Spravujte plánované činnosti, plány, rozpočty, je jednoduché s programom Microsoft 365.

Polia CV

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty) informujú o rozdiele medzi očakávanými nákladmi a skutočnými nákladmi. Takto sa získavajú informácie o aktuálnej úrovni dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k dnešnému dátumu. Verzie týchto polí s časovo nastavený obsahujú hodnoty rozložené na určitý časový úsek.

Existuje niekoľko kategórií polí CV.

Typ údajov    Mena

CV (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými nákladmi na vykonanú prácu (BCWP) a skutočnými nákladmi na vykonanú prácu (ACWP) pre úlohu. Program Microsoft Office Project vypočíta CV pre úlohu nasledujúcim spôsobom:

CV = BCWP - ACWP

Najlepšie použitie    Pole CV pridajte do hárka úloh v prípade, ak chcete vedieť, či úloha prekračuje rozpočet na úlohu. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rozpočtového výkonu v projekte k príslušnému dátumu.

Príklad.    Hodnota BCWP pre nasadenie je 500 € a hodnota ACWP je 400 €. Hodnota CV je 100 €, čo znamená, že ste 100 € pod úrovňou rozpočtu.

Poznámky.    Ak je odchýlka nákladov kladná hodnota, náklady na úlohu aktuálne neprekračujú sumu rozpočtu alebo pôvodného plánu a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia úlohy sú nižšie než náklady podľa pôvodného plánu. Ak je odchýlka nákladov záporná hodnota, náklady na nasadenie aktuálne prekračujú rozpočet a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia úlohy sú vyššie ako náklady podľa pôvodného plánu.

CV (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými nákladmi na vykonanú prácu (BCWP) a skutočnými nákladmi na vykonanú prácu (ACWP) pre zdroj. Program Microsoft Office Project vypočíta CV pre zdroj nasledujúcim spôsobom:

CV = BCWP - ACWP

Najlepšie použitie    Pole CV pridajte do hárka zdrojov v prípade, ak chcete vedieť, či úloha prekračuje rozpočet na zdroj. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rozpočtového výkonu v projekte k príslušnému dátumu.

Príklad.    Rozpočtové náklady na prácu vykonanú zdrojom sú 5 000 € a hodnota ACWP je 4 500 €. Hodnota CV je 500 €. To znamená, že ste 500 € pod úrovňou rozpočtu.

Poznámky.    Ak je hodnota CV kladná, náklady na zdroj sú aktuálne pod sumou rozpočtu a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia práce zdroja na projekte sú nižšie ako náklady podľa pôvodného plánu. Ak je hodnota CV záporná, náklady na zdroj aktuálne prekračujú rozpočet a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia práce zdroja sú vyššie ako náklady podľa pôvodného plánu.

CV (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými nákladmi na vykonanú prácu (BCWP) a skutočnými nákladmi na vykonanú prácu (ACWP) pre nasadenie. Program Microsoft Office Project vypočíta CV nasadenia nasledujúcim spôsobom:

CV = BCWP - ACWP

Najlepšie použitie    Pole CV pridajte do časti hárka zobrazenia použitia úloh alebo zobrazenia použitia zdrojov v prípade, ak chcete vedieť, či nasadenie prekračuje rozpočet. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rozpočtového výkonu v projekte k príslušnému dátumu.

Príklad.    Rozpočtové náklady na vykonanú prácu (BCWP) pre nasadenie sú 500 € a skutočné náklady na vykonanú prácu (ACWP) sú 400 €. Hodnota CV je 100 €, čo znamená, že na dosiahnutie aktuálnej úrovne dokončenia pre nasadenie potrebujete o 100 € menej ako je predpokladaný rozpočet.

Poznámky.    Ak je hodnota CV kladná, náklady na nasadenie sú aktuálne pod sumou rozpočtu a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia práce nasadenia sú nižšie ako náklady podľa pôvodného plánu. Ak je hodnota CV záporná, náklady na nasadenie aktuálne prekračujú rozpočet a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia práce nasadenia sú vyššie ako náklady podľa pôvodného plánu.

CV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými nákladmi na vykonanú prácu (BCWP) a skutočnými nákladmi na vykonanú prácu (ACWP) pre úlohu s časovým usporiadaním. Program Microsoft Office Project vypočíta CV úlohy s časovým usporiadaním nasledujúcim spôsobom:

CV = BCWP - ACWP

Najlepšie použitie    Pole CV pridajte do časti hárka zobrazenia použitia úloh s časovým usporiadaním v prípade, ak chcete vedieť, či úloha prekračuje rozpočet. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rozpočtového výkonu v projekte k príslušnému dátumu. Keďže časovo usporiadané hodnoty BCWP a ACWP sú zachované, k dispozícii sú časovo usporiadané hodnoty pre CV.

