Microsoft Whiteboard je nekonečné kresliace plátno na spoluprácu určené na efektívne schôdze a pútavé vzdelávanie. Whiteboard môžete používať na spoluprácu s inými ľuďmi a vykonávanie mnohých aktivít, od brainstormingu a plánovania až po vzdelávanie a pracovné semináre.

Čo môžem robiť s Whiteboardom?

Tu je len niekoľko možností práce:

 • Vedenie efektívnych schôdzí 

 • Brainstorming

 • Vzdelávanie a koučing

 • Plánovanie šprintov

 • Správa projektu

 • Riešenie problémov

 • Neustále zdokonaľovanie

 • Správa incidentov

Ako začnem používať Whiteboard v PC?

 • Aplikáciu Microsoft Whiteboard pre Windows 10 si môžete nainštalovať z Microsoft Storu.

  Po dokončení inštalácie sa prihláste do Whiteboardu pomocou bezplatného konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta Microsoft 365 (pracovného alebo školského).

Ako začnem používať Whiteboard v zariadení so systémom iOS?

 • Z obchodu App Store si do zariadenia so systémom iOS stiahnite Microsoft Whiteboard (vyžaduje sa Apple iOS 9 alebo novšia verzia, iPhone 5s alebo novší, iPad Mini 3 alebo novší, iPad Air alebo iPad Pro).

  Po dokončení inštalácie sa prihláste do Whiteboardu pomocou bezplatného konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta Microsoft 365 (pracovného alebo školského).

Ako začnem používať Whiteboard pre web?

Ako komerční používatelia aplikácie Whiteboard pre web k nej môžete získať prístup na lokalite https://whiteboard.microsoft.com. Podporuje sa v zariadeniach s aktuálnou verziou väčšiny prehliadačov – vrátane prehliadačov Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

Poznámka: Ak chcete priblížiť plátno v prehliadači Microsoft Edge pomocou dotykovej obrazovky, musia byť aktivované udalosti dotykového ovládania. Ak to chcete urobiť, do panela s adresou zadajte reťazec about:flags a stlačte kláves Enter. Posuňte sa na možnosť Povoliť udalosti dotykového ovládania a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Vždy zapnuté.

Ako sa používa Whiteboard v zariadení Surface Hub?

 • Aplikáciu Microsoft Whiteboard môžete spustiť ťuknutím na ikonu aplikácie Whiteboard na obrazovke Štart. Môžete okamžite začať písať rukou s nástrojom pera, pridávať obrázky alebo prilepovacie poznámky a prihlasovať sa do spolupráce s kolegami.

  Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť Používanie Microsoft Whiteboardu v zariadení Surface Hub.

Aké konto potrebujem na používanie Whiteboardu?

 • Ak chcete používať Microsoft Whiteboard v systéme Windows 10 alebo iOS, musíte sa prihlásiť pomocou bezplatného konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta Microsoft 365 (osobného, pracovného alebo školského).

 • Ak chcete používať Whiteboard pre web, musíte sa prihlásiť pomocou konta služby Microsoft 365 (pracovného alebo školského).

Som IT správcom pre Microsoft 365. Ako zapnem alebo vypnem Whiteboard pre svoju organizáciu?

Aké sú rozdiely medzi funkciami vo Whiteboarde pre Windows 10, iOS a web?

 • Aplikácie Whiteboard prechádzajú obnovou, aby poskytovali rovnaké funkcie a prostredie vo všetkých zariadeniach.

Ktoré zariadenia sú podporované?

 • Aplikácia Whiteboard pre Windows 10 je podporovaná vo všetkých zariadeniach s Windowsom 10 vrátane zariadenia Surface Hub.

 • Aplikácia Whiteboard pre iOS je podporovaná v systéme Apple iOS 9 alebo novšom a vyžaduje iPhone 5s alebo novší, iPad Mini 3 alebo novší, iPad Air alebo iPad Pro.

 • Whiteboard pre web sa podporuje v zariadeniach s aktuálnou verziou väčšiny prehliadačov – vrátane prehliadačov Microsoft Edge, Chrome, Firefox a Safari.

  Poznámka: Aplikácia Whiteboard pre web momentálne nie je kompatibilná s prehliadačom Internet Explorer, Windows Phonom 8.1, prehliadačom Silk v zariadení Amazon Kindle alebo mimoriadne malými zariadeniami, ako sú napríklad inteligentné hodinky.

Ako sa prihlásim do Whiteboardu?

 • Ťuknite na tlačidlo Prihlásiť sa v pravom hornom rohu a prihláste sa. Po prihlásení získate prístup k ďalším funkciám, ako sú napríklad trvalé tabule a spolupráca s ostatnými.

Nedá sa prihlásiť. Čo mám robiť?

 • Ