Pomocník pre Microsoft Whiteboard 2016

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje na existujúcu verziu Whiteboardu, ktorá je predinštalovaná v zariadení Surface Hub (a je pripnutá na úvodnú obrazovku). Ak potrebujete pomoc s najnovšou aplikáciou Whiteboard, pozrite si tému Pomocník pre Microsoft Whiteboard.

Ako obsah vyberiem, premiestnim, zmením jeho veľkosť a skopírujem?

 • Obsah môžete vybrať pomocou nástroja Laso v dolnej časti obrazovky. Po aktivácii lasa môžete použiť pero a zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať. Keď je zapnutý režim kreslenia prstom pre pasívne zariadenia alebo zariadenia bez pera, obsah môžete zakrúžkovať aj prstom.

 • Keď je režim kreslenia prstom vypnutý, ťuknite raz na ľubovoľnú prázdnu plochu na plátne. Zobrazí sa malá ikona lasa. Presunutím tejto ikony môžete zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať. 

 • Ak máte na aktívnom pere barelové tlačidlo, stlačením a podržaním tohto tlačidla dočasne zapnete režim Laso a môžete zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať.

 • Po výbere môžete obsah presunúť pomocou miniaplikácie so šípkami na obrazovke alebo zmeniť veľkosť výberu pomocou štvorčekov v rohoch. Ak ho chcete kopírovať, stlačte a podržte vybratý obsah a potom urobte to isté na mieste, kam ho chcete prilepiť.

Ako dostanem obrázky z webového prehliadača do Whiteboardu?

 • Obrázky z prehliadača alebo inej aplikácie môžete skopírovať a prilepiť stlačením a podržaním v dotykových zariadeniach alebo pomocou dvoch kliknutí pravým tlačidlom myši, raz na skopírovanie a raz na prilepenie.

Ako sa používa písanie rukou na tabuli? Čo je kreslenie prstom?

 • Ak používate zariadenie s aktívnym perom, pero a dotykové ovládanie môžete používať na rôzne účely. Keď na obrazovke použijete pero, zobrazí sa na nej písanie rukou, a keď použijete prsty, posunie sa plátno.

 • Ak máte pasívne zariadenie (čo znamená, že perá sú zvyčajne prázdne alebo zariadenie nemá žiadne pero) a chcete zmeniť spôsob interakcie s obrazovkou, je potrebné zapnúť alebo vypnúť režim kreslenia prstom. Pri zapnutom režime kreslenia prstom môžete kresliť dotykom na plátne na obrazovke. Pri vypnutom režime kreslenia prstom môžete plátno na obrazovke dotykom posunúť, priblížiť alebo vzdialiť. 

Kto sa môže prihlásiť do Whiteboardu?

 • Používatelia s Microsoft 365 Business môžu prihlásiť do Whiteboardu a iniciovať relácie spolupráce vo Whiteboarde s inými ľuďmi vo svojej organizácii. Ak vy alebo vaša organizácia nemáte k Aplikácie Microsoft 365 pre firmy, môžete exportovať a importovať panely.

Poznámka: Momentálne sa nemožno prihlásiť do Whiteboardu pomocou konta Microsoft. Whiteboard nie je k dispozícii s Microsoft 365 pre domácnosti predplatné.

Ako sa prihlásim do Whiteboardu?

 • Ťuknite na tlačidlo Prihlásiť sa v pravom hornom rohu a potom sa prihláste pomocou svojho Microsoft 365 Business konta. Po prihlásení máte prístup k ďalším funkciám, ako je napríklad funkcia spolupráce medzi tabuľami.

Nedá sa prihlásiť. Čo mám robiť?

 • Skontrolujte, či používate konto vašej organizácie Microsoft 365 for Business či vaša spoločnosť používa Microsoft 365 s OneDrive for Business nasadeným. Možno sa nachádzate aj v aktuálne nepodporovanom prostredí, ako je napríklad Microsoft 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet alebo Microsoft 365 Germany. Požiadajte správcu o ďalšie informácie alebo si pozrite tému Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov a prečítajte si o nastaveniach, ktoré môžu brániť prihláseniu.

