Polia Baseline Budget Work (Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu polia zobrazia pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre rozpočtové pracovné a materiálové zdroje. Rozpočtové zdroje priradené iba súhrnná úloha projektu. Polia Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu zobrazujú celkové rozpočtovej práce v rámci projektu. S usporiadaním verzie týchto polí zobrazujú tieto rovnaký počet človekohodín rozvrhnuté v čase. Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu môžete použiť polia na porovnanie podľa pôvodného plánu rozpočtovými práce pomocou aktuálnej rozpočtovej práce a plánovaná práca v rámci projektu.

Existuje niekoľko kategórií polí Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, program Microsoft Project zhrnú celková suma na súhrnnú úlohu projektu. Pole práca podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Po uložení potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží do poľa práca podľa rozpočtu pôvodného plánu úlohy.

Najlepšie použitie    V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtová práca na porovnanie informácií o pôvodne plánovanej celkovej rozpočtovej práci s informáciami o aktuálne plánovanej alebo skutočnej rozpočtovej práci. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa hodnoty rozpočtovej práce počas realizácie projektu menia.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu, pridajte polia Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtová práca, urobte analýzu odchýlok rozpočtovej práce a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie nákladoch podľa rozpočtu pôvodného plánu pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu úloh príslušné pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Súhrnnú úlohu projektu môžete zobraziť v dialógovom okne Možnosti projektu.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projektu túto čiastku skopíruje do poľa rozpočtovej práce zdroja. Pole práca podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Pri ukladaní potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží do poľa zdroja podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať informácie o pôvodne plánovanej celkovej rozpočtovej práci, pridajte do zoznamu zdrojov pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu. Ak pridáte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa hodnoty rozpočtovej práce počas realizácie projektu menia.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtová práca podľa rozpočtových zdrojov. V zozname zdrojov zobrazte polia Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtová práca, urobte analýzu odchýlok rozpočtovej práce a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie nákladoch podľa rozpočtu pôvodného plánu pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu úloh príslušné pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Pôvodný plán môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projektu túto čiastku skopíruje do poľa Rozpočtová práca priradenia. Pole práca podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Po uložení potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží do poľa priradenia podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať informácie o pôvodne plánovanej celkovej rozpočtovej práci, pridajte do zobrazenia Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu. Ak pridáte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa hodnoty rozpočtovej práce počas realizácie projektu menia.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu pre priradenie s aktuálnym poľom Rozpočtová práca pre priradenie. V zozname v zobrazení Použitie úlohy zobrazte polia Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtová práca, urobte analýzu odchýlok rozpočtovej práce a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie nákladoch podľa rozpočtu pôvodného plánu pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov príslušné pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach celková suma na úroveň úlohy s časovým usporiadaním. Pole práca podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Po uložení potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží do poľa práca podľa rozpočtu pôvodného plánu úlohy s časovým usporiadaním.

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Použitie úlohy v dialógovom okne Štýly podrobností Môžete pridať pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu. V tomto políčku sa zobrazuje rozdelenie pôvodného plánu rozpočtovej práce pre súhrnnú úlohu projektu rozvrhnutú na časové úseky. Ak v tomto zobrazení zobrazíte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať informácie o pôvodne plánovanej, časovo rozvrhnutej, rozpočtovej práci s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtová práca v súhrnnom priradení projektu. Do časového rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy pridajte pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Poznámky    V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o časovo rozvrhnutom pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach Táto suma úrovni zdroja s časovým usporiadaním. Pole práca podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Pri ukladaní potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží v poli zdroja s časovým usporiadaním podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Použitie zdrojov v dialógovom okne Štýly podrobností môžete zobraziť pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a skontrolovať informácie o pôvodne plánovanej rozpočtovej práci rozvrhnutej na časové úseky. Ak pridáte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu s aktuálnym poľom Rozpočtová práca podľa nákladového zdroja v súhrnnom priradení projektu. V zobrazení Použitie zdrojov zobrazte polia Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtová práca, urobte analýzu odchýlok rozpočtovej práce a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o časovo rozvrhnutom pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Použitie zdrojov pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach Táto suma pole priradenia s časovým usporiadaním. Pole práca podľa rozpočtu pôvodného plánu obsahuje 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Pri ukladaní potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží do poľa priradenia s časovým usporiadaním podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov v dialógovom okne Štýly podrobností môžete zobraziť pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu. Teraz môžete skontrolovať plán rozpočtovej práce. Ak pridáte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci.

Príklad    Pred dvoma mesiacmi sa začalo pracovať na projekte a vtedy ste uložili pôvodný plán projektu. Teraz chcete porovnať pole Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu s príslušným poľom Rozpočtová práca podľa časového obdobia. V časovom rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy zobrazte polia Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu a Rozpočtová práca, urobte analýzu odchýlok rozpočtovej práce a určite, či sa pridŕžate rozpočtu, alebo je potrebné urobiť nejaké úpravy.

Poznámky    V poli Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie nákladoch podľa rozpočtu pôvodného plánu pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov príslušné pole Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×