Polia Remaining Work (Zostávajúca práca)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V poliach Zostávajúca práca sa zobrazuje množstvo času (ako je napríklad počet hodín alebo dní pracovníka), ktoré je potrebné na dokončenie úlohy alebo množiny úloh.

Existuje niekoľko kategórií polí Zostávajúca práca.

Typ údajov    Trvanie

Zostávajúca práca (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pri vytvorení úlohy, keď ešte nie je vykázaná žiadna vykonaná práca, sa hodnota v poli Zostávajúca práca rovná hodnote v poli Práca pre danú úlohu. Keď sa vykáže skutočná práca na tejto úlohe, program Project vypočíta zostávajúcu prácu nasledujúcim spôsobom:

Zostávajúca práca = Práca - Skutočná práca

Najlepšie použitie    Pole Zostávajúca práca pridajte k zobrazeniu úloh, ak chcete upraviť, zobraziť alebo filtrovať informácie o zostávajúcej práci. Ak potrebujete zvýšiť alebo znížiť množstvo práce, ktoré je potrebné na dokončenie úlohy, upravte hodnotu v poli Zostávajúca práca. Úprava zostávajúcej práce vedie aj k zmene hodnoty v poli  dokončenia.

Príklad.    Pre úlohu „Napísanie návrhu“ je naplánovaných 40 hodín práce. Priradené zdroje vás práve informovali o tom, že na dokončenie tejto úlohy budú potrebovať ďalších osem hodín. Do zobrazenia hárka úloh pridáte pole Zostávajúca práca a toto pole upravíte tak, že pridáte ďalších osem hodín zostávajúcej práce pre túto úlohu.

Poznámky.    Ak zadáte hodnotu do poľa Zostávajúca práca, program Project rozdelí zadanú zostávajúcu prácu medzi priradené zdroje.

Ak zadáte percento dokončenia alebo celkovú skutočnú prácu, program Project môže preplánovať zostávajúcu prácu podľa dátumu kontroly stavu. Ak chcete, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Môžete tak urobiť v dialógovom okne Project – možnosti.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete tiež nastaviť dátum kontroly stavu na iný ako dnešný dátum.

Zostávajúca práca (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Celková zostávajúca práca pre určitý zdroj predstavuje súčet všetkých hodnôt zostávajúcej práce pre všetky nasadenia zdroja.

Najlepšie použitie    Pole Zostávajúca práca pridajte k zdroju, ak chcete zobraziť alebo filtrovať informácie o zostávajúcej práci pre zdroj.

Príklad.    Všimli ste si, že Šimon je v rámci svojej účasti na projekte pravdepodobne preťažený a naopak, Tomáš zrejme nie je dostatočne vyťažený. Chcete analyzovať, či je zaťaženie jednotlivých zdrojov naozaj nerovnomerné, aby ste mohli vylepšiť rovnomernosť nasadení. Do zobrazenia hárka zdrojov pridáte pole Zostávajúca práca, aby ste mohli porovnať zostávajúce zaťaženie oboch zdrojov.

Zostávajúca práca (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď sa vytvorí priradená úloha a nie je vykonaná žiadna práca, pole Zostávajúca práca obsahuje rovnakú hodnotu ako pole celkovej práce. Keď sa vykáže skutočná práca na tejto priradenej úlohe, program Project vypočíta hodnotu zostávajúcej práce podľa nasledujúceho vzorca:

Zostávajúca práca = Práca - Skutočná práca

Najlepšie použitie    Pole Zostávajúca práca pridáte do časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia úloh alebo zobrazenia použitia zdrojov, keď chcete upraviť, zobraziť alebo filtrovať informácie o zostávajúcej práci. Ak potrebujete zvýšiť alebo znížiť množstvo práce, ktoré je potrebné na dokončenie úlohy, upravte hodnotu v poli Zostávajúca práca.

Príklad.    Pre úlohu „Napísanie návrhu“, ktorá je priradená Tomášovi, je naplánovaných 40 hodín práce. Tomáš vás práve informoval o tom, že na dokončenie tejto úlohy bude potrebovať ďalších osem hodín. Do zobrazenia použitia úloh pridáte pole Zostávajúca práca a toto pole upravíte tak, že pridáte ďalších osem hodín zostávajúcej práce pre toto nasadenie.

Poznámky.    Ak zadáte percento dokončenia alebo celkovú skutočnú prácu, program Project môže preplánovať zostávajúcu prácu podľa dátumu kontroly stavu. Ak chcete, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Môžete tak urobiť v dialógovom okne Project – možnosti.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete tiež nastaviť dátum kontroly stavu na iný ako dnešný dátum.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×