Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pole Zostávajúca Kumulatívna skutočná práca obsahuje práca, ktorá ešte musí byť dokončená v úloha alebo zdrojov priradených k úlohe.

Existuje niekoľko kategórií polí Zostávajúca kumulatívna skutočná práca.

Typ údajov    Trvanie

Zostávajúca Kumulatívna skutočná práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ záznamu    Vypočíta

Spôsob výpočtu.    Pole Práca obsahuje celkový čas plánovaný na dokončenie úlohy. Keď úlohu vytvárate prvý raz, hodnota v poli Zostávajúca kumulatívna skutočná práca sa zhoduje s celkovou prácou. Ak zadáte percento dokončenia, percento dokončenia práce alebo informácie o skutočnej práci na úlohe, program Project to sčíta ako kumulatívnu skutočnú prácu dokončenú na danej úlohe. Program Project vypočíta toto pole nasledovne:

Zostávajúca kumulatívna skutočná práca = Celková práca – Kumulatívna skutočná práca.

Najlepšie použitie    Ak chcete upraviť informácie o Zostávajúcej kumulatívnej skutočnej práci vykonanej na úlohách, pridajte pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca do časti časovo nastavený v zobrazení Používanie úlohy. Tieto informácie môžete využiť pri kontrole, koľko práce si vyžaduje úloha na jej dokončenie.

Príklad    Úloha „Vytvorenie návrhu“ zaberie 50 hodín celkovej práce. Úloha bola pridelená Ľuborovi, Štefanovi a Renému. Včera každý zaznamenal 8 hodín skutočnej práce. Dnes každý zaznamenal 2 hodiny skutočnej práce. Ak od celkovej práce potrebnej na dokončenie úlohy (50 hodín) odpočítame kumulatívnu skutočnú prácu (30 hodín), ostane nám 20 hodín zostávajúcej kumulatívnej skutočnej práce. Z tohto dôvodu Zostávajúca kumulatívna skutočná práca potrebná na dokončenie úlohy je teraz 20 hodín.

Zostávajúca Kumulatívna skutočná práca (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ záznamu    Vypočíta

Spôsob výpočtu.    Pole Práca obsahuje celkový čas plánovaný na dokončenie úlohy. Keď prvý raz priradíte zdroje k úlohe, hodnota v poli Zostávajúca kumulatívna skutočná práca pre každý zdroj sa bude zhodovať s celkovou prácou. Ak zadáte percento dokončenia, percento dokončenia práce alebo skutočnú prácu na úlohe, program Project to sčíta ako kumulatívnu skutočnú prácu dokončenú na danej úlohe. Pre výpočet poľa Zostávajúca kumulatívna skutočná práca pre zdroj program Project odčíta kumulatívnu skutočnú prácu od celkovej práce na všetkých úlohách, ku ktorým je zdroj priradený. Následne sa hodnota zostávajúcej kumulatívnej skutočnej práce na úlohách zobrazí v poli Zostávajúca kumulatívna skutočná práca pre daný zdroj. Ak sú k úlohe priradené dva zdroje, zostávajúca kumulatívna skutočná práca vychádza z množstva práce, ktorá je priradená k zdroju.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať informácie o zostávajúcej kumulatívnej skutočnej práci pre zdroj, pridajte pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca do časti časovo nastavený v zobrazení Používanie zdrojov. Tento krok vám umožní vidieť, koľko celkovej skutočnej práce ostáva pre zdroj v určitom časovom okamihu.

Príklad    Martinovi boli pridelené dve úlohy - „Vytvorenie grafiky“ a „Úprava návrhu“. Každá úloha vyžaduje 8 hodín celkovej práce. Včera zaznamenal 6 hodín skutočnej práce na úlohe „Vytvorenie grafiky“ a hodiny na úlohe „Úprava návrhu“. Dnes zaznamenal 2 hodiny skutočnej práce na úlohe „Vytvorenie grafiky“ a 2 hodiny na úlohe „Úprava návrhu“. Ak od celkovej práce pre Martinove úlohy (16 hodín) odpočítame kumulatívnu skutočnú prácu (12 hodín), ostanú nám 4 hodiny zostávajúcej kumulatívnej skutočnej práce.

Zostávajúca Kumulatívna skutočná práca (pole priradenia s časovým usporiadaním).

Typ záznamu    Vypočíta

Spôsob výpočtu.    Pole Práca obsahuje celkový čas plánovaný na dokončenie úlohy. Keď prvý raz priradíte zdroj k úlohe, hodnota v poli Zostávajúca kumulatívna skutočná práca pre priradenie sa bude zhodovať s celkovou prácou. Ak zadáte percento dokončenia, percento dokončenia práce alebo skutočnú prácu na úlohe, program Project to sčíta ako kumulatívnu skutočnú prácu dokončenú pre dané priradenie. Program Project vypočíta toto pole nasledovne:

Zostávajúca kumulatívna skutočná práca = Celková práca – Kumulatívna skutočná práca

Najlepšie použitie   Ak chcete skontrolovať informácie o zostávajúcej kumulatívnej skutočnej práci vykonanej na priradeniach ku konkrétnym úlohám počas určitého časového obdobia, pridajte pole Zostávajúca kumulatívna skutočná práca do časti časovo nastavený v zobrazení Používanie úlohy. Ak chcete skontrolovať informácie o zostávajúcej práci vykonanej počas určitého časového obdobia na priradeniach ku konkrétnym zdrojom, pridajte toto pole do časti s časovým usporiadaním v zobrazení Používanie zdrojov.

Príklad    Katarína je jediný zdroj priradený k úlohe „Príprava prezentácie“. Táto úloha vyžaduje 8 hodín celkovej práce. Včera zaznamenala 5 hodín skutočnej práce na úlohe. Dnes zaznamenala 3 hodiny skutočnej práce na úlohe. Zostávajúca kumulatívna skutočná práca pre priradenie je teraz 0 hodín.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×