Pomocník pre Microsoft Whiteboard

Čo môžem robiť s Whiteboardom?

Microsoft Whiteboard je digitálne plátno na kreslenie voľnou rukou, ktoré spája ľudí, obsah a nápady. Pomocou Whiteboardu môžete spolupracovať so svojím tímom na množstve aktivít, pričom nezáleží na tom, či sa nachádza na jednom mieste. Členovia tímu môžu spolupracovať prostredníctvom vlastných zariadení.

Zahrnuté aktivity:

 • Vedenie efektívnych schôdzí

 • Diskusia

 • Plánovanie tímových šprintov

 • Plánovanie projektov

 • Riešenie problémov

 • Neustále zdokonaľovanie

 • Správa incidentov

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Microsoft Whiteboard alebo v aplikácii Whiteboard v Microsoft Store pre Windows 10 alebo v App Store pre iPhone a iPad.

Ako začnem používať Whiteboard v PC?

 • Aplikáciu Microsoft Whiteboard pre Windows 10 si môžete nainštalovať z Microsoft Storu.

  Po dokončení inštalácie sa prihláste do Whiteboardu pomocou bezplatného konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta Microsoft 365 (pracovného alebo školského).

Ako začnem používať Whiteboard v zariadení so systémom iOS?

 • Z obchodu App Store si do zariadenia so systémom iOS stiahnite Microsoft Whiteboard (vyžaduje sa Apple iOS 9 alebo novšia verzia, iPhone 5s alebo novší, iPad Mini 3 alebo novší, iPad Air alebo iPad Pro).

  Po dokončení inštalácie sa prihláste do Whiteboardu pomocou bezplatného konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta Microsoft 365 (pracovného alebo školského).

Ako začnem používať Whiteboard pre web?

Ako komerční používatelia aplikácie Whiteboard pre web k nej môžete získať prístup na lokalite https://whiteboard.microsoft.com. Podporuje sa v zariadeniach s aktuálnou verziou väčšiny prehliadačov – vrátane prehliadačov Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

Whiteboard pre web momentálne podporuje tieto funkcie:

 • Vytvorenie a pridanie do tabúľ

 • Pridanie a úprava rýchlych poznámok

 • Pridanie a úprava textových objektov

 • Pridanie a vymazanie písania rukou

 • Výber a premiestnenie objektov 

 • Zobrazenie obrázkov pridaných z natívnych klientov

Šablóny, zoznamy a mriežky pridané z natívnych klientov sa momentálne nedajú zobraziť na webe. Tieto funkcie sa pridávajú na web.

Poznámka: Ak chcete priblížiť plátno v prehliadači Microsoft Edge pomocou dotykovej obrazovky, musia byť aktivované udalosti dotykového ovládania. Ak to chcete urobiť, do panela s adresou zadajte reťazec about:flags a stlačte kláves Enter. Posuňte sa na možnosť Povoliť udalosti dotykového ovládania a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Vždy zapnuté.

Ako sa používa Whiteboard v zariadení Surface Hub?

 • Aplikáciu Microsoft Whiteboard môžete spustiť ťuknutím na ikonu aplikácie Whiteboard na obrazovke Štart. Môžete okamžite začať písať rukou s nástrojom pera, pridávať obrázky alebo prilepovacie poznámky a prihlasovať sa do spolupráce s kolegami.

  Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť Používanie Microsoft Whiteboardu v zariadení Surface Hub.

Aké konto potrebujem na používanie Whiteboardu?

 • Ak chcete používať Microsoft Whiteboard v systéme Windows 10 alebo iOS, musíte sa prihlásiť pomocou bezplatného konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta Microsoft 365 (osobného, pracovného alebo školského).

 • Ak chcete používať Whiteboard pre web, musíte sa prihlásiť pomocou konta služby Microsoft 365 (pracovného alebo školského).

Som IT správcom pre Microsoft 365. Ako zapnem alebo vypnem Whiteboard pre svoju organizáciu?

Aké sú rozdiely medzi funkciami vo Whiteboarde pre Windows 10, iOS a web?

