Polia Oneskorenie priradenia

V poliach Sk oneskorení priradenia sa zobrazí čas, počas ktorý má zdroj čakať pred začatím práce na priradenej úlohe. V poliach úlohy a zdroja oneskorenie priradenia sa nezobrazujú žiadne informácie. iba s cieľom sprístupniť príslušné informácie v poli Oneskorenie priradenia.

Existuje niekoľko kategórií polí Oneskorenie priradenia.

Typ údajov    Trvanie

Sklyly priradenia (pole úlohy)

Typ záznamu    Hodnota Null

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť informácie o oneskorení pre priradenia v rámci úlohy, pridajte pole úlohy Oneskorenie priradenia do zobrazenia Použitie úlohy.

Príklad    Skontrolujte informácie o oneskorení priradených úloh. Pridajte pole Oneskorenie priradenia do zobrazenia Použitie úlohy. Aj keď sa vedľa názvov úloh vedľa názvov úloh nezobrazí žiadna informácia o oneskorení priradenia, oneskorenie ich priradenia sa zobrazí v riadkoch priradenia pod názvami jednotlivých úloh.

Sklz priradenia (pole zdroja)

Typ záznamu    Hodnota Null

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť informácie o oneskorení pre priradenia v rámci zdroja, pridajte pole Zdroj oneskorenia priradenia do zobrazenia Používanie zdrojov.

Príklad    Skontrolujte informácie o oneskorení priradených úloh. Do zobrazenia Používanie zdrojov pridáte pole Sk oneskorenia priradenia. V poli Sk oneskorení priradenia sa vedľa názvov zdrojov nezobrazí žiadna informácia. Oneskorenie ich priradenia sa však zobrazí v riadkoch priradenia pod názvom každého zdroja.

Sklz priradenia (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Microsoft Office Project vypočíta rozdiel medzi dátumom začatia priradenia a dátumom začatia úlohy. Tento rozdiel je v oneskorení priradených úloh.

Oneskorenie priradenia = začiatok (úloha) – začiatok (priradenie)

Ak zadáte počiatočný dátum priradenia, ktorý je neskorší ako počiatočný dátum úlohy, pole Oneskorenie priradenia sa zmení tak, aby zohľadňovalo rozdiel medzi dátumom začatia priradenia a dátumom začatia úlohy.

Najlepšie použitie    Ak chcete, aby sa priradenie u začiatku udialo aj po začiatku úlohy, zadajte hodnotu do poľa Sklyšenie priradenia. Ak chcete skontrolovať, filtrovať alebo upraviť oneskorenie priradenia, pridajte pole Oneskorenie priradenia do zobrazenia Použitie úlohy alebo Používanie zdrojov.

Príklad    Úloha "Vedenie schôdzí klientov" je priradená Šuchovi, Chrisovi a k Jamajiovi, ktorá trvá 5 dní. Ale Jamie sa s úlohou nebude môcť zapojiť až do posledného dňa. Ak chcete naplánovať Jamie na posledný deň úlohy, zadajte hodnotu 4d do poľa Oneskorenie priradenia (a hodnotu 1d v poli Práca) pre priradenie k Jamiemu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×