Ako sa tabuľa exportuje alebo uloží ako snímka obrazovky alebo súbor?

 • Ak chcete tabuľu exportovať, ťuknite na tlačidlo Zdieľať a potom vyberte položku Exportovať kópiu. Zobrazia sa vám aj možnosti exportovania obsahu – vrátane súboru .one, ktorý možno otvoriť vo OneNote, alebo súboru s obrázkom.

Ako môžem spolupracovať s inými používateľmi s Whiteboardom v zariadení Surface Hub?

 • Keď ste prihlásení, môžete ťuknúť na tlačidlo Pozvať vedľa svojho mena a spustiť reláciu spolupráce ťuknutím na tlačidlo Spustiť reláciu. Whiteboard vygeneruje prepojenie, ktoré môžete skopírovať a prilepiť do Skypu alebo e-mailovej správy a zdieľať tabuľu s ostatnými.

  Poznámka: Spolupráca medzi tabuľami vyžaduje, aby ste vo Surface Hub mali plán Microsoft 365 Business, Microsoft 365 Enterprisealebo Microsoft 365 Education s nasadeným balíkom OneDrive for Business a aby sa váš nájomník nachádzal v aktuálne nepodporovanom prostredí, ako je napríklad Microsoft 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet alebo Microsoft 365 Germany. V súčasnosti sa relácie spolupráce vo Whiteboarde môžu zúčastniť iba osoby v rámci rovnakej organizácie alebo nájomníka. Ďalšie informácie o požiadavkách spolupráce medzi tabuľami nájdete v téme Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov.

Môj OneDrive for Business aj naďalej synchronizuje priečinok Údaje aplikácie Whiteboard. Ako to môžem zastaviť?

Pri spustení relácie spolupráce Whiteboard vytvorí priečinok vo OneDrive for Business s názvom Údaje aplikácie Whiteboard, kde sa ukladajú vaše zdieľané tabule. Po niekoľkých reláciách spolupráce môže tento priečinok pokračovať v synchronizácii alebo spracovávaní zmien donekonečna. Tento problém môžete vyriešiť tak, že sa rozhodnete nesynchronizovať priečinok Údaje aplikácie Whiteboard do svojho zariadenia. Vypnutím synchronizácie tohto priečinka sa neobmedzia vaše možnosti používať Whiteboard pri reláciách spolupráce.

Ako sa používa pravítko na obrazovke?

Pomocou pravítka na obrazovke môžete nakresliť presné a rovné čiary alebo zarovnať množinu objektov na tabuli. Ak chcete použiť pravítko, postupujte takto:

 1. Otvorte tabuľu, na ktorej chcete použiť pravítko.

 2. Ťuknite na ikonu pravítka a pravítko sa zobrazí na plátne.

 3. Nastavte pravítko do požadovaného uhla:

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

  • Troma prstami môžete otáčať pravítko v prírastkoch po piatich stupňoch.

 4. Ak chcete nakresliť rovnú čiaru, ťuknutím vyberte pero alebo zvýrazňovač a začnite kresliť pozdĺž okraja pravítka.

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tvar?

Ak chcete zmeniť rukou kreslené tvary na presné tvary, môžete použiť voliteľnú funkciu Písanie rukou na tvar, keď ju aktivujete v nastaveniach. Keď je funkcia Písanie rukou na tvar aktívna a na tabuli nakreslíte ťahmi perom napríklad nejaký štvorec alebo kruh, automaticky sa zmení na presný tvar.

Konverzia tvarov vo Whiteboarde v súčasnosti funguje so štvorcami, obdĺžnikmi, trojuholníkmi, kruhmi, šesťuholníkmi, päťuholníkmi a rovnobežníkmi.

