Podmienky používania

Podpora pre Office 2010 sa skončila 13. októbra 2020

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte kdekoľvek z ľubovoľného zariadenia a pokračujte v prijímaní podpory.

Inovovať

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente vrátane adries URL a ďalších odkazov na internetové webové lokality sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nie je uvedené inak, spoločnosti, organizácie, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, logá, osoby, miesta a udalosti uvedené v príkladoch sú fiktívne. Každá prípadná podobnosť so skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, názvom domény, e-mailovou adresou, logom, osobou, miestom alebo udalosťou je čisto náhodná. Za dodržanie všetkých relevantných zákonných predpisov na ochranu autorských práv zodpovedá používateľ. Súčasťou autorských práv je aj zákaz reprodukovania tohto dokumentu a jeho častí, uchovávania či uvádzania vo vyhľadávacom systéme alebo prevádzania do iného formátu, či už mechanicky, elektronicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom, na ľubovoľné účely bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft môže vlastniť patenty alebo mať prihlásené ďalšie patenty, ochranné známky, autorské práva alebo práva na duševné vlastníctvo týkajúce sa predmetu tohto dokumentu. Poskytnutím tohto dokumentu sa neudeľuje licencia na spomínané patenty, ochranné známky, autorské práva alebo ďalšie práva duševného vlastníctva, s výnimkou výslovného písomného licenčného súhlasu poskytnutého spoločnosťou Microsoft.

© 2007 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile a Wingdings sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft v USA a v ďalších krajinách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×