Polia Náklady podľa pôvodného plánu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia Náklady podľa pôvodného plánu zobrazujú celkové plánované náklady na úlohu, zdroj pre všetky priradené úlohy alebo na prácu, ktorú má zdroj v danej úlohe vykonať. Náklady podľa pôvodného plánu sa uvádzajú aj ako rozpočet pri dokončení (BAC) – pole zarobenej hodnoty. časovo nastavený verzie týchto polí zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Existuje niekoľko kategórií polí nákladov podľa pôvodného plánu.

Typ údajov    Mena

Náklady podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Náklady podľa pôvodného plánu sa vypočíta ako súčet plánované náklady priradené zdroje plus všetky pevné náklady súvisiace s úlohou. Toto je rovnaký ako obsah poľa nákladov pri uložení pôvodného plánu.

Náklady podľa pôvodného plánu = (práca x štandardná sadzba) + (práca nadčas x sadzba za prácu nadčas) + náklady na použitie zdroja + fixné náklady na úlohu

Najlepšie použitie    Náklady podľa pôvodného plánu informácie bude k dispozícii pri nastavovaní informácie o nákladoch za priradených zdrojov a nastavenie pôvodného plánu pre danú úlohu. Pridanie poľa náklady podľa pôvodného plánu do hárka úloh, ak chcete skontrolovať celkové plánované náklady na úlohy. Môžete si prezrieť náklady podľa pôvodného plánu pre danú úlohu, ktoré pomôžu nastaviť váš rozpočet na úlohu a projekt. Dokáže porovnať hodnoty v poliach náklady podľa pôvodného plánu a nákladmi na určenie, či má úloha stále sledovaná v rámci svojho rozpočtu. V poli odchýlka nákladov porovná tieto dve polia.

Príklad    Máte úlohu s 10-hodinovým trvaním a priradený jeden zdroj so sadzbou 20 eur / hod. Náklady podľa pôvodného plánu dosiahnu hodnotu 200 eur. Po splnení 50 percent úlohy bude pole Skutočné náklady obsahovať hodnotu 100 eur.

Poznámky    Pole Náklady podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu 0,00, kým nenastavíte pôvodný plán projektu (môžete tak urobiť kedykoľvek aj po začatí projektu). Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán.

Ak upravíte obsah poľa Náklady podľa pôvodného plánu, nebude to mať vplyv na výpočty nákladov na úlohu podľa pôvodného plánu ani na časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu pre danú úlohu. Ak uložíte ďalší pôvodný plán po úprave nákladov podľa pôvodného plánu, úpravy sa prepíšu novými hodnotami pôvodného plánu.

Náklady podľa pôvodného plánu sa po uložení (ani vtedy, keď sa zmenia hodnoty práce).

Náklady podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Náklady podľa pôvodného plánu sa počítajú ako súčet plánovaných nákladov na zdroj vrátane plánovanej práce, plánovaného nadčasu a nákladov na použitie vzhľadom na všetku prácu priradenú k zdroju. Je to rovnaké ako obsah poľa Náklady, keď sa uloží pôvodný plán.

Náklady podľa pôvodného plánu = (práca x štandardná sadzba) + (práca nadčas x sadzba za prácu nadčas) + náklady na použitie

Najlepšie použitie    Pôvodný plán nákladov informácie pre daný zdroj k dispozícii pri nastavovaní informácie o nákladoch za zdroj a nastavenie pôvodného plánu pre úlohy, ku ktorým je zdroj priradený. Pridanie poľa náklady podľa pôvodného plánu do hárka zdroja, keď chcete zobraziť celkové náklady na zdroje. Pozrite si tieto náklady podľa pôvodného plánu pomôcť nastaviť rozpočet zdroja. Porovnanie hodnôt polí náklady podľa pôvodného plánu a náklady či úloha je stále sledovaná v rámci svojho rozpočtu. Odchýlka nákladov pole ešte lepšie, môžete použiť na porovnanie dvoch poliach.

Príklad    Máte k dispozícii zdroj do sadzbou 20 eur / hod., ktorý je priradený k 10 rozličným úlohám s celkovým trvaním 100  hodín. Náklady na zdroj podľa pôvodného plánu sú 2 000 eur.

Poznámky    Pole Náklady podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu 0,00, kým nenastavíte pôvodný plán projektu (môžete tak urobiť kedykoľvek aj po začatí projektu). Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán.

