Pole Jednotky priradenia

Polia Jednotky priradenia uvádzajú percento alebo číslo, ktoré predstavuje vyhradenie priradených zdrojov na úloha.

Existuje niekoľko kategórií polí Jednotky priradenia.

Typ údajov     Percento/číslo

Jednotky priradenia (pole úlohy)

Typ záznamu    Hodnota Null

Najlepšie použitie    Pridajte pole Jednotky priradenia do zobrazenia zobrazenie Použitie úlohy, ak chcete zobraziť vyhradenie času pre každé jednotlivé priradenie. V poli úlohy Jednotky priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – ide iba o sprístupnenie príslušného poľa Jednotky priradenia pre dané priradenie.

Príklad    Overujete jednotky priradenia v súvislosti so zdrojmi priradenými k rôznym úlohám. Pridajte pole Jednotky priradenia do zobrazenia Použitie úlohy. V poli Jednotky priradenia sa vedľa názvov úloh nezobrazujú žiadne informácie. Jednotky priradenia pre jednotlivé príslušné priradenia sa však zobrazia pod názvom každej úlohy v poliach Jednotky priradenia.

Poznámky    Predvolená jednotka nasadenia je 100 percent (alebo hodnota 0,1 v desatinných číslach) – to neplatí v prípade, ak je hodnota v poli Maximálny počet jednotiek menšia než 100 percent. V takomto prípade je predvolenou jednotkou nasadenia pre zdroj jeho hodnota maximálny počet jednotiek. Jednotky možno vyjadriť ako percentá alebo ako desatinné čísla. Ak chcete prepínať medzi uvedenými dvomi vyjadreniami, prejdite do dialógového okna Project – možnosti.

Jednotky priradenia (pole zdroja)

Typ záznamu    Hodnota Null

Najlepšie použitie     Pridajte pole Jednotky priradenia do zobrazenia využitia zdroja, keď chcete zobraziť jednotky priradenia zdroja pre ich jednotlivé priradenia. V poli úlohy Jednotky priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie – ide iba o sprístupnenie príslušného poľa Jednotky priradenia pre dané priradenie.

Príklad     Overujete jednotky priradenia v súvislosti s úlohami priradenými k rôznym zdrojom. Pridajte pole Jednotky priradenia do zobrazenia Použitie zdroja. V poli Jednotky priradenia sa vedľa názvov zdrojov nezobrazujú žiadne informácie. Jednotky priradenia pre jednotlivé príslušné priradenia sa však zobrazia pod názvom každého zdroja v poliach Jednotky priradenia.

Poznámky     Predvolená jednotka nasadenia je 100 percent – to neplatí v prípade, ak je hodnota v poli Maximálny počet jednotiek menšia než 100 percent. V takomto prípade je predvolenou jednotkou nasadenia pre zdroj jeho hodnota maximálneho počtu jednotiek. Medzi percentami a desatinnými číslami na zobrazenie jednotiek nasadenia môžete prepínať v dialógovom okne Project – možnosti.

Jednotky nasadenia môžete nastaviť aj v dialógovom okne Úloha – informácie.

Jednotky priradenia (pole priradenia)

Typ záznamu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    priradenie predpokladajúce úplné vyťaženie zdroja možno vyjadriť hodnotou 100 percent za predpokladu, že hodnota zdroja v časti maximálny počet jednotiek je 100 percent. Dva zdroje priradené k úlohe možno vyjadriť hodnotou 200 percent, pričom sa predpokladá, že hodnota maximálneho počtu jednotiek pre každý zdroj je 100 percent.

Hodnota položky Jednotky nasadenia je podľa predvoleného nastavenia 100 percent (alebo hodnota 1,0 v desatinných číslach). Ak priamo zmeníte jednotky nasadenia, v závislosti od nastavenia typu úlohy sa zmení buď práca, alebo trvanie. Ak typ úlohy spočíva v pevne stanovenej práci a zmeníte trvanie, program Microsoft Project zmení jednotky priradenia. Ak je pole typu úlohy nastavené na pevné trvanie a zmeníte hodnotu práce, program Project prepočíta jednotky nasadenia.

Najlepšie použitie     Pridajte pole Jednotky priradenia do hárok v časti Použitie úlohy alebo Použitie zdroja zobrazenie, ak chcete zobraziť alebo upraviť počet jednotiek, pre ktoré je zdroj priradený k úlohe. Hodnota jednotiek priradenia súvisí s hodnotou poľa zdroja Maximálny počet jednotiek. Ak vytvoríte priradenie s väčšou hodnotou jednotky priradenia ako hodnota v poli Maximálny počet jednotiek, zdroj bude preťažený.

Príklad     Na úlohu chcete nasadiť troch stolárov, do poľa Jednotky nasadenia pre nasadenie stolárov teda zadáte hodnotu 300 %. Ak chcete v rámci úlohy použiť jeden zdroj na polovičný úväzok, do poľa Jednotky nasadenia zadajte percento každodenného času, ktorý zdroj strávil plnením úlohy. Ak napríklad do poľa Jednotky zadáte hodnotu 25 %, znamená to, že nasadíte na danú úlohu jednu štvrtinu denného vyťaženia zdroja.

Poznámky     Predvolená jednotka nasadenia je 100 percent (alebo hodnota 0,1 v desatinných číslach) – to neplatí v prípade, ak je hodnota priradeného zdroja v poli Maximálny počet jednotiek menšia než 100 percent. V takomto prípade je predvolenou jednotkou nasadenia pre zdroj jeho hodnota maximálneho počtu jednotiek. Jednotky možno vyjadriť ako desatinné čísla alebo percentá. Prepínať medzi uvedenými dvomi vyjadreniami môžete v dialógovom okne Project – možnosti.

Pole Jednotky nasadenia je podľa predvoleného nastavenia obsiahnuté v dialógovom okne Priradenie zdrojov, jednotky nasadenia teda môžete nastaviť vtedy, keď prvý raz priradíte zdroj k úlohe. Jednotky nasadenia môžete nastaviť aj v dialógovom okne Úloha – informácie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×