Polia Práca podľa pôvodného plánu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia Práca podľa pôvodného plánu obsahujú celkový plánovaný počet osobohodín vzhľadom na úlohu, zdroj alebo priradenie. časovo nastavený verzie týchto polí zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Existuje niekoľko kategórií polí Práca podľa pôvodného plánu.

Typ údajov    Trvanie

Práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový objem naplánovanej práce úlohy v danom momente skopíruje do poľa práce podľa pôvodného plánu pre danú úlohu.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca podľa pôvodného plánu do hárka úloh, ak chcete porovnať objemy práce podľa pôvodného plánu s naplánovanými alebo skutočnými objemami práce pre úlohy.

Príklad    Pred 3  mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete porovnávať prácu podľa pôvodného plánu pre rôzne úlohy s aktuálne naplánovanou prácou. Pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu a Práca do zobrazenia hárka úlohy a vykonáte analýzu priebehu a výkonu k aktuálnemu dátumu.

Poznámky    Pole Práca podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu „0 hodín“ dovtedy, kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa Práca do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať hodnoty pôvodného plánu. Upravené hodnoty pôvodného plánu však nevedú k prepočítaniu polí práce podľa pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový objem naplánovanej práce daného zdroja v danom momente skopíruje do poľa Práca podľa pôvodného plánu pre daný zdroj.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca podľa pôvodného plánu do hárka zdroja, ak chcete porovnať plánované objemy práce s naplánovanými alebo skutočnými objemami práce pre zdroje.

Príklad    Pred 3  mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete porovnávať prácu podľa pôvodného plánu pre rôzne zdroje s aktuálne naplánovanou prácou. Pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca a Skutočná práca do zobrazenia hárka zdroja a vykonáte analýzu priebehu a výkonu k aktuálnemu dátumu.

Poznámky    Pole Práca podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu „0 h“ dovtedy, kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa Práca do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať hodnoty pôvodného plánu. Upravené hodnoty pôvodného plánu však nevedú k prepočítaniu polí práce podľa pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový objem naplánovanej práce priradenia v danom momente skopíruje do poľa práce podľa pôvodného plánu pre dané priradenie.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca podľa pôvodného plánu do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia zdroja, ak chcete porovnať objemy práce podľa pôvodného plánu s naplánovanou alebo skutočnou prácou pre priradenia.

Príklad    Pred 3  mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete porovnávať prácu podľa pôvodného plánu pre rôzne priradenia s aktuálne naplánovanou prácou. Pridáte polia Práca podľa pôvodného plánu, Práca a Skutočná práca do zobrazenia využitia úlohy a vykonáte analýzu priebehu a výkonu k aktuálnemu dátumu.

Poznámky    Pole Práca podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu „0 h“ dovtedy, kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa Práca do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať hodnoty pôvodného plánu. Upravené hodnoty pôvodného plánu však nevedú k prepočítaniu polí práce podľa pôvodného plánu.

Práca podľa pôvodného plánu (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa časovo usporiadaný objem naplánovanej práce úlohy v danom momente skopíruje do poľa práce podľa pôvodného plánu pre danú úlohu.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy, ak chcete porovnať časovo usporiadané objemy práce podľa pôvodného plánu s časovo usporiadanou naplánovanou alebo skutočnou prácou pre úlohy v čase.

Príklad    Pred 3  mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete porovnávať prácu podľa pôvodného plánu pre rôzne úlohy s aktuálne naplánovanou prácou v časovom rozložení (usporiadaní). Pridáte pole Práca podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy a vykonáte analýzu priebehu a výkonu k aktuálnemu dátumu.

Poznámky    Pole Práca podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu „0 h“ dovtedy, kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa Práca do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať všetky hodnoty pôvodného plánu. Upravené hodnoty pôvodného plánu však nespôsobia prepočítanie polí práce podľa pôvodného plánu. Úpravy celkových hodnôt práce podľa pôvodného plánu nemajú vplyv na časovo usporiadané hodnoty práce podľa pôvodného plánu a naopak.

Práca podľa pôvodného plánu (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa časovo usporiadaný objem naplánovanej práce daného zdroja v danom momente skopíruje do poľa Práca podľa pôvodného plánu pre daný zdroj.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia zdroja, ak chcete porovnať časovo usporiadané objemy práce podľa pôvodného plánu s časovo usporiadanou naplánovanou alebo skutočnou prácou pre zdroje.

Príklad    Pred 3  mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete porovnávať prácu podľa pôvodného plánu pre rôzne zdroje s aktuálne naplánovanou prácou v časovom rozložení (usporiadaní). Pridáte pole Práca podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia zdroja a vykonáte analýzu priebehu a výkonu k aktuálnemu dátumu.

Poznámky    Pole Práca podľa pôvodného plánu bude prázdne dovtedy, kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa Práca do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať všetky hodnoty pôvodného plánu. Upravené hodnoty pôvodného plánu však nespôsobia prepočítanie polí práce podľa pôvodného plánu. Úpravy celkových hodnôt práce podľa pôvodného plánu nemajú vplyv na časovo usporiadané hodnoty práce podľa pôvodného plánu a naopak.

Práca podľa pôvodného plánu (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Po uložení pôvodného plánu sa celkový časovo upravený objem naplánovanej práce priradenia v danom momente skopíruje do poľa práce podľa pôvodného plánu pre dané priradenie.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca podľa pôvodného plánu do časovo upravenej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia zdroja, ak chcete porovnať časovo upravené objemy práce podľa pôvodného plánu s časovo upravenou naplánovanou alebo skutočnou prácou pre priradenia.

Príklad    Pred 3  mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu a chcete porovnávať prácu podľa pôvodného plánu pre rôzne priradenia s aktuálne naplánovanou prácou v časovom rozložení (usporiadaní). Pridáte pole Práca podľa pôvodného plánu do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy a vykonáte analýzu priebehu a výkonu k aktuálnemu dátumu.

Poznámky    Pole Práca podľa pôvodného plánu bude obsahovať hodnotu „0 h“ dovtedy, kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Pôvodný plán nastavíte v dialógovom okne Nastaviť pôvodný plán. Takto skopírujete aktuálnu hodnotu poľa Práca do príslušného poľa Práca podľa pôvodného plánu.

Po nastavení pôvodného plánu môžete upravovať všetky hodnoty pôvodného plánu. Upravené hodnoty pôvodného plánu však nespôsobia prepočítanie polí práce podľa pôvodného plánu. Úpravy celkových hodnôt práce podľa pôvodného plánu nemajú vplyv na časovo usporiadané hodnoty práce podľa pôvodného plánu a naopak.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×