Polia Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia práce podľa pôvodného plánu (Práca podľa pôvodného plánu 1 až Práca podľa pôvodného plánu 10) obsahujú celkový naplánovaný počet osobohodín pre úlohu, zdroj alebo priradenie. Pole Práca podľa pôvodného plánu 1 obsahuje plánovanú prácu pre úlohy, zdroje alebo priradenia, uloženú v časti Pôvodný plán 1. Rovnako aj polia Práca podľa pôvodného plánu 2 až Práca podľa pôvodného plánu 10 obsahujú plánovanú prácu pre časti Pôvodný plán  2 až 10. časovo nastavený verzie týchto polí obsahujú hodnoty rozložené v čase.

Existuje niekoľko kategórií polí Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10.

Typ údajov    Trvanie

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový objem naplánovanej práce danej úlohy v danom momente skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu pre danú úlohu. Pole práce podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Práca podľa pôvodného plánu 1, Práca podľa pôvodného plánu 2 ap.), závisí od toho, ktorý pôvodný plán ste uložili (Pôvodný plán  1, Pôvodný plán  2 ap.).

Najlepšie použitie    Pridajte niektoré z polí Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do zobrazenia úlohy, ak ste uložili viac než jeden pôvodný plán a chcete porovnať objemy práce podľa pôvodného plánu s naplánovanou alebo skutočnou prácou pre úlohy. Môžete použiť aj viacero pôvodných plánov a porovnať prácu podľa pôvodného plánu uloženú v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvomi mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  1. Potom ste vykonávali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny hodnôt práce podľa pôvodného plánu. Do hárka úloh pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca podľa pôvodného plánu 1 a Práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky    Polia práce podľa pôvodného plánu budú obsahovať hodnotu 0  dní dovtedy, kým neuložíte príslušný pôvodný plán, čo môžete urobiť kedykoľvek v priebehu projektu v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán  1 až Pôvodný plán  10. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa naplánovanej práce do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať hodnoty pôvodného plánu. Úprava pôvodného plánu však nespôsobí prepočítanie polí práce podľa pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový objem naplánovanej práce daného zdroja v danom momente skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu pre daný zdroj.

Pole práce podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Práca podľa pôvodného plánu 1, Práca podľa pôvodného plánu 2 ap.), závisí od toho, ktorý pôvodný plán ste uložili (Pôvodný plán  1, Pôvodný plán  2 ap.).

Najlepšie použitie    Pridajte niektoré z polí Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do zobrazenia zdroja, ak ste uložili viac než jeden pôvodný plán a chcete porovnať objemy práce podľa pôvodného plánu s naplánovanou alebo skutočnou prácou pre zdroje. Ak máte viacero pôvodných plánov, môžete porovnať prácu podľa pôvodného plánu uloženú v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvomi mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  1. Potom ste vykonávali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny hodnôt práce podľa pôvodného plánu. Do hárka zdroja pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca podľa pôvodného plánu 1 a Práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky    Polia práce podľa pôvodného plánu budú obsahovať hodnotu 0 hodín dovtedy, kým neuložíte príslušný pôvodný plán, čo môžete urobiť kedykoľvek v priebehu projektu v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán (Pôvodný plán alebo Pôvodný plán  1 až Pôvodný plán  10). Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa naplánovanej práce do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať hodnoty pôvodného plánu. Úprava pôvodného plánu však nespôsobí prepočítanie polí práce podľa pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový objem naplánovanej práce daného priradenia v danom momente skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu pre dané priradenie. Pole práce podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Práca podľa pôvodného plánu 1, Práca podľa pôvodného plánu 2 ap.), závisí od toho, ktorý pôvodný plán ste uložili (Pôvodný plán  1, Pôvodný plán  2 ap.).

Najlepšie použitie    Pridajte niektoré z polí priradenia Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia zdroja, keď ste uložili viac než jeden pôvodný plán a chcete porovnať objemy práce podľa pôvodného plánu s naplánovanými alebo skutočnými objemami práce pre priradenia. Taktiež môžete použiť viacero pôvodných plánov na porovnanie práce podľa pôvodného plánu uložených v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvomi mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  1. Potom ste vykonávali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny hodnôt práce podľa pôvodného plánu. Do zobrazenia využitia úlohy pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca podľa pôvodného plánu 1 a Práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky    Polia práce podľa pôvodného plánu budú obsahovať hodnotu 0  hodín práce dovtedy, kým neuložíte príslušný pôvodný plán, čo môžete urobiť kedykoľvek v priebehu projektu v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán  1 až Pôvodný plán  10. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa naplánovanej práce do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať hodnoty pôvodného plánu. Úprava pôvodného plánu však nespôsobí prepočítanie polí práce podľa pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa naplánovaný objem práce s časovým usporiadaním v danom momente skopíruje do poľa práce podľa pôvodného plánu pre danú úlohu. Pole práce podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Práca podľa pôvodného plánu 1, Práca podľa pôvodného plánu 2 ap.), závisí od toho, ktorý pôvodný plán ste uložili (Pôvodný plán  1, Pôvodný plán  2 ap.).