 • Aplikácie Whiteboard v systémoch Windows 10 a iOS poskytujú porovnateľnú úroveň funkcií s určitými malými rozdielmi. V aplikácii pre iOS napríklad nie je k dispozícii hľadanie obrázkov cez Bing a nemožno pozvať účastníkov s použitím písania rukou (mená ľudí je potrebné zadať pomocou klávesnice).

 • Whiteboard pre web momentálne podporuje tieto funkcie:

  • Vytvorenie a pridanie do tabúľ

  • Pridanie a úprava rýchlych poznámok

  • Pridanie a úprava textových objektov

  • Pridanie a vymazanie písania rukou

  • Výber a premiestnenie objektov 

  • Zobrazenie obrázkov pridaných z natívnych klientov

 • Šablóny, zoznamy a mriežky pridané z natívnych klientov sa momentálne nedajú zobraziť na webe. Tieto funkcie sa pridávajú na web.

Ktoré zariadenia sú podporované?

 • Aplikácia Whiteboard pre Windows 10 je podporovaná vo všetkých zariadeniach s Windowsom 10 vrátane zariadenia Surface Hub.

 • Aplikácia Whiteboard pre iOS je podporovaná v systéme Apple iOS 9 alebo novšom a vyžaduje iPhone 5s alebo novší, iPad Mini 3 alebo novší, iPad Air alebo iPad Pro.

 • Whiteboard pre web sa podporuje v zariadeniach s aktuálnou verziou väčšiny prehliadačov – vrátane prehliadačov Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

  Poznámka: Aplikácia Whiteboard pre web momentálne nie je kompatibilná s prehliadačom Internet Explorer, Windows Phonom 8.1, prehliadačom Silk v zariadení Amazon Kindle alebo mimoriadne malými zariadeniami, ako sú napríklad inteligentné hodinky.

Ako sa prihlásim do Whiteboardu?

 • Ťuknite na tlačidlo Prihlásiť sa v pravom hornom rohu a prihláste sa. Po prihlásení získate prístup k ďalším funkciám, ako sú napríklad trvalé tabule a spolupráca s ostatnými.

Nedá sa prihlásiť. Čo mám robiť?

 • Ak používate konto Microsoft 365 pridelené vašou organizáciou, kontaktujte správcu a uistite sa, že služba Whiteboard je zapnutá pre vašu organizáciu.

 • Ak máte tento problém v zariadení Surface Hub, požiadajte správcu o ďalšie informácie alebo si pozrite tému Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov a prečítajte si o nastaveniach, ktoré môžu brániť prihláseniu.

 • Ak používate svoje firemné konto Microsoft 365 na zariadení iOS a vaše konto má nejaké politiky podmieneného prístupu na úrovni nájomníka alebo požiadavky MDM, skontrolujte, či máte nainštalovanú aplikáciu Microsoft Authenticator.

Ako sa používajú šablóny vo Whiteboarde?

Šablóny sú k dispozícii v aplikáciách v počítačoch, zariadeniach Surface Hub a zariadeniach so systémom iOS. Šablóny umožňujú vám a ďalším používateľom jednoducho a rýchlo spolupracovať vo Whiteboarde. 

K šablónam sa môžete dostať ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Vložiť. Tým sa otvorí sa galéria šablón, kde sa môžete posúvať na prehľadávanie a výber šablóny.

Vo verzii ukážky sú k dispozícii nasledujúce šablóny a ďalšie budú pridané v budúcnosti:

 • Brainstorming

 • Efektívna schôdza

 • Plánovanie šprintov KANBAN

 • Analýza SWOT

 • Plánovanie projektov

 • Riešenie problémov

 • Medzníky projektu

 • Retrospektíva

 • KWL (Know, Wonder, Learn) pre vzdelávacie organizácie

 • Týždenný plánovač 

 • Mapa Empathy 

 • Osobný zostavovač 

Poznámka: Šablóny ešte nie sú v aplikácii Whiteboard pre web podporované, budú však k dispozícii v budúcnosti.