Ak upravíte obsah poľa Náklady podľa pôvodného plánu, nebude to mať vplyv na výpočty nákladov na zdroj podľa pôvodného plánu ani na časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu na zdroj. Ak uložíte ďalší pôvodný plán po úprave nákladov podľa pôvodného plánu, úpravy sa prepíšu novými hodnotami pôvodného plánu.

Náklady podľa pôvodného plánu sa po uložení (ani vtedy, keď sa zmenia hodnoty práce).

Náklady podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Náklady podľa pôvodného plánu sa počítajú ako súčet plánovaných nákladov na priradenie vrátane plánovanej práce, plánovaného nadčasu a nákladov na použitie vzhľadom na priradenie. Je to rovnaké ako obsah poľa Náklady, keď sa uloží pôvodný plán.

Náklady podľa pôvodného plánu = (práca x štandardná sadzba) + (práca nadčas x sadzba za prácu nadčas) + náklady na použitie

Najlepšie použitie    Informácie o náklady podľa pôvodného plánu pre dané priradenie bude k dispozícii, keď máte nastaviť informácie o nákladoch za priradený zdroj na úlohu, zdroj a nastavenie pôvodného plánu pre projekt. Pridanie poľa náklady podľa pôvodného plánu do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia zdroja, keď chcete zobraziť celkové plánované náklady na úlohy. Môžete si prezrieť náklady podľa pôvodného plánu pre dané priradenie potrebujete pomoc pri nastavení rozpočtu úlohy a projektu. Dokáže porovnať hodnoty v poliach náklady podľa pôvodného plánu a náklady či úloha je stále sledovaná v rámci svojho rozpočtu. V poli odchýlka nákladov porovná tieto dve polia.

Príklad    Priradíte zdroj so sadzbou 20 eur / hod. k úlohe s 10-hodinovým trvaním. Náklady na priradenie podľa pôvodného plánu dosiahnu hodnotu 200 eur.

Poznámky    Pole Náklady podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu 0,00, kým nenastavíte pôvodný plán projektu (môžete tak urobiť kedykoľvek aj po začatí projektu). Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán.

Ak upravíte obsah poľa Náklady podľa pôvodného plánu, nebude to mať vplyv na výpočty nákladov na úlohu alebo zdroj podľa pôvodného plánu ani na časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu na priradenie. Ak uložíte ďalší pôvodný plán po úprave nákladov podľa pôvodného plánu, úpravy sa prepíšu novými hodnotami pôvodného plánu.

Náklady podľa pôvodného plánu sa po uložení (ani vtedy, keď sa zmenia hodnoty práce).

Náklady podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa polia nákladov na priradenie s časovým usporiadaním skopírujú do polí nákladov podľa pôvodného plánu s časovým usporiadaním. Ide o náklady na úlohu, ktoré zahŕňajú naplánovanú prácu, naplánovaný nadčas a náklady na použitie priradených zdrojov spolu so všetkými fixnými nákladmi na úlohu s rozdelením na celé obdobie trvania úlohy.

Najlepšie použitie    Náklady podľa pôvodného plánu informácie bude k dispozícii pri nastavovaní informácie o nákladoch za priradených zdrojov a nastavenie pôvodného plánu pre projekt. Pridajte pole náklady podľa pôvodného plánu do časového výkazu časti zobrazenia využitia úlohy na zobrazenie informácií o náklady podľa pôvodného plánu. Pozrite si náklady podľa pôvodného plánu pre danú úlohu, ktoré pomôžu nastaviť váš rozpočet na úlohu a projekt. Porovnanie hodnôt polí náklady podľa pôvodného plánu a nákladmi na určenie, či má úloha stále sledovaná v rámci svojho rozpočtu. V poli odchýlka nákladov porovná tieto dve polia.

Príklad    Cyril a Ernest sú priradení k úlohe „Zostavenie návrhu“, ktorá je naplánovaná na 16  hodín práce od pondelka do štvrtka. Sadzba každého z nich je 20 eur / hod. Celá úloha bude časovo upravená na 4  hodiny práce každého z nich v priebehu každého zo 4  dní, t. j. časovo usporiadané náklady dosiahnu výšku 80 eur za každý zo 4  dní. Keď nastavíte pôvodný plán, časovo usporiadané náklady sa skopírujú ako náklady podľa pôvodného plánu pre danú úlohu.

