Polia Cumulative Cost (Kumulatívne náklady)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V poliach Kumulatívne náklady sa zobrazujú plánované kumulatívne časovo nastavený náklady na úlohu, zdroj alebo nasadenie k určitému dátumu.

Existujú tri kategórie polí Kumulatívne náklady.

Typ údajov    Mena

Kumulatívne náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Hodnota v poli Kumulatívne náklady pre úlohy zodpovedá doteraz vynaloženým nákladom na prácu vykonanú všetkými zdrojmi priradenými k úlohe v kombinácii s plánovanými nákladmi na zostávajúcu prácu na tejto úlohe. Tieto hodnoty vychádzajú z poľa Náklady úlohy a a pripočítajú sa k predchádzajúcemu časovému obdobiu kumulatívnej hodnoty. Kumulatívne náklady sa rovnajú kumulatívnym nákladom za predchádzajúce obdobie, ku ktorým sa pripočíta naplánovaná práca za toto obdobie.

Najlepšie použitie    Pole Kumulatívne náklady pridajte do časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia úloh v prípade, ak chcete zobraziť priebežné celkové náklady na danú úlohu, ktoré sú kombináciou skutočných a zostávajúcich nákladov na priebežnom základe.

Príklad.    Úloha pozostáva z 10 hodín pre zdroj so štandardnou sadzbou 20 EUR na hodinu. Kumulatívne náklady na začiatku úlohy predstavujú 0 EUR. V každom časovom období sa plánované náklady pripočítajú k predchádzajúcim nákladom. Po prvej hodine je hodnota kumulatívnych nákladov 20 €. Po dvoch hodinách je hodnota kumulatívnych nákladov 40 €. Po troch hodinách je hodnota nákladov 60 € atď.

Kumulatívne náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Hodnota v poli Kumulatívne náklady pre zdroje zodpovedá doteraz vynaloženým nákladom na prácu zdroja na priradených úlohách v kombinácii s plánovanými nákladmi na zostávajúcu prácu na všetkých nasadeniach. Tieto hodnoty vychádzajú z poľa Náklady zdroja a pripočítajú sa k predchádzajúcemu časovému obdobiu kumulatívnej hodnoty. Kumulatívne náklady sa rovnajú kumulatívnym nákladom za predchádzajúce obdobie, ku ktorým sa pripočíta naplánovaná práca za toto obdobie.

Najlepšie použitie    Pole Kumulatívne náklady pridajte do časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia zdrojov v prípade, ak chcete zobraziť priebežné celkové náklady na daný zdroj, ktoré sú kombináciou skutočných a zostávajúcich nákladov na priebežnom základe.

Príklad.    Sledujete náklady pre zdroj so sadzbou 20 EUR na hodinu. Zdroj je počas trvania projektu priradený k pätnástim rôznym úlohám. Pomocou poľa Kumulatívne náklady môžete kedykoľvek zobraziť celkové náklady na tento zdroj k určitému dátumu, ktoré zahŕňajú skutočné náklady a zostávajúce náklady pre všetky priradené úlohy. V každom časovom období sa plánované náklady pripočítajú k predchádzajúcim nákladom. Po prvej hodine je hodnota kumulatívnych nákladov 20 €. Po dvoch hodinách je hodnota kumulatívnych nákladov 40 €. Po troch hodinách je hodnota nákladov 60 € atď.

Kumulatívne náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Hodnota v poli Kumulatívne náklady pre nasadenia zodpovedá doteraz vynaloženým nákladom na prácu vykonanú pri nasadení v kombinácii s plánovanými nákladmi na zostávajúcu prácu na nasadení. Tieto hodnoty vychádzajú z poľa Náklady nasadenia a a pripočítajú sa k predchádzajúcemu časovému obdobiu kumulatívnej hodnoty. Kumulatívne náklady sa rovnajú kumulatívnym nákladom za predchádzajúce obdobie, ku ktorým sa pripočíta naplánovaná práca za toto obdobie.

Najlepšie použitie    Pole Kumulatívne náklady pridajte do časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia úloh alebo použitia zdrojov v prípade, ak chcete zobraziť priebežné celkové náklady na danú úlohu, ktoré sú kombináciou skutočných a zostávajúcich nákladov na priebežnom základe.

Príklad.    Nasadenie pozostáva z 10 hodín pre zdroj so sadzbou 20 EUR na hodinu. Kumulatívne náklady na začiatku nasadenia predstavujú 0 EUR. V každom časovom období sa plánované náklady pripočítajú k predchádzajúcim nákladom. Po prvej hodine je hodnota kumulatívnych nákladov 20 €. Po dvoch hodinách je hodnota kumulatívnych nákladov 40 €. Po troch hodinách je hodnota nákladov 60 € atď.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×