Pokyny na pomenovanie polí, ovládacích prvkov a objektov

Pokyny na pomenovanie polí, ovládacích prvkov a objektov

Poznámka: Tento článok sa nevzťahuje na webové aplikácie Accessu a webové databázy Accessu. Ďalšie informácie o práci s webovými aplikáciami Accessu nájdete v téme Vytvorenie accessovej aplikácie.

Názvy polí, ovládacích prvkov a objektov v počítačových databázach Microsoft Accessu:

  • môžu mať dĺžku najviac 64 znakov,

  • môžu obsahovať ľubovoľnú kombináciu písmen, číslic, medzier a špeciálnych znakov okrem bodky (.), výkričníka (!), opačného dĺžňa (`) a hranatých zátvoriek ([ ]),

  • nemôžu začínať počiatočnými medzerami,

  • nemôžu obsahovať ovládacie znaky (hodnoty ASCII 0 až 31),

  • nemôžu obsahovať dvojité zátvorky (") v názve tabuľky, zobrazenia alebo uložená procedúra v projekt programu Microsoft Access,

Názvy polí, ovládacích prvkov a objektov síce môžu obsahovať medzery, v dokumentácii Microsoft Accessu sú však vo väčšine príkladov uvedené názvy polí a ovládacích prvkov bez medzier, pretože medzery v názvoch môžu v niektorých prípadoch spôsobovať konflikty názvov v programe Microsoft Visual Basic for Applications.

Pri pomenovávaní poľa, ovládacieho prvku alebo objektu je vhodné skontrolovať, či daný názov nie je duplikátom názvu vlastnosť alebo iného prvku používaného programom Microsoft Access. Inak môže dôjsť v niektorých prípadoch k neočakávanému správaniu databázy. Ak by ste napríklad odkazovali na hodnotu poľa s názvom Názov v tabuľke InformácieNázvu pomocou syntaxe InformácieNázvu.Názov, program Microsoft Access by namiesto hodnoty poľa Názov zobrazil hodnotu vlastnosti Názov tabuľky.

Iný spôsob, ako sa vyhnúť neočakávaným výsledkom, je používať vždy operátor ! namiesto operátora . (bodky) pre odkazy na hodnotu poľa, ovládacieho prvku alebo objektu. Napríklad nasledujúci identifikátor odkazuje výlučne na hodnotu poľa Názov a nie na vlastnosť Názov:

[InformácieNázvu]![Názov]

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×