Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

BCWS (rozpočtové náklady na plánovanú prácu) polia obsahujú kumulatívne, časovo rozvrhnuté náklady základnej čiary k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu. časovo nastavený verzie z týchto polí Zobraziť hodnoty rozvrhnuté v čase.

Existuje niekoľko kategórií polí BCWS.

Typ údajov    Mena

BCWS (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Ak chcete pre príslušnú úlohu vypočítať hodnotu BCWS, program Microsoft Office Project pridá časovo nastavený náklady základnej čiary na príslušnú úlohu k dátumu kontroly stavu.

Najlepšie použitie    Pridajte pole BCWS do zoznamu úloh a skontrolujte, aká časť rozpočtu sa mala vyčleniť k určitému dátumu podľa nákladov základnej čiary na príslušnú úlohu.

Príklad    Náklady základnej čiary na úlohu sú 500 € a sú rovnomerne rozdelené na celé jej trvanie. Začiatok základnej čiary pre príslušnú úlohu je 1. júna a koniec základnej čiary je 1. augusta. Ak je dnes 1. júla, hodnota BCWS pre túto úlohu je 250 €, keďže úloha by mala byť na 50 % dokončená.

Poznámky    Môžete porovnať polia BCWS a BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) a určiť, či je plnenie úlohy v súlade s plánovanými nákladmi. V poli SV (odchýlka plánovanej získanej hodnoty) sa zobrazuje porovnanie týchto polí v čase.

BCWS (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Ak chcete vypočítať hodnotu BCWS pre príslušný zdroj, program Microsoft Office Project pridá časovo rozvrhnuté náklady základnej čiary na zdroj k dátumu kontroly stavu.

Najlepšie použitie    Pole BCWS pridajte do zoznamu zdrojov a skontrolujte, aká časť rozpočtu sa mala vynaložiť na príslušný zdroj k určitému dátumu.

Príklad    Šimon má na jednu priradenú úlohu hodnotu BCWS vo výške 100 €, 200 € má na ďalšiu priradenú úlohu a 50 € má na tretiu priradenú úlohu. V zobrazení zoznamu zdrojov si môžete pozrieť, že Šimonova celková hodnota BCWS predstavuje k dátumu kontroly stavu 350 €.

Poznámky    Môžete porovnať polia BCWS a BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sú náklady na zdroj v súlade s plánovanými nákladmi. V poli SV (odchýlka plánovanej získanej hodnoty) sa zobrazuje porovnanie týchto polí v čase.

BCWS (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Ak chcete pre príslušné priradenie vypočítať hodnotu BCWS, program Microsoft Office Project pridá časovo nastavený náklady základnej čiary na príslušné priradenie k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu.

Najlepšie použitie    Pole BCWS pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov a skontrolujte, aká časť rozpočtu sa mala vyčleniť na príslušné priradenie k určitému dátumu.

Príklad    Náklady základnej čiary na priradenie sú 500 € a sú rovnomerne rozdelené na celé jej trvanie. Začiatok základnej čiary pre príslušné priradenie je 1. júna a koniec základnej čiary je 1. augusta. Ak je dnes 1. júla, hodnota BCWS pre toto priradenie je 250 €.

Poznámky    Môžete porovnať polia BCWS a BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) a určiť, či je plnenie priradenia v súlade s plánovanými nákladmi. V poli SV (odchýlka plánovanej získanej hodnoty) sa zobrazuje porovnanie týchto polí v čase.

BCWS (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Ak chcete vypočítať časovo rozvrhnutú hodnotu BCWS pre príslušnú úlohu, program Microsoft Office Project pridá kumulatívne, časovo rozvrhnuté náklady základnej čiary k dátumu kontroly stavu.

Najlepšie použitie    Pole BCWS pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Používanie úloh a pozrite si, aká časť rozpočtu sa mala vyčleniť na príslušnú úlohu. Toto pole môžete použiť aj na vytvorenie vlnovky grafu z hodnôt BCWS.

