Polia Baseline1-10 Budget Work 1-10 (Rozpočtovaná práca podľa pôvodného plánu 1-10)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia práca rozpočtu pôvodného plánu (Pôvodný plán1 – Rozpočtová práca až Pôvodný plán10 – Rozpočtová práca) obsahujú pôvodne plánované objemy rozpočtovej práce pre pracovné a materiálové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje. Pôvodný plán1 – Rozpočtová práca pole obsahuje rozpočtovej práce pre úlohy, zdroje alebo priradenia, ktoré sú uložené s podľa pôvodného plánu 1. Podobne Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 2 až 10 – Rozpočtová práca polia obchodu plánovaná rozpočtovej práce pre referenčné hodnoty 2 až pôvodný plán 10.

Rozpočtové zdroje sa priradzujú len k súhrnná úloha projektu. Rozpočtovú prácu možno zadávať alebo kontrolovať na úrovni priradenia súhrnnej úlohy projektu alebo ich možno zaradiť vzostupne na úrovni súhrnnej úlohy projektu. V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 až 10 sa zobrazujú celkové plánované pracovné hodiny osôb pre úlohu, zdroj alebo priradenie. V časovo nastavený verziách týchto polí sa zobrazujú rovnaké pracovné hodiny osôb rozvrhnuté na časové úseky.

Existuje niekoľko kategórií polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 až 10.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov zadáte objem práce pre príslušný zdroj, program Microsoft Project zaradí celkovú čiastku vzostupne v súhrnnej úlohe projektu.

Polia pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca obsahujú 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, množstvo práce celkový rozpočet skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu rozpočtu pre danú úlohu. Pôvodný plán rozpočtovej práce pole, ktoré sa používa (napríklad Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte jedno z polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 a pole Rozpočtová práca na porovnanie informácií o pôvodnom pláne rozpočtovej práce s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtovú prácu jednotlivých pôvodných plánov. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa hodnoty rozpočtovej práce počas realizácie projektu menia.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 a Rozpočtová práca.

Poznámky    V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu úloh príslušné pole Pôvodný plán rozpočtových nákladov 1 – 10.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu. Vyberte požadovaný pôvodný plán – položku Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtová práca do príslušného poľa Pôvodný plán rozpočtovej práce.

Pôvodný plán rozpočtovej práce môžete upravovať aj po jeho uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte objem práce pre príslušný zdroj, program Project skopíruje tento objem do poľa Rozpočtová práca pre zdroj.

Polia pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca obsahujú 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, množstvo práce celkový rozpočet skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu rozpočtu pre daný zdroj. Pôvodný plán rozpočtovej práce pole, ktoré sa používa (napríklad Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    Do zoznamu zdrojov pridajte jedno z polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 a pole Rozpočtová práca na porovnanie informácií o pôvodnom pláne rozpočtovej práce s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtovú prácu v rámci jednotlivých pôvodných plánov. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa hodnoty rozpočtovej práce počas realizácie projektu menia.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V zozname zdrojov zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 a Rozpočtová práca.

Poznámky    V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu zdrojov príslušné pole Pôvodný plán rozpočtových nákladov 1 – 10.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu. Vyberte požadovaný pôvodný plán – položku Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtová práca do príslušného poľa Pôvodný plán rozpočtovej práce.

Pôvodný plán rozpočtovej práce môžete upravovať aj po jeho uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov zadáte objem práce pre príslušný zdroj, program Project skopíruje tento objem do poľa Rozpočtová práca pre priradenie.

Polia pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca obsahujú 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, množstvo práce celkový rozpočet skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu rozpočtu pre dané priradenie. Pôvodný plán rozpočtovej práce pole, ktoré sa používa (napríklad Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov pridajte jedno z polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 a pole Rozpočtová práca na porovnanie informácií o pôvodnom pláne rozpočtovej práce s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtovú prácu jednotlivých pôvodných plánov. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa hodnoty rozpočtovej práce počas realizácie projektu menia.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V zozname v zobrazení Používanie úloh sa zobrazia stĺpce Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 a Rozpočtová práca.

Poznámky    V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do zoznamu v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov príslušné pole Pôvodný plán rozpočtových nákladov 1 – 10.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu. Vyberte požadovaný pôvodný plán – položku Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtová práca do príslušného poľa Pôvodný plán rozpočtovej práce.

