Polia Actual Finish (Skutočné dokončenie)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pole Skutočné dokončenie zobrazuje dátum a čas skutočného dokončenia úlohy alebo nasadenia.

Existuje niekoľko kategórií polí Skutočné dokončenie.

Typ údajov Dátum

Skutočné dokončenie (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pole Skutočné dokončenie obsahuje hodnotu NEDEF, pokiaľ je hodnota zostávajúcej práce nulová alebo v poli úlohy % dokončenia alebo v poli úlohy alebo nasadenia % dokončenia práce nastavíte hodnotu 100. Ak hodnota dokončenia práce dosiahne 100 percent, program Microsoft Project nastaví pole Skutočné dokončenie na dátum kontroly stavu alebo plánovaný dátum dokončenia. Ak zadáte dátum skutočného dokončenia, plánovaný dátum dokončenia sa zmení tak, aby sa zhodoval s dátumom skutočného dokončenia.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť, filtrovať alebo upraviť dátumy skutočného dokončenia nasadení, pridajte pole Skutočné dokončenie do časti hárka v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov. Ak zadáte doterajšiu prácu alebo percento dokončenia, program Project môže vypočítať dátum skutočného dokončenia podľa dátumu kontroly stavu alebo podľa plánovaného dátumu dokončenia. Do tohto poľa môžete zadať aj dátum skutočného dokončenia.

Príklady    Jakub práve dokončil priradenú úlohu. Do zobrazenia použitia úloh pridáte polia % dokončenej práce a Skutočné dokončenie. Potom do poľa % dokončenia zadáte hodnotu 100. Program Project prepočíta dátum v poli Dokončenie a v poli Skutočné dokončenie zmení hodnotu „NA“ na dátum kontroly stavu alebo na plánovaný dátum dokončenia.

Aj Šimon dokončil priradenú úlohu. Do poľa Skutočná práca zadáte čas, ktorý Šimon strávil na danom nasadení, ktorý sa zhoduje s časom celkovej práce pridelenej Šimonovi. Program Project prepočíta dátum v poli Dokončenie a v poli Skutočné dokončenie zmení hodnotu „NA“ na dátum kontroly stavu.

Nakoniec Karol dokončil priradenú úlohu minulý piatok. Do poľa Skutočné dokončenie zadáte dátum minulého piatku. Bez ohľadu na informáciu v poli % dokončenej práce alebo v poli Skutočná práca bude pole Skutočné dokončenie obsahovať dátum minulého piatku a v poli % dokončenej práce sa nastaví hodnota 100.

Poznámky.    Keď určíte, že úloha je dokončená na 100 percent, program Project automaticky upraví dátum skutočného dokončenia na základe dátumu aktuálneho stavu alebo na základe plánovaného dátumu dokončenia. Dátum, ktorý sa použije, závisí od predvolieb výpočtu. Skontrolovať a nastaviť tieto predvoľby môžete v dialógovom okne Project – možnosti.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete tiež nastaviť dátum kontroly stavu na iný ako dnešný dátum.

Skutočné dokončenie (pole zdroja)

Typ záznamu    Hodnota Null

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť dátumy skutočného dokončenia nasadení, pridajte pole Skutočné dokončenie do zobrazenia použitia zdrojov. V poli zdroja Skutočné dokončenie nie sú zobrazené žiadne informácie. Toto pole iba ponúka informácie zodpovedajúce poľu nasadenia Skutočné dokončenie.

Príklad.    Kontrolujete dátumy skutočného dokončenia úloh priradených k rôznym zdrojom. Pole Skutočné dokončenie pridáte do zobrazenia použitia zdrojov. V poli Skutočné dokončenie vedľa názvov zdrojov sa nezobrazia žiadne informácie. Dátumy skutočného dokončenia pre nasadenia sa však zobrazia v riadkoch nasadení Skutočné dokončenie pod názvom každého zdroja.

Skutočné dokončenie (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pole Skutočné dokončenie obsahuje hodnotu „NA“, pokiaľ je hodnota zostávajúcej práce nula alebo v poli % dokončenia alebo v poli % dokončenej práce nastavíte hodnotu 100. Ak dokončená práca dosiahne hodnotu 100  percent, program Project nastaví pole Skutočné dokončenie na dátum kontroly stavu alebo plánovaný dátum dokončenia. Ak zadáte dátum skutočného dokončenia, plánovaný dátum dokončenia sa zmení tak, aby sa zhodoval s dátumom skutočného dokončenia.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť, filtrovať alebo upraviť dátumy skutočného dokončenia úloh, pridajte pole Skutočné dokončenie do zobrazenia úloh. Ak zadáte celkovú doterajšiu prácu alebo percento dokončenia, program Project môže vypočítať dátum skutočného dokončenia podľa dátumu stavu alebo podľa plánu úlohy. Ak chcete kontrolovať informácie v tomto poli, dátum skutočného dokončenia môžete do tohto poľa zadať sami.

Príklady    Práve bola dokončená úloha „Vytvorenie odhadu“. Pole % dokončenia pridáte do zobrazenia Ganttovho grafu so sledovaním a potom zadáte hodnotu 100. Program Project prepočíta dátum v poli Dokončenie a v poli Skutočné dokončenie zmení hodnotu „NA“ na dátum kontroly stavu alebo na plánovaný dátum dokončenia.

Úloha „Vytvorenie návrhu“ bola tiež dokončená. Do poľa Skutočná práca zadáte čas, ktorý v tomto nasadení strávili priradené zdroje, a ktorý sa bude zhodovať s časom celkovej práce na úlohe. Program Project prepočíta dátum v poli Dokončenie a v poli Skutočné dokončenie zmení hodnotu „NA“ na dátum kontroly stavu alebo na plánovaný dátum dokončenia.

Minulý piatok bola dokončená úloha „Vedenie stretnutí s klientmi“. Do poľa Skutočné dokončenie zadáte dátum minulého piatku. Bez ohľadu na informáciu v poliach % dokončenia, % dokončenej práce alebo v poli Skutočná práca bude pole Skutočné dokončenie obsahovať dátum minulého piatku. V poliach % dokončenia a % dokončenej práce sa nastaví hodnota 100 a hodnota doterajšej práce sa tak bude rovnať hodnote v poli Práca.

Poznámky.    Keď určíte, že úloha je dokončená na 100 percent, program Project automaticky upraví dátum skutočného dokončenia na základe dátumu aktuálneho stavu alebo na základe plánovaného dátumu dokončenia. Dátum, ktorý sa použije, závisí od predvolieb výpočtu. Skontrolovať a nastaviť tieto predvoľby môžete v dialógovom okne Project – možnosti.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete tiež nastaviť dátum kontroly stavu na iný ako dnešný dátum.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×