Tip: Ak chcete posledný nakreslený tvar vrátiť do pôvodných ťahov perom, môžete použiť príkaz Späť. Ak chcete odstrániť tvar z tabule, použite nástroj Guma. Ak chcete zastaviť automatické konvertovanie tvarov z písania rukou, vypnite funkciu Písanie rukou na tvarnastaveniach.

Prečo Whiteboard nerozpoznáva tvary, ktoré nakreslím?

Schopnosť Whiteboardu rozpoznávať tvary zatiaľ nie je úplne dokonalá. Túto funkciu budeme naďalej vylepšovať v budúcich aktualizáciách.

V súčasnosti Písanie rukou na tvar najlepšie funguje vtedy, keď:

 • tvar nakreslíte pomocou jedinej čiary,

 • nakreslíte tvar tak, aby sa neprekrýval s inými tvarmi alebo ťahmi rukou,

 • neprechádzate príliš blízko iných tvarov alebo ťahov perom,

 • nekreslíte vo vnútri existujúceho tvaru alebo ťahov perom.

 • nezabudnete tvary uzavrieť a po vytvorení v nich nezostanú medzery.

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tabuľku?

 • Whiteboard vám umožňuje vytvoriť usporiadané a úhľadné tabuľky za chodu pomocou niekoľkých ťahov perom. Môžete zvýrazňovať bunky a pridávať alebo odstraňovať stĺpce či riadky. Ak chcete vytvoriť tabuľku, na plátno nakreslite štvorec. Keď ho Whiteboard rozpozná, stĺpce a riadky vytvoríte tak, že tvar predelíte zvislo aj vodorovne.

 • Ďalšie stĺpce a riadky môžete pridať alebo odstrániť pomocou symbolov +. Pomocou zvýrazňovača môžete zvýrazniť konkrétne bunky, aby sa dali jednoducho vyhľadať.

 • Pri vymazávaní tabuľky sa najskôr vymaže obsah tabuľky, aby ste omylom nevymazali samotnú tabuľku.

Ako sa používa hľadanie v Bingu vo Whiteboarde?

 • Ťuknutím na zväčšovacie sklo v rohu zobrazíte dialógové okno Hľadanie v službe Bing. Tu môžete zadať hľadaný výraz a vrátia sa obrázky a interaktívny obsah, ktorý môžete umiestniť na tabuľu. Obsah vložíte na tabuľu ťuknutím na tlačidlo Vložiť.

  V rámci Whiteboardu je bezpečné hľadanie v Bingu nastavené na možnosť Prísne.

Poznámka: Ak predvolenú klávesnicu počítača alebo zariadenia Surface Hub zmeníte na iný jazyk, Whiteboard bude potrebné reštartovať, aby rozpoznal rukou písaný text v inom jazyku.

Nezobrazujú sa položky Hľadanie v Bingu, Prihlásiť sa alebo Možnosti zdieľania. V čom je problém?

 • Správcovia môžu pre Whiteboard zmeniť predvolené nastavenia a možnosti pomocou nástrojov na spravovanie zariadení, ako sú MDM alebo InTune. O aktivovaní týchto funkcií sa informujte u svojho správcu alebo si pozrite tému Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov, kde získate ďalšie informácie o konfigurovateľných nastaveniach.

Mám návrh alebo som našiel nejakú chybu. Čo mám robiť?

 • Môžete odoslať pripomienky priamo tímu Whiteboardu, keď ťuknete na ikonu ozubeného kolieska v pravom dolnom rohu a vyberiete položku Odoslať pripomienky. Otvorí sa Centrum pripomienok spoločnosti Microsoft, kde môžete zadať informácie o probléme, ktorý sa vyskytol, a prípadne poslať aj snímku obrazovky.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa týkajú najaktuálnejších funkcií dostupných v službe Whiteboard. Ako väčšina moderného softvéru, aj Whiteboard prechádza častými aktualizáciami, ktoré pridávajú nové funkcie alebo zlepšujú existujúce funkcie. Pravidelne sa sem vracajte, aby ste mali prehľad o nových a naposledy aktualizovaných otázkach a odpovediach.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×