Poznámky    Ak upravíte obsah poľa Náklady podľa pôvodného plánu, nebude to mať vplyv na výpočty nákladov na úlohu alebo zdroj podľa pôvodného plánu ani na časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu na úlohu. Ak uložíte ďalší pôvodný plán po úprave nákladov podľa pôvodného plánu, úpravy sa prepíšu novými hodnotami pôvodného plánu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa polia nákladov na zdroj s časovým usporiadaním skopírujú do polí nákladov podľa pôvodného plánu s časovým usporiadaním (môžete ich zobraziť v zobrazení využitia úlohy alebo využitia zdroja). Ide o náklady na zdroj, ktoré obsahujú náklady na naplánovanú prácu, naplánovaný nadčas a náklady na používanie vzhľadom na všetku prácu priradenú k zdroju, s rozložením v priebehu celého trvania úlohy.

Najlepšie použitie    Informácie o náklady podľa pôvodného plánu pre daný zdroj k dispozícii pri nastavovaní informácie o nákladoch za zdroj a nastavenie pôvodného plánu úlohy, ktoré je zdroj priradený k. Pridanie poľa náklady podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia zdrojov na zobrazenie informácií o náklady podľa pôvodného plánu. Môžete si prezrieť náklady podľa pôvodného plánu pre daný zdroj pomôcť nastaviť rozpočet pre daný zdroj. Dokáže porovnať hodnoty v poliach náklady podľa pôvodného plánu a nákladmi na určenie, či má úloha stále sledovaná v rámci svojho rozpočtu. V poli odchýlka nákladov porovná tieto dve polia.

Príklad     Svetozár so sadzbou 10 eur / hod. je priradený k 15 rôznym úlohám v priebehu trvania celého projektu. Ak je Svetozár naplánovaný na 8  hodín práce za deň, naplánované nákladové hodnoty s časovým usporiadaním dosiahnu 80 eur (8  hod. x 10 eur / hod.) za každý odpracovaný deň. Ak by bol Svetozár priradený k menšiemu počtu jednotiek priradenia, získali by ste nižšie nákladové hodnoty. Ak existuje naplánovaný nadčas, nákladové hodnoty budú vyššie. Keď nastavíte pôvodný plán, časovo usporiadané naplánované náklady sa skopírujú ako náklady na tento zdroj podľa pôvodného plánu.

Poznámky    Ak upravíte obsah poľa Náklady podľa pôvodného plánu, nebude to mať vplyv na výpočty nákladov na úlohu alebo zdroj podľa pôvodného plánu ani na časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu na zdroj. Ak uložíte ďalší pôvodný plán po úprave nákladov podľa pôvodného plánu, úpravy sa prepíšu novými hodnotami pôvodného plánu.

Náklady podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa polia nákladov na priradenie s časovým usporiadaním skopírujú do polí nákladov podľa pôvodného plánu s časovým usporiadaním (môžete ich zobraziť v zobrazení využitia úlohy alebo využitia zdroja). Ide o náklady na priradenie, ktoré obsahujú náklady na naplánovanú prácu, naplánovaný nadčas a náklady na používanie priradenia, s rozložením v priebehu celého trvania úlohy.

Najlepšie použitie    Pôvodný plán nákladov informácie pre dané priradenie k dispozícii pri zadať informácie o nákladoch za zdroj, priradenie zdroja k úlohe a nastavenie pôvodného plánu pre projekt. Pridajte pole náklady podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia zdroja na zobrazenie informácií o náklady podľa pôvodného plánu. Môžete si prezrieť náklady podľa pôvodného plánu pre dané priradenie potrebujete pomoc pri nastavení rozpočtu úlohy a projektu. Dokáže porovnať hodnoty v poliach náklady podľa pôvodného plánu a nákladmi na určenie, či má úloha stále sledovaná v rámci svojho rozpočtu. V poli odchýlka nákladov porovná tieto dve polia.

Príklad     Severín je priradený k úlohe „Zostavenie návrhu“, ktorá je naplánovaná na 16  hodín práce od pondelka do štvrtka. Štandardná sadzba Severína je 20 eur / hod. Úloha bude časovo usporiadaná na 4  hodina práce v priebehu každého zo 4  dní, t. j. časovo usporiadané naplánované náklady budú 80 eur denne. Keď nastavíte pôvodný plán, časovo upravené naplánované náklady sa skopírujú ako pôvodný plán pre toto priradenie.

Poznámky    Ak upravíte obsah poľa Náklady podľa pôvodného plánu, nebude to mať vplyv na výpočty nákladov na úlohu alebo zdroj podľa pôvodného plánu ani na časovo usporiadané náklady podľa pôvodného plánu na priradenie. Ak uložíte ďalší pôvodný plán po úprave nákladov podľa pôvodného plánu, úpravy sa prepíšu novými hodnotami pôvodného plánu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×