Príklad.    Rozpočtové náklady na vykonanú prácu (BCWP) na úlohe mali hodnotu 500 € alebo 100 € denne počas 5 dní. Skutočné náklady na vykonanú prácu (ACWP) mali hodnotu 400 € alebo 80 € na deň počas 5 dní. Ak si prezriete časovo usporiadanú hodnotu CV pre úlohu v zobrazení použitia úlohy, zistíte, že predstavuje 20 € na deň počas 5 dní a celková suma je 100 € pod hranicou rozpočtu.

Poznámky.    Ak je odchýlka nákladov kladná hodnota, náklady na úlohu aktuálne neprekračujú sumu rozpočtu alebo pôvodného plánu a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia úlohy sú nižšie než náklady podľa pôvodného plánu. Ak je odchýlka nákladov záporná hodnota, náklady na úlohu aktuálne prekračujú rozpočet a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia úlohy sú vyššie ako náklady podľa pôvodného plánu.

CV (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými nákladmi na vykonanú prácu (BCWP) a skutočnými nákladmi na vykonanú prácu (ACWP) pre zdroj s časovým usporiadaním. Program Microsoft Office Project vypočíta CV zdroja s časovým usporiadaním nasledujúcim spôsobom:

CV = BCWP - ACWP

Najlepšie použitie    Pole CV pridajte do časti zobrazenia použitia zdrojov s časovým usporiadaním v prípade, ak chcete vedieť, či zdroj prekračuje rozpočet. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rozpočtového výkonu v projekte k príslušnému dátumu.

Príklad.    Rozpočtové náklady na vykonanú prácu (BCWP) pre zdroj mali hodnotu 5 000 € alebo 100 € denne počas 50 dní pre všetky úlohy priradené k zdroju. Skutočné náklady na vykonanú prácu (ACWP) mali hodnotu 4 000 € alebo 80 € na deň počas 50 dní. Ak si prezriete časovo usporiadanú hodnotu CV pre zdroj v zobrazení použitia zdroja, zistíte, že predstavuje 20 € na deň počas 50 dní a celková suma je 1 000 € pod hranicou rozpočtu.

Poznámky.    Ak je hodnota CV kladná, náklady na zdroj sú aktuálne pod sumou rozpočtu a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia práce zdroja na projekte sú nižšie ako náklady podľa pôvodného plánu. Ak je hodnota CV záporná, náklady na zdroj aktuálne prekračujú rozpočet a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia práce zdroja sú vyššie ako náklady podľa pôvodného plánu.

CV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými nákladmi na vykonanú prácu (BCWP) a skutočnými nákladmi na vykonanú prácu (ACWP) pre nasadenie s časovým usporiadaním. Program Microsoft Office Project vypočíta CV nasadenia s časovým usporiadaním nasledujúcim spôsobom:

CV = BCWP - ACWP

Najlepšie použitie    Pole CV pridajte do časti hárka zobrazenia použitia úloh alebo zobrazenia použitia zdrojov s časovým usporiadaním v prípade, ak chcete vedieť, či nasadenie prekračuje rozpočet. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rozpočtového výkonu v projekte k príslušnému dátumu.

Príklad.     Rozpočtové náklady na vykonanú prácu (BCWP) na nasadení mali hodnotu 500 € alebo 100 € denne počas 5 dní. Skutočné náklady na vykonanú prácu (ACWP) mali hodnotu 400 € alebo 80 € na deň počas 5 dní. Ak si prezriete časovo usporiadanú hodnotu CV pre nasadenie v zobrazení použitia úloh alebo zobrazení použitia zdrojov, zistíte, že predstavuje 20 € na deň počas 5 dní a celková suma je 100 € pod hranicou rozpočtu.

Poznámky.    Ak je odchýlka nákladov kladná hodnota, náklady na nasadenie aktuálne neprekračujú sumu rozpočtu a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia úlohy sú nižšie než plánované náklady alebo náklady podľa pôvodného plánu. Ak je odchýlka nákladov záporná hodnota, náklady na nasadenie aktuálne prekračujú rozpočet a skutočné náklady pre aktuálnu úroveň dokončenia úlohy sú vyššie ako plánované náklady alebo náklady podľa pôvodného plánu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×