Ako sa používa písanie rukou vo Whiteboarde? Čo je kreslenie prstom?

 • Ak používate zariadenie s aktívnym perom, pero a dotykové ovládanie môžete používať na rôzne účely. Keď na obrazovke použijete pero, zobrazí sa na nej písanie rukou, a keď použijete prsty, posunie sa plátno.

 • Ak máte pasívne zariadenie (čo znamená, že pero je prázdne alebo zariadenie nemá žiadne pero) a chcete zmeniť spôsob interakcie s obrazovkou, je potrebné zapnúť alebo vypnúť režim kreslenia prstom. Pri zapnutom režime kreslenia prstom môžete kresliť dotykom na plátne na obrazovke. Pri vypnutom režime kreslenia prstom môžete plátno na obrazovke dotykom posunúť, priblížiť alebo vzdialiť. 

 • Môžete prepínať medzi rôznymi farebnými perami, zvýrazňovačmi a gumami tak, že vyberiete príslušný nástroj v dolnej časti aplikácie.

Ako sa používa myš a klávesnica vo Whiteboarde?

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete posunúť plátno tabule, kliknite naň a presuňte ho myšou alebo podržte stlačený kláves CTRL a použite šípky.

 • Ak chcete rýchlo priblížiť alebo vzdialiť plátno tabule, posuňte koliesko myši nahor alebo nadol (ak je k dispozícii).

 • Ak chcete vybrať objekt, kliknite naň myšou alebo opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nebude vybraný požadovaný objekt.

 • Ak chcete vložiť objekt (napríklad obrázok alebo text), kliknite na ikonu + na paneli s nástrojmi a potom kliknite na objekt, ktorý chcete pridať. Tiež môžete použiť kontextovú ponuku tak, že stlačíte kombináciu klávesov SHIFT + F10, pomocou šípok vyberiete objekt, ktorý chcete pridať, a potom stlačíte kláves ENTER.

 • Ak chcete kresliť alebo vymazať ťahy, kliknite na ikonu Pero na paneli s nástrojmi, vyberte pero alebo gumu a potom pomocou myši kreslite na plátno alebo vymažte ťahy perom. Ak chcete na výber nástroja použiť klávesnicu, opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nebude na paneli s nástrojmi zvolená ikona Pero.

 • Ak chcete premiestniť pravítko, keď je viditeľné, kliknite naň a presuňte ho myšou. Ak chcete použiť klávesnicu, kliknite na pravítko a potom ho premiestnite pomocou klávesov so šípkami.

 • Ak chcete zmeniť uhol pravítka, ukážte na pravítko pomocou ukazovateľa myši, potom pomocou kolieska alebo kliknutia vyberte pravítko, potom podržte stlačený kláves Alt a stláčajte ľubovoľné klávesy so šípkami na klávesnici.

Ako sa používa pravítko?

Pomocou pravítka na obrazovke vo Whiteboarde môžete nakresliť presné a rovné čiary alebo zarovnať množinu objektov na tabuli. Ak chcete použiť pravítko, postupujte takto:

 1. Ťuknite na ikonu pravítka a pravítko sa zobrazí na plátne.

 2. Nastavte pravítko do požadovaného uhla:

  • Jedným prstom alebo myšou môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava. Ak chcete, na výber pravítka môžete použiť aj myš a potom ho presunúť pomocou klávesov so šípkami.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla. Ak nemáte dotykovú obrazovku, pravítko vyberte myšou a uhol potom zmeňte podržaním stlačeného klávesu Alt a stláčaním ľubovoľných klávesov so šípkami na klávesnici. Uhol môžete tiež zmeniť ukázaním na pravítko pomocou ukazovateľa myši a potom pomocou kolieska.

 3. Ak chcete nakresliť rovnú čiaru, ťuknutím vyberte pero alebo zvýrazňovač a začnite kresliť pozdĺž okraja pravítka.

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tvar?

