Polia Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu (rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 až Pôvodný plán10 – rozpočtové náklady) ukladajú pôvodne plánované rozpočtové náklady na nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje. Pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 obsahuje rozpočtové náklady na úlohy, zdroje alebo priradenia uložené s pôvodným plánom 1. Podobne aj rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 až Pôvodný plán10 – rozpočtové náklady v poliach uložiť plánované rozpočtové náklady na základné hodnoty 2 až do pôvodného plánu 10.

Rozpočtové zdroje sa priraďujú len k súhrnnej úlohe projektu. Rozpočtové náklady je možné zadávať alebo revidovať na úrovni priradenia súhrnnej úlohy projektu alebo sa môžu zhrnúť na úroveň súhrnnej úlohy projektu. V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú celkové plánované hodiny plánované na úloha, zdroj alebo priradenie. V časovo nastavený verziách týchto polí sa v priebehu času zobrazujú tie isté osoby, ktoré sa rozdelili.

Existuje niekoľko kategórií polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia úloh)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri priradení nákladového zdroja, ktorý je rozpočtovým zdrojom na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady na úlohu v zobrazení využitie úlohy alebo zdroja.

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 obsahujú $0,00 , kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu sa celkové rozpočtové náklady skopírujú do príslušných polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu pre danú úlohu. Pole náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, ktoré sa používa (napríklad Pôvodný plán3 – rozpočtové náklady), závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad podľa pôvodného plánu 3).

Najlepšie použitie    V hárku úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte jednu z polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 a pole rozpočtové náklady na porovnanie nákladov podľa rozpočtu pôvodného plánu oproti aktuálne plánovaným rozpočtovým nákladom. Možno budete chcieť porovnať aj rozpočtové náklady na jednu základnú čiaru oproti druhej. Pri kontrole odchýlok môžete zistiť, ako sa rozpočtové náklady menia počas celého trvania projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu s poľom aktuálne rozpočtové náklady. V hárku úloh sa zobrazuje Súhrnná úloha projektu a potom pridajte pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu a pole rozpočtové náklady.

Poznámky:    V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, nie však pre pracovné zdroje alebo materiálové zdroje. Ak chcete zobraziť celkový rozpočet práce podľa pôvodného plánu pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do hárka úloh príslušné pole rozpočtu pôvodného plánu 1 – 10.

Kliknutím na tlačidlo Možnosti v ponuke Nástroje sa zobrazí súhrnná úloha projektu. Na karte Zobrazenie začiarknite políčko Zobraziť súhrnnú úlohu projektu.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovanú základnú čiaru – pôvodný plán alebo pôvodný plán 1 až podľa pôvodného plánu 10. Aktuálna hodnota poľa rozpočtové náklady sa skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Pôvodný plán 1 až 10 – rozpočtové náklady (polia zdrojov)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri priradení nákladového zdroja, ktorý je rozpočtovým zdrojom na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady na úlohu v zobrazení využitia úlohy alebo zdroja.

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 obsahujú $0,00 , kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu sa celkové rozpočtové náklady skopírujú do príslušných polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu pre daný zdroj. Pole náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, ktoré sa používa (napríklad Pôvodný plán3 – rozpočtové náklady), závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad podľa pôvodného plánu 3).

Najlepšie použitie    Do hárka zdroja pridajte jeden z polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 a pole rozpočtové náklady na porovnanie nákladov podľa rozpočtu pôvodného plánu oproti aktuálne plánovaným rozpočtovým nákladom. Možno budete chcieť porovnať aj rozpočtové náklady na jednu základnú čiaru oproti druhej. Pri kontrole odchýlok môžete zistiť, ako sa rozpočtové náklady menia počas celého trvania projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu s poľom aktuálne rozpočtové náklady. V hárku zdrojov sa zobrazuje Súhrnná úloha projektu a potom pridajte pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu a pole rozpočtové náklady.

Poznámky:    V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, nie však pre pracovné zdroje alebo materiálové zdroje. Ak chcete zobraziť celkové informácie o rozpočte podľa pôvodného plánu pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do hárka zdroja príslušné pole Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 – 10.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovanú základnú čiaru – pôvodný plán alebo pôvodný plán 1 až podľa pôvodného plánu 10. Aktuálna hodnota poľa rozpočtové náklady sa skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia priradenia)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri priradení nákladového zdroja, ktorý je rozpočtovým zdrojom na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady na úlohu v zobrazení využitie úlohy alebo zdroja.

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 obsahujú $0,00 , kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu sa celkové rozpočtové náklady skopírujú do príslušných polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu pre priradenie. Pole náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, ktoré sa používa (napríklad Pôvodný plán3 – rozpočtové náklady), závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad podľa pôvodného plánu 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení využitia úlohy alebo zdroja pridajte jednu z polí rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 a pole rozpočtové náklady na porovnanie nákladov podľa rozpočtu pôvodného plánu oproti aktuálne plánovaným rozpočtovým nákladom. Možno budete chcieť porovnať aj rozpočtové náklady na jednu základnú čiaru oproti druhej. Pri kontrole odchýlok môžete zistiť, ako sa rozpočtové náklady menia počas celého trvania projektu.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu s poľom aktuálne rozpočtové náklady. V zobrazení použitie úlohy sa zobrazuje stĺpec rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu, ako aj stĺpec náklady rozpočtu v časti hárok zobrazenia.

Poznámky:    V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, nie však pre pracovné zdroje alebo materiálové zdroje. Ak chcete zobraziť celkové informácie o rozpočte podľa pôvodného plánu pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte príslušné pole Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do zobrazenia využitia úlohy alebo zdroja.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovanú základnú čiaru – pôvodný plán alebo pôvodný plán 1 až podľa pôvodného plánu 10. Aktuálna hodnota poľa rozpočtové náklady sa skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Pôvodný plán 1– 10 – rozpočtové náklady (polia úloh s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri priradení nákladového zdroja, ktorý je rozpočtovým zdrojom na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady na úlohu v zobrazení využitie úlohy alebo zdroja.

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 obsahujú $0,00 , kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu sa táto hodnota skopíruje do príslušného poľa priradenia rozpočtových nákladov podľa pôvodného plánu 1 – 10. Pole náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, ktoré sa používa (napríklad Pôvodný plán3 – rozpočtové náklady), závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad podľa pôvodného plánu 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie úloh kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. Ak chcete zobraziť pole rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 v časti časového výkazu zobrazenia, premiestnite príslušné pole rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 do poľa Zobraziť tieto polia . V tomto poli sa zobrazuje rozdelenie pôvodného plánu rozpočtových nákladov pre súhrnnú úlohu projektu rozvrhnutú na časové úseky. Ak sa v zobrazení zobrazí aj pole rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodne plánované časovo usporiadané rozpočtové náklady oproti aktuálne plánovaným rozpočtovým nákladom.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu s použitím poľa aktuálne rozpočtové náklady v súhrnnej úlohe projektu. V zobrazení použitie úlohy pridáte pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu a pole rozpočtové náklady do časti časového výkazu zobrazenia.

Poznámky:    V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, nie však pre pracovné zdroje alebo materiálové zdroje. Ak chcete zobraziť informácie o pracovných alebo materiálových zdrojoch, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu podľa pôvodného plánu, pridajte príslušné pole Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 až 10 do časti časového výkazu zobrazenia využitia úlohy.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovanú základnú čiaru – pôvodný plán alebo pôvodný plán 1 až podľa pôvodného plánu 10. Aktuálna hodnota poľa rozpočtové náklady sa skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia zdrojov s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri priradení nákladového zdroja, ktorý je rozpočtovým zdrojom na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady na úlohu v zobrazení využitie úlohy alebo zdroja.

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 obsahujú $0,00 , kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa táto hodnota uloží do poľa rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10. Pole náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, ktoré sa používa (napríklad Pôvodný plán3 – rozpočtové náklady), závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad podľa pôvodného plánu 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie zdrojov kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. Zobrazí príslušné pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 v časti časového výkazu, na základe ktorého môžete skontrolovať plánované rozpočtové náklady, ktoré sa v priebehu času rozložia. Ak pridáte aj pole rozpočtové náklady, svoj pôvodný plán môžete porovnať s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať pole s rozpočtovými nákladmi na časovo usporiadané náklady pôvodného plánu s poľom aktuálne rozpočtové náklady podľa nákladového zdroja v súhrnnej úlohe projektu. V zobrazení využitia zdrojov sa zobrazí Súhrnná úloha projektu a potom pridajte pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu a pole rozpočtové náklady.

Poznámky:    V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, nie však pre pracovné zdroje alebo materiálové zdroje. Ak chcete zobraziť informácie o pracovných alebo materiálových zdrojoch, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu podľa pôvodného plánu, pridajte príslušné pole Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 až 10 do časti časového výkazu zobrazenia využitia zdrojov.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovanú základnú čiaru – pôvodný plán alebo pôvodný plán 1 až podľa pôvodného plánu 10. Aktuálna hodnota poľa rozpočtové náklady sa skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Pôvodný plán 1 – 10 – rozpočtové náklady (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri priradení nákladového zdroja, ktorý je rozpočtovým zdrojom na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady na priradenie v zobrazení využitia úlohy alebo zdroja.

Polia rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 obsahujú $0,00 , kým nenastavíte pôvodný plán projektu. Po uložení pôvodného plánu projektu sa rozpočtové náklady s časovým usporiadaním skopírujú do príslušného poľa priradenia rozpočtových nákladov podľa pôvodného plánu 1 – 10. Pole náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu, ktoré sa používa (napríklad Pôvodný plán3 – rozpočtové náklady), závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad podľa pôvodného plánu 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. Ak chcete zobraziť pole rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 v časti časového výkazu zobrazenia, premiestnite príslušné pole rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 do poľa Zobraziť tieto polia . Teraz môžete skontrolovať vybratú základnú čiaru pre rozpočtové náklady. Ak pridáte aj pole rozpočtové náklady, môžete porovnať vybratú základnú čiaru oproti aktuálne naplánovaným rozpočtovým nákladom. Možno budete chcieť porovnať aj rozpočtové náklady na jednu základnú čiaru oproti druhej.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhú základnú čiaru s pôvodným plánom 1. Odvtedy ste vykonali ďalšie úpravy a uložili ste tretiu základnú čiaru s pôvodným plánom 2. Teraz chcete porovnať pole rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu s časovým usporiadaním s poľom aktuálne rozpočtové náklady. V zobrazení použitie úlohy sa zobrazuje stĺpec rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu, ako aj stĺpec náklady rozpočtu v časti zobrazenia časového výkazu.

Poznámky:    V poliach rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 sa zobrazujú informácie o nákladových zdrojoch, nie však pre pracovné zdroje alebo materiálové zdroje. Ak chcete zobraziť informácie o pracovných alebo materiálových zdrojoch, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu podľa pôvodného plánu, pridajte príslušné pole Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 – 10 do časti časového výkazu v zobrazení využitia úlohy alebo využitia zdrojov.

Ak chcete uložiť plán pôvodného plánu, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovanú základnú čiaru – pôvodný plán alebo pôvodný plán 1 až podľa pôvodného plánu 10. Aktuálna hodnota poľa rozpočtové náklady sa skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×