Najlepšie použitie    Pridajte niektoré z polí Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do časovo upravenej časti zobrazenia využitia úlohy, ak ste uložili viac než jeden pôvodný plán a chcete porovnať časovo upravené objemy práce podľa pôvodného plánu s časovo upravenou naplánovanou alebo skutočnou prácou pre úlohy v čase. Môžete použiť aj viacero pôvodných plánov a porovnať hodnoty práce podľa pôvodného plánu uloženú v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvomi mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  1. Potom ste vykonávali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny časovo upravených hodnôt práce podľa pôvodného plánu. Do zobrazenia využitia úlohy pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca podľa pôvodného plánu 1 a Práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky    Polia práce podľa pôvodného plánu budú prázdne dovtedy, kým neuložíte príslušný pôvodný plán, čo môžete urobiť kedykoľvek v priebehu projektu v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10). Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa naplánovanej práce do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať všetky hodnoty pôvodného plánu. Úprava hodnôt pôvodného plánu však nevedie k prepočítaniu polí práce podľa pôvodného plánu. Úpravy hodnôt celkového objemu práce podľa pôvodného plánu nemajú vplyv na časovo upravené hodnoty práce podľa pôvodného plánu a naopak.

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa objem naplánovanej práce zdroja s časovým usporiadaním v danom momente skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu pre daný zdroj.

Pole práce podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Práca podľa pôvodného plánu 1, Práca podľa pôvodného plánu 2 ap.), závisí od toho, ktorý pôvodný plán ste uložili (Pôvodný plán  1, Pôvodný plán  2 ap.).

Najlepšie použitie    Pridajte niektoré z polí Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do časovo upravenej časti zobrazenia využitia zdroja, ak ste uložili viac než jeden pôvodný plán a chcete porovnať časovo upravené objemy práce podľa pôvodného plánu s časovo upravenou naplánovanou alebo skutočnou prácou pre zdroj. Môžete použiť aj viacero pôvodných plánov a porovnať hodnoty práce podľa pôvodného plánu uloženú v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvomi mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  1. Potom ste vykonávali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny časovo upravených hodnôt práce podľa pôvodného plánu. Do zobrazenia využitia úlohy pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca podľa pôvodného plánu 1 a Práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky    Polia práce podľa pôvodného plánu budú prázdne dovtedy, kým neuložíte príslušný pôvodný plán, čo môžete urobiť kedykoľvek v priebehu projektu v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10). Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa naplánovanej práce do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať všetky hodnoty pôvodného plánu. Úprava hodnôt pôvodného plánu však nevedie k prepočítaniu polí práce podľa pôvodného plánu. Úpravy hodnôt celkového objemu práce podľa pôvodného plánu nemajú vplyv na časovo upravené hodnoty práce podľa pôvodného plánu a naopak.

Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa naplánovaná práca priradenia s časovým usporiadaním v danom momente skopíruje do príslušného poľa práce podľa pôvodného plánu pre dané priradenie. Pole práce podľa pôvodného plánu, ktoré sa používa (Práca podľa pôvodného plánu 1, Práca podľa pôvodného plánu 2 ap.), závisí od toho, ktorý pôvodný plán ste uložili (Pôvodný plán  1, Pôvodný plán  2 ap.).

Najlepšie použitie    Pridajte niektoré z polí Práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do časovo upravenej časti zobrazenia využitia úlohy, ak ste uložili viac než jeden pôvodný plán a chcete porovnať časovo upravené objemy práce podľa pôvodného plánu s časovo upravenou naplánovanou alebo skutočnou prácou pre priradenia. Môžete použiť aj viacero pôvodných plánov a porovnať hodnoty práce podľa pôvodného plánu uloženú v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvomi mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom ste rozsah projektu zmenili a uložili ste druhý pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  1. Potom ste vykonávali ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán pomocou možnosti Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri množiny časovo upravených hodnôt práce podľa pôvodného plánu. Do zobrazenia využitia úlohy pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca podľa pôvodného plánu 1 a Práca podľa pôvodného plánu 2.

Poznámky    Polia práce podľa pôvodného plánu budú prázdne dovtedy, kým neuložíte príslušný pôvodný plán, čo môžete urobiť kedykoľvek v priebehu projektu v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10). Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa naplánovanej práce do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať všetky hodnoty pôvodného plánu. Úprava hodnôt pôvodného plánu však nevedie k prepočítaniu polí práce podľa pôvodného plánu. Úpravy hodnôt celkového objemu práce podľa pôvodného plánu nemajú vplyv na časovo upravené hodnoty práce podľa pôvodného plánu a naopak.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×