Polia Baseline Budget Cost (Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu)

V poliach Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazuje pôvodne plánovaný rozpočet na rozpočtové nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu. V poliach Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú celkové rozpočtové náklady pre príslušný projekt. V časovo usporiadaných verziách týchto polí sa zobrazujú rovnaké náklady rozvrhnuté na časové úseky. Polia Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu možno použiť na porovnanie pôvodného plánu rozpočtových nákladov s aktuálnymi rozpočtovými nákladmi a plánovanými nákladmi na príslušný projekt.

Existuje niekoľko kategórií polí Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej hodnote projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte náklady pre príslušný zdroj, Microsoft Office Project 2007 zaradí celkovú čiastku vzostupne v súhrnnej úlohe projektu. Pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje hodnotu 0,00 EUR, kým neurčíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre úlohu.

Najlepšie použitie    V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a pole Rozpočtové náklady na porovnanie pôvodne plánovaných celkových rozpočtových nákladov s aktuálne plánovanými alebo skutočnými rozpočtovými nákladmi. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa rozpočtové náklady počas realizácie projektu menia.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste prvýkrát uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady. V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu, pridajte polia Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtové náklady, urobte analýzu odchýlok rozpočtových nákladov a zistite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, ale nie o pracovných ani materiálových zdrojoch. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtovej práce pre pracovné alebo materiálové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu úloh príslušné pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Kliknutím na tlačidlo Možnosti v ponuke Nástroje sa zobrazí súhrnná úloha projektu. Na karte Zobrazenie začiarknite políčko Zobraziť súhrnnú úlohu projektu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vykonajte v tomto dialógovom okne všetky potrebné úpravy a kliknite na tlačidlo OK.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroja)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej úlohe projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Používanie zdrojov zadáte náklady pre príslušný zdroj, Microsoft Office Project 2007 skopíruje túto čiastku do poľa Rozpočtové náklady pre zdroj. Pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje hodnotu 0,00 EUR, kým neurčíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre zdroj.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať pôvodne plánované celkové rozpočtové náklady, pridajte do zoznamu zdrojov pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu. Ak pridáte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodný plán s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa rozpočtové náklady počas realizácie projektu menia.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste prvýkrát uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady. Do zoznamu zdrojov pridajte polia Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtové náklady, urobte analýzu odchýlok rozpočtových nákladov a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, ale nie o pracovných ani materiálových zdrojoch. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtovej práce pre pracovné alebo materiálové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu zdrojov príslušné pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vykonajte v tomto dialógovom okne všetky potrebné úpravy a kliknite na tlačidlo OK.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej úlohe projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte náklady pre príslušné priradenie, program Microsoft Office Project 2007 skopíruje túto čiastku do poľa Rozpočtové náklady pre priradenie. Pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje hodnotu 0,00 EUR, kým neurčíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre priradenie.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať pôvodne plánované rozpočtové náklady, pridajte do zobrazenia Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov stĺpec Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu. Ak pridáte aj stĺpec Rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodný plán s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa rozpočtové náklady počas realizácie projektu menia.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste prvýkrát uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre priradenie s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady pre priradenie. V zozname v zobrazení Použitie úlohy zobrazte stĺpce Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtové náklady, urobte analýzu odchýlok nákladov a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, ale nie o pracovných ani materiálových zdrojoch. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtovej práce pre priradenie pre pracovné alebo materiálové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov príslušné pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vykonajte v tomto dialógovom okne všetky potrebné úpravy a kliknite na tlačidlo OK.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej úlohe projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte náklady pre príslušné priradenie, Microsoft Office Project 2007 zaradí celkové náklady zostupne na úrovni úlohy s časovým usporiadaním. Pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje hodnotu 0,00 EUR, kým neurčíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre úlohu s časovým usporiadaním.

Najlepšie použitie    V zobrazení Použitie úlohy kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. Ak chcete v časovom rozvrhu v tomto zobrazení zobraziť pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, presuňte pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu do poľa Zobraziť tieto polia. V tomto poli sa zobrazuje rozdelenie pôvodného plánu rozpočtových nákladov pre súhrnnú úlohu projektu rozvrhnutú na časové úseky. Ak v tomto zobrazení zobrazíte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať informácie o pôvodne plánovaných časovo rozvrhnutých rozpočtových nákladoch s informáciami o aktuálne plánovaných rozpočtových nákladoch.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste prvýkrát uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady v súhrnnom priradení projektu. V časovom rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy pridajte pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Poznámky    V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, ale nie o pracovných ani materiálových zdrojoch. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtovej práce s časovým rozvrhom pre pracovné alebo materiálové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy príslušné pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vykonajte v tomto dialógovom okne všetky potrebné úpravy a kliknite na tlačidlo OK.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole zdroj s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej úlohe projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte náklady pre príslušné priradenie, Microsoft Office Project 2007 zaradí túto čiastku zostupne na úrovni zdroja s časovým usporiadaním. Pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje hodnotu 0,00 EUR, kým neurčíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre zdroj s časovým usporiadaním.

Najlepšie použitie    V zobrazení Použitie zdrojov kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. V časovom rozvrhu v tomto zobrazení zobrazte pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a skontrolujte informácie o plánovaných rozpočtových nákladoch rozvrhnutých na časové úseky. Ak pridáte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovaných rozpočtových nákladoch.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste prvýkrát uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady pre zdroj v súhrnnom priradení projektu. V zobrazení Použitie zdrojov zobrazte polia Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtové náklady, urobte analýzu odchýlok rozpočtových nákladov a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, ale nie o pracovných ani materiálových zdrojoch. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtovej práce s časovým rozvrhom pre pracovné alebo materiálové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Použitie zdrojov príslušné pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vykonajte v tomto dialógovom okne všetky potrebné úpravy a kliknite na tlačidlo OK.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej úlohe projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte náklady pre príslušné priradenie, Microsoft Office Project 2007 zaradí túto čiastku zostupne na úrovni poľa priradenia s časovým usporiadaním. Pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje hodnotu 0,00 EUR, kým neurčíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu pre priradenie s časovým usporiadaním.

Najlepšie použitie    V zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. Ak chcete v časovom rozvrhu v tomto zobrazení zobraziť pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, presuňte pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu do políčka Zobraziť tieto polia. Teraz môžete skontrolovať plán rozpočtových nákladov. Ak pridáte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovaných rozpočtových nákladoch.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste prvýkrát uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady pre priradenie s časovým rozvrhom. V časovom rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy zobrazte stĺpce Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtové náklady, urobte analýzu odchýlok nákladov a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, ale nie o pracovných ani materiálových zdrojoch. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtovej práce s časovým rozvrhom pre pracovné alebo materiálové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov príslušné pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vykonajte v tomto dialógovom okne všetky potrebné úpravy a kliknite na tlačidlo OK.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×