 • Ak chcete zmeniť rukou kreslené tvary na presné tvary, môžete použiť voliteľnú funkciu Písanie rukou na tvar, keď ju aktivujete v nastaveniach. Keď je funkcia Písanie rukou na tvar aktívna a na tabuli nakreslíte ťahmi perom napríklad nejaký štvorec alebo kruh, automaticky sa zmení na presný tvar.

  Konverzia tvarov vo Whiteboarde v súčasnosti funguje so štvorcami, obdĺžnikmi, trojuholníkmi, kruhmi, šesťuholníkmi, päťuholníkmi a rovnobežníkmi.

Tip: Ak chcete posledný nakreslený tvar vrátiť do pôvodných ťahov perom, môžete použiť príkaz Späť. Tvary sa nedajú vymazať, ale môžete ich odstrániť, keď na ne ťuknete a v kontextovej ponuke vyberiete ikonu Kôš alebo pomocou klávesu DELETE. Ak chcete zastaviť automatické konvertovanie tvarov z písania rukou, vypnite funkciu Písanie rukou na tvarnastaveniach.

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tabuľku?

 • Whiteboard vám umožňuje vytvoriť usporiadané a úhľadné tabuľky za chodu pomocou niekoľkých ťahov perom. Môžete zvýrazňovať bunky a pridávať alebo odstraňovať stĺpce či riadky. Ak chcete vytvoriť tabuľku, na plátno nakreslite štvorec. Keď ho Whiteboard rozpozná, stĺpce a riadky vytvoríte tak, že tvar predelíte zvislo aj vodorovne.

 • Ďalšie stĺpce a riadky môžete pridať alebo odstrániť pomocou symbolov +. Pomocou zvýrazňovača môžete zvýrazniť konkrétne bunky, aby sa dali jednoducho vyhľadať.

 • Pri vymazávaní tabuľky sa najskôr vymaže obsah tabuľky, aby ste omylom nevymazali samotnú tabuľku.

Ako sa používa funkcia prichytenia objektov?

Prichytenie objektov umožňuje zarovnanie obsahu pomocou vizuálnej nápovedy. Pri premiestňovaní objektu (ako je napríklad prilepovacia poznámka alebo obrázok) do blízkosti iného objektu sa zobrazí čiara.

Prichytenie objektov môžete aktivovať v časti Nastavenia.

Ako obsah vyberiem, premiestnim, zmením jeho veľkosť a skopírujem?

 • Ak chcete presúvať objekty, keď je režim kreslenia prstom vypnutý, môžete ich vybrať pomocou prsta a jednoducho presúvať po plátne.

 • Na výber obsahu môžete použiť prst alebo pero – alebo môžete použiť nástroj Laso na paneli s nástrojmi a vybrať viacero objektov naraz. Po aktivácii režimu lasa môžete pomocou pera zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať. Keď je režim kreslenia prstom zapnutý pre pasívne zariadenia alebo zariadenia bez pera, takisto môžete zapnúť nástroj Laso a vyberať obsah zakrúžkovaním prstom.

 • Ak máte na aktívnom pere barelové tlačidlo, stlačením a podržaním tohto tlačidla dočasne zapnete režim Laso a môžete zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať.

 • Po výbere môžete obsah presúvať pomocou prsta alebo pera. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, dvomi prstami obsah roztiahnite alebo zmenšite. Ak ho chcete kopírovať, stlačte a podržte vybratý obsah, stlačte tlačidlo Kopírovať, stlačte a podržte prst na mieste požadovaného prilepenia, a potom stlačte tlačidlo Prilepiť.

Ako pridám do Whiteboardu obrázky z webového prehliadača?

Ako pridám do Whiteboardu obrázky zo zariadenia?

 • Obrázky zo zariadenia môžete vložiť stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo zobrazením kontextovej ponuky kliknutím pravým tlačidlom a výberom tlačidla Obrázok. Zobrazí sa prieskumník, kde môžete vybrať obrázky v zariadení.

Ako pridám rýchle poznámky a ako na ne niečo napíšem?

