete klientom ponúknuť delegovanú správu. Ponuku na delegovanú správu môžete klientovi odoslať aj potom, ako si kúpi predplatné.

Na správu služieb v mene klienta je potrebné, aby vás klient prijatím vašej ponuky autorizoval ako delegovaného správcu. Ďalšie informácie nájdete v téme Ponuka delegovanej správy.

Použitie kódu Product Key na nastavenie klientskeho predplatného

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Microsoft 365 predplatné môžete poskytnúť svojmu klientovi zakúpením Microsoft 365 kód product key a potom nastavenie Microsoft 365 predplatné svojmu klientovi. Môžete tiež ponúkať delegovanú správu svojmu klientovi v rovnakom čase. Ak sú uvedené ako partner záznamu (POR) pre klienta, môžete získať ďalšie výhody, ako je napríklad prijímanie oznámení o zmenách predplatné svojmu klientovi. Musí byť uvedená ako POR pre klienta poradcom pre predplatné.

Ďalšie informácie o použití kódov Product Key na nastavenie predplatného klienta nájdete v téme Použitie kódu Product Key na nastavenie predplatného zákazníka.

Použitie kódu Product Key na nastavenie klientskeho predplatného

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len pre partnerov cloudu spoločnosti Microsoft, ktorí sú oprávnenými poradcami pre predplatné.

Microsoft 365 predplatné môžete poskytnúť svojmu klientovi zakúpením Microsoft 365 kód product key a potom nastavenie Microsoft 365 predplatné svojmu klientovi. Môžete tiež ponúkať delegovanú správu svojmu klientovi v rovnakom čase. Ak sú uvedené ako partner záznamu (POR) pre klienta, môžete získať ďalšie výhody, ako je napríklad prijímanie oznámení o zmenách predplatné svojmu klientovi. Musí byť uvedená ako POR pre klienta poradcom pre predplatné.

Ďalšie informácie o použití kódov Product Key na nastavenie predplatného klienta nájdete v téme Použitie kódu Product Key na nastavenie predplatného zákazníka.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×