Pôvodný plán rozpočtovej práce môžete upravovať aj po jeho uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach celková suma na úroveň úlohy s časovým usporiadaním.

Polia pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca obsahujú 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, táto hodnota sa skopíruje do príslušného poľa priradenia s časovým usporiadaním podľa pôvodného plánu 1 – 10 – Rozpočtová práca. Pôvodný plán rozpočtovej práce pole, ktoré sa používa (napríklad Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Použitie úlohy môžete zobraziť ktorékoľvek z polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 ich pridaním do dialógového okna Štýly podrobností. Ak v tomto zobrazení zobrazíte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať informácie o pôvodne plánovanej, časovo rozvrhnutej, rozpočtovej práci s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V časovom rozvrhu v zobrazení Používanie úloh pridajte polia Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 a Rozpočtová práca.

Poznámky    V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o časovo rozvrhnutom pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte v časovom rozvrhu v zobrazení Používanie úloh príslušné pole Pôvodný plán rozpočtových nákladov 1 – 10.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu. Vyberte požadovaný pôvodný plán – položku Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtová práca do príslušného poľa Pôvodný plán rozpočtovej práce.

Pôvodný plán rozpočtovej práce môžete upravovať aj po jeho uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach Táto suma úrovni zdroja s časovým usporiadaním.

Polia pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca obsahujú 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Pri potom uložení pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží v poli zdroja s časovým usporiadaním podľa pôvodného plánu 1 – 10 – Rozpočtová práca. Pôvodný plán rozpočtovej práce pole, ktoré sa používa (napríklad Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Použitie zdrojov môžete zobraziť ktorékoľvek z polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 ich pridaním do dialógového okna Štýly podrobností. Ak pridáte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať informácie pôvodného plánu s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V zobrazení Používanie zdrojov zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 a Rozpočtová práca.

Poznámky    V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o časovo rozvrhnutej základnej čiare rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte v časovom rozvrhu v zobrazení Používanie zdrojov príslušné pole Pôvodný plán rozpočtových nákladov 1 – 10.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu. Vyberte požadovaný pôvodný plán – položku Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtová práca do príslušného poľa Pôvodný plán rozpočtovej práce.

Pôvodný plán rozpočtovej práce môžete upravovať aj po jeho uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Práca podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Trvanie

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť pracovný alebo materiálový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte množstvo práce pre zdroj v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach Táto suma pole priradenia s časovým usporiadaním.

Polia pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca obsahujú 0 hodín dovtedy, kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Keď uložíte potom pôvodného plánu projektu, objemy rozpočtovej práce s usporiadaním sa skopírujú do príslušného poľa priradenia s časovým usporiadaním podľa pôvodného plánu 1 – 10 – Rozpočtová práca. Pôvodný plán rozpočtovej práce pole, ktoré sa používa (napríklad Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov môžete zobraziť ktorékoľvek z polí Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 ich pridaním do dialógového okna Štýly podrobností. Teraz môžete skontrolovať vybratý pôvodný plán rozpočtovej práce. Ak pridáte aj pole Rozpočtová práca, môžete porovnať vybratý pôvodný plán s informáciami o aktuálne plánovanej rozpočtovej práci. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtovú prácu jednotlivých pôvodných plánov.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 s aktuálnym poľom Rozpočtová práca. V časovom rozvrhu v zobrazení Používanie úloh sa zobrazia stĺpce Pôvodný plán rozpočtovej práce 2 a Rozpočtová práca.

Poznámky    V poliach Pôvodný plán rozpočtovej práce 1 – 10 sa zobrazujú informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ale nie o nákladové zdroje. Ak si chcete pozrieť informácie o pôvodnom pláne rozpočtových nákladov pre nákladové zdroje priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte v časovom rozvrhu v zobrazení Použitie úlohy alebo Použitie zdrojov príslušné pole Pôvodný plán rozpočtových nákladov 1 – 10.

Plán pôvodného plánu môžete uložiť v dialógovom okne Nastavenie pôvodného plánu. Vyberte požadovaný pôvodný plán – položku Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtová práca do príslušného poľa Pôvodný plán rozpočtovej práce.

Pôvodný plán rozpočtovej práce môžete upravovať aj po jeho uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtovej práce. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×