 • Ťuknite na tlačidlo Vložiť na paneli s nástrojmi a potom ťuknite na položku Textová poznámka. Rýchlu poznámku môžete vložiť aj tak, že vyberiete konkrétnu oblasť plátna, stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo kliknutím pravým tlačidlom zobrazíte kontextovú ponuku a potom kliknete na tlačidlo Poznámka.

 • Ak chcete napísať poznámku rukou, píšte na rýchlu poznámku a písanie rukou sa zoskupí s rýchlou poznámkou. Ak chcete na rýchlu poznámku napísať text, kliknite na rýchlu poznámku. Keď sa zobrazí kurzor, píšte na klávesnici.

Ako zamknem obrázok na pozadí?

 1. V zariadeniach s dotykovým ovládaním stlačte a podržte kontextovú ponuku (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obrázok.

 2. V zobrazenom dialógovom okne Otvoriť vyberte obrázok zo svojho zariadenia a potom kliknite na položku Otvoriť.

 3. Ak je to potrebné, zmeňte veľkosť vloženého obrázka kliknutím alebo ťuknutím na obrázok, ktorý chcete vybrať, a následným presunutím rukoväte na zmenu veľkosti v pravom dolnom rohu obrázka nahor alebo nadol.

 4. Ak obrázok vyzerá podľa vašich predstáv, kliknite naň pravým tlačidlom myši, potom kliknite na tlačidlo . . . v kontextovej ponuke a potom na položku Zamknúť na pozadí.

  Tip: Ak chcete odomknúť obrázok z pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, potom kliknite na tlačidlo . . . v kontextovej ponuke a potom na položku Odomknúť z pozadia.

Ako sa na svoju tabuľu pozriem zhora?

 • Dvojitým ťuknutím alebo kliknutím môžete oddialiť zobrazenie a zobraziť celú tabuľu. Dvojitým ťuknutím alebo kliknutím môžete prepínať medzi pohľadom zhora (oddialené zobrazenie) a zobrazením s priblížením na 100 %.

 • Prípadne môžete odďaľovať plátno, až kým sa neprepne na pohľad zhora.

Kde nájdem všetky svoje tabule a ako sa medzi nimi prepína?

 •  Po otvorení tabule môžete kliknúť na šípku späť a prejsť na ďalšie existujúce tabule.

Poznámka: Tlačidlo Späť sa nezobrazuje v zariadení Surface Hub, pokiaľ sa neprihlásite.

Ako môžem pomenovať tabuľu?

Tabuľu môžete pomenovať tak, že prejdete do galérie panela a kliknete na tlačidlo ... pri tabuli, ktorú chcete premenovať.

 • Názvy môžu obsahovať od 1 do 254 znakov.

 • Názvy nemôžu obsahovať znaky " * : < > ? / \ |

 • Názvy nemôžu začínať znakom ~ (vlnovkou) 

 • Názvy nemôžu obsahovať: _vti_, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9 ani desktop.ini

Ako môžem spolupracovať vo Whiteboarde s inými používateľmi?

 • Keď ste prihlásení, reláciu spolupráce spustíte tak, že ťuknete na tlačidlo Pozvať vedľa svojho mena a potom písaním rukou alebo pomocou klávesnice napíšete meno osoby, s ktorou chcete spolupracovať. Tejto osobe sa odošle e-mail a v zozname dostupných tabúľ sa jej automaticky zobrazí vaša tabuľa.

 • Komukoľvek, koho pozvete, je možné priradiť povolenia na úpravy alebo iba na čítanie. Predvolene bude pozvaný používateľ môcť upraviť a premenovať tabuľu, ako aj zdieľať a odstraňovať iných používateľov. Nebude môcť odstrániť tabuľu ani odstrániť vlastníka. Ak chcete zmeniť povolenia, ťuknite na ikonu ľudí a potom ťuknite na ikonu pera vedľa mena danej osoby. V rozbaľovacej ponuke môžete vybrať možnosť Môže upravovať alebo Len na čítanie.

 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na zdieľanie, ktoré potom môžete skopírovať a prilepiť do Skypu alebo e-mailovej správy, ťuknite na položku Ďalšie možnosti.