Príklad    Náklady základnej čiary na úlohu sú 500 € a sú rovnomerne rozdelené na celé jej trvanie. Začiatok základnej čiary pre príslušnú úlohu je 1. júna a koniec základnej čiary je 1. augusta. Ak je dnes 1. júla, hodnota BCWS je 250 €. 1. júna je časovo rozvrhnutá hodnota 12,50 €. 2. júna je táto hodnota 25 €. 3. júna je 37,50 €. 4. júna predstavuje táto hodnota 50 €. Časovo rozvrhnuté hodnoty sa zobrazujú presne týmto spôsobom, sú rozdelené za mesiac jún a spočítané, kým sa 1. júla nezobrazí celková hodnota BCWS vo výške 250 €.

Poznámky    Môžete porovnať polia BCWS a BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sú náklady na úlohu v súlade s plánovanými nákladmi. V časovo rozvrhnutom poli SV (odchýlka plánovanej získanej hodnoty) sa zobrazuje porovnanie týchto polí.

BCWS (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Ak chcete vypočítať časovo rozvrhnutú hodnotu BCWS pre príslušný zdroj, program Microsoft Office Project pridá časovo rozvrhnuté náklady základnej čiary na zdroj k dátumu kontroly stavu.

Najlepšie použitie    Pole BCWS pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Používanie zdrojov. Zobrazia sa informácie o tom, aká časť rozpočtu sa mala vyčleniť na príslušný zdroj k určitému dátumu. Toto pole môžete použiť aj na vytvorenie vlnovky grafu z hodnôt BCWS.

Príklad    Šimon má na jednu priradenú úlohu hodnotu BCWP vo výške 100 €, 50 € má na ďalšiu priradenú úlohu a 50 € má na tretiu priradenú úlohu. V časovom rozvrhu v zobrazení Používanie zdrojov sa zobrazujú posledné štyri dni s časovo rozvrhnutými hodnotami BCWS vo výške 50, 100, 150 a 200 €.

Poznámky    Môžete porovnať polia BCWS a BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sú náklady na zdroj v súlade s plánovanými nákladmi. V časovo rozvrhnutom poli SV (odchýlka plánovanej získanej hodnoty) sa zobrazuje porovnanie týchto polí v čase.

BCWS (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Ak chcete vypočítať časovo rozvrhnutú hodnotu BCWS pre príslušné priradenie, program Microsoft Office Project pridá časovo rozvrhnuté náklady základnej čiary na priradenie k dátumu kontroly stavu projektu.

Najlepšie použitie    Pole BCWS pridajte do časového rozvrhu v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov. V tomto poli sa zobrazia informácie o tom, aká časť rozpočtu sa mala vyčleniť na príslušné priradenie k určitému dátumu. Toto pole môžete použiť aj na vytvorenie vlnovky grafu z hodnôt BCWS.

Príklad    Náklady základnej čiary na priradenie sú 500 € a sú rovnomerne rozdelené na celé jeho trvanie. Začiatok základnej čiary pre príslušné priradenie je 1. júna a koniec základnej čiary je 1. augusta. Ak je dnes 1. júla, hodnota BCWS je 250 €. 1. júna je časovo rozvrhnutá hodnota 12,50 €. 2. júna je táto hodnota 25 €. 3. júna je 37,50 €. 4. júna predstavuje táto hodnota 50 €. Časovo rozvrhnuté hodnoty sa zobrazujú presne týmto spôsobom, sú spočítané a rozdelené za mesiac jún, kým sa 1. júla nezobrazí celková hodnota BCWS vo výške 250 €.

Poznámky    Môžete porovnať polia BCWS a BCWP (rozpočtové náklady na vykonanú prácu) a určiť, či sú náklady na priradenie v súlade s plánovanými nákladmi. V časovo rozvrhnutom poli SV (odchýlka plánovanej získanej hodnoty) sa zobrazuje porovnanie týchto polí v čase.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×