Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Polia Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10 obsahujú objem času plánovaného pre všetky zdroje priradené k úlohám akumulované v čase, kedy bol nastavený pôvodný plán.

Existujú tri kategórie polí Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10.

Typ údajov    Trvanie:

Pôvodný plán 0 – 10 – Kumulatívna práca (pole úlohy s časovým na základe)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa časovo Kumulatívna práca úlohy v tomto časovom bode skopíruje do poľa Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu pre úlohu. Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 1, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2 a pod.) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (pôvodný plán 1, pôvodný plán 2 a tak ďalej).

Najlepšie použitie    Ak ste uložili viac ako jeden pôvodný plán časovo nastavený chcete porovnať kumulatívne objemy kumulatívnej práce podľa pôvodného plánu s časovou a časovou kumulatívnou prácou pre úlohy, pridajte jedno z polí Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 –10. Na porovnanie hodnôt pôvodného plánu uložených v rozličných bodoch projektu môžete použiť aj viacero pôvodných plánu.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi ste na začiatku projektu uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa zmenil rozsah projektu a uložili ste druhý pôvodný plán ako pôvodný plán 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a ako pôvodný plán 2 uložili tretí pôvodný plán. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny hodnôt kumulatívnej práce. Do zobrazenia Použitie úlohy pridáte polia Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 1 a Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky:    Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu je prázdne, kým pre projekt nastavíte pôvodný plán. Pôvodný plán môžete nastaviť na karte Project pôvodného plánu. Týmto sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Kumulatívna práca do príslušného poľa Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu.

Pôvodný plán 0 – 10 – Kumulatívna práca (pole zdroja s časovým na základe)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa časovo Kumulatívna práca zdroja v tomto časovom bode skopíruje do poľa Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu pre zdroj. Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 1, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2 a pod.) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (pôvodný plán 1, pôvodný plán 2 a tak ďalej).

Najlepšie použitie    Ak ste uložili viac ako jeden pôvodný plán a chcete porovnať kumulatívne objemy kumulatívnej práce pôvodného plánu s časovou a časovou kumulatívnou prácou pre zdroje, pridajte jedno z polí Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu časovo nastavený 0 – 10 do časti v zobrazení Používanie zdrojov. Na porovnanie hodnôt pôvodného plánu uložených v rozličných bodoch projektu môžete použiť aj viacero pôvodných plánu.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi ste na začiatku projektu uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa zmenil rozsah projektu a uložili ste druhý pôvodný plán ako pôvodný plán 1. Potom ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny hodnôt kumulatívnej práce podľa pôvodného plánu pre zdroje. Do zobrazenia Použitie zdrojov pridáte polia Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 1 a Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky:    Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu je prázdne, kým pre projekt nastavíte pôvodný plán. Pôvodný plán môžete nastaviť na karte Project pôvodného plánu. Týmto sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Kumulatívna práca do príslušného poľa Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu.

Pôvodný plán 0 – 10 – Kumulatívna práca (pole priradenia s časovým predlhomom)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa časovo Kumulatívna práca priradenia v tomto časovom bode skopíruje do poľa Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu pre priradenie. Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 1, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2 a pod.) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (pôvodný plán 1, pôvodný plán 2 a tak ďalej).

Najlepšie použitie    Ak ste uložili viac ako jeden pôvodný plán a chcete porovnať kumulatívne objemy práce podľa pôvodného plánu s aktuálnym časovo priradeným objemom kumulatívnej práce s aktuálne časovou kumulatívnou prácou pre priradenia, pridajte jedno z polí Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu časovo nastavený 0 – 10. Na porovnanie hodnôt pôvodného plánu uložených v rozličných bodoch projektu môžete použiť aj viacero pôvodných plánu.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi ste na začiatku projektu uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa zmenil rozsah projektu a uložili ste druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Potom ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny hodnôt kumulatívnej práce podľa pôvodného plánu pre vaše priradenia. Do zobrazení Použitie úlohy alebo Používanie zdrojov pridáte polia Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu, Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 1 a Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky:    Pole Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu je prázdne, kým pre projekt nastavíte pôvodný plán. Pôvodný plán môžete nastaviť na karte Project pôvodného plánu. Týmto sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Kumulatívna práca do príslušného poľa Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×