Nasledujúce polia priradenia sú v Microsoft Office Project. Ďalšie informácie získate kliknutím na názov poľa.

Polia Actual Cost (Skutočné náklady)

Polia Actual Finish (Skutočné dokončenie)

Polia Actual Overtime Cost (Skutočné náklady na prácu nadčas)

Polia Actual Overtime Work (Skutočná práca nadčas)

Polia Actual Start (Skutočné začatie)

Polia Actual Work (Skutočná práca)

Polia ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu)

Polia priradenia

Polia Oneskorenie priradenia

Pole Jednotky priradenia

Polia Náklady podľa pôvodného plánu

Polia Dokončenie podľa pôvodného plánu

Polia Baseline Start (Začatie podľa pôvodného plánu)

Polia Práca podľa pôvodného plánu

Polia Náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10

Polia Dokončenie podľa pôvodného plánu 1 – 10

Polia Začiatok podľa pôvodného plánu 1 – 10

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – práca

Polia BCWP

Polia BCWS

Potvrdené polia

Polia Cost (Náklady)

Polia Cost Rate Table (Tabuľka nákladových sadzieb)

Polia Cost Variance (Odchýlka nákladov)

Polia Cost1-10 (Náklady1-10)

Polia Critical (Kritické)

Polia CV

Polia Dátum 1 – 10

Polia Trvanie 1 – 10

Polia Podnik – náklady 1 až 10

Polia Podnik – dátum 1 až 30

Polia Podnik – trvanie 1 až 10

Polia Podnik – príznak 1 až 20

Polia Podnik – číslo 1 až 40

Polia Podnikový zdroj – kód prehľadu 1 až 29

Polia Podnik – text 1 až 40

Dokončenie (pole priradenia)

Polia Odchýlka dokončenia

Polia Dokončenie 1 – 10

Polia Príznak 1 – 20

Polia Hypertextové prepojenia

Polia Adresa hypertextového prepojenia

Polia Atribút Href hypertextového prepojenia

Polia Podadresy hypertextového prepojenia

Polia Indikátory

Polia Oneskorenie vyrovnávania

Polia Prepojené polia

Polia Poznámky

Polia Číslo 1 – 20

Polia Úroveň prehľadu

Polia Preťažený

Polia Náklady na prácu nadčas

Polia Práca nadčas

Polia Peak (Špička)

Polia Percent (%) Work Complete (Percento (%) dokončenia práce)

Polia Priorita

Polia projektu

Polia RBS

Polia Regular Work (Bežná práca)

Polia Remaining Cost (Zostávajúce náklady)

Polia Remaining Overtime Cost (Zostávajúce náklady na prácu nadčas)

Polia Remaining Overtime Work (Zostávajúca práca nadčas)

Polia Remaining Work (Zostávajúca práca)

Požiadavka alebo dopyt (pole priradenia)

Polia Resource Group (Skupina prostriedkov)

Identifikátor zdroja (pole priradenia)

Polia Resource Initials (Iniciály prostriedku)

Názov zdrojov (pole priradenia)

Typ zdroja (pole priradenia)

Polia Čakanie na odpoveď

Polia Začiatok

Polia Odchýlka začiatku

Polia Začiatok 1 – 10

Polia SV

Identifikácia úlohy (pole priradenia)

Názov úlohy (pole priradenia)

Číslo v prehľade (pole priradenia)

Polia Názov súhrnu úlohy

Polia TeamStatus Pending (Stav skupiny)

Polia Text 1 – 30

Polia Jedinečná identifikácia

Aktualizovať potrebné polia

Polia VAC

Polia WBS

Polia Práca

Polia Rozvrh práce

Polia Odchýlka práce

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×