 • Poznámka: Používatelia môžu v súčasnosti spolupracovať len s inými používateľmi v rámci svojej organizácie. V budúcnosti pridáme možnosť spolupráce na tabuliach s používateľmi mimo vašej organizácie.

Ako nastavím ľudí iba na čítanie?

 • Komukoľvek, koho pozvete, je možné priradiť povolenia na úpravy alebo iba na čítanie. Predvolene bude pozvaný používateľ môcť upraviť a premenovať tabuľu, ako aj zdieľať a odstraňovať iných používateľov. Nebude môcť odstrániť tabuľu ani odstrániť vlastníka.

 • Ak chcete zmeniť povolenia, ťuknite na ikonu ľudí a potom ťuknite na ikonu pera vedľa mena danej osoby. V rozbaľovacej ponuke môžete vybrať možnosť Môže upravovať alebo Len na čítanie.

Ako môžem exportovať tabuľu alebo ju uložiť ako snímku obrazovky alebo súbor?

 • Ak chcete tabuľu exportovať, ťuknite na tlačidlo Nastavenia a potom vyberte položku Exportovať obrázok (png).

Ako sa používa hľadanie v Bingu vo Whiteboarde?

 • Ťuknite na tlačidlo Vložiť na páse s nástrojmi a potom ťuknutím na položku Hľadanie obrázkov cez Bing zobrazíte dialógové okno Hľadanie v Bingu. Tu môžete zadať hľadaný výraz a vrátia sa obrázky a interaktívny obsah, ktorý môžete umiestniť na tabuľu. Vybratý obsah vložíte na tabuľu ťuknutím na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka: V rámci Whiteboardu je bezpečné hľadanie v Bingu nastavené na možnosť Prísne.

Nezobrazujú sa položky Hľadanie v Bingu, Prihlásiť sa alebo Možnosti zdieľania. V čom je problém?

 • Správcovia môžu pre Whiteboard zmeniť predvolené nastavenia a možnosti. O zapnutí týchto funkcií sa informujte u svojho správcu.

Poznámka: Hľadanie obrázkov cez Bing momentálne nie je podporované vo Whiteboarde pre iOS.

Ako môžem exportovať, prenášať alebo odstrániť osobné údaje na mojich tabuliach?

Exportovanie:

 • Ťuknite na tlačidlo . . . pre tabuľu, ktorú chcete exportovať, a potom vyberte položku Exportovať obrázok (png).

  Otvorí sa okno Prieskumníka, v ktorom si môžete vybrať, kam chcete obrázok uložiť.

Prenos:

 • Obráťte sa na správcu IT a požiadajte ho o zmenu vlastníctva tabule, ktorú chcete preniesť.

Odstránenie:

 • Ťuknite na tlačidlo . . . pre tabuľu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  Upozornenie: Tabuľa sa natrvalo odstráni.

Čo je Whiteboard v rámci schôdze Microsoft Teams?

 • Integrácia Whiteboardu do schôdzí Microsoft Teams využíva aplikáciu Whiteboard pre web, ktorá umožňuje účastníkom schôdze v programe Teams kresliť, skicovať a písať spoločne na zdieľané digitálne plátno.

  Podrobnosti o integrácii Whiteboardu s programom Teams nájdete v časti Používanie Whiteboardu v programe Microsoft Teams.

Do ktorej kategórie zabezpečenia súladu patrí Whiteboard?

 • Aplikácie Whiteboard pre Windows 10, iOS a web spĺňajú podmienky úrovne C, čo znamená, že zodpovedajú globálnym normám vrátane SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a vzorových doložiek EÚ.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft.

Mám návrh alebo som našiel nejakú chybu. Čo mám robiť?

 • Môžete odoslať pripomienky priamo tímu aplikácie Microsoft Whiteboard, keď ťuknete na tlačidlo Nastavenia a vyberiete položku Odoslať pripomienky. Otvorí sa Centrum pripomienok spoločnosti Microsoft, kde môžete zadať informácie o probléme, ktorý sa vyskytol, a poslať aj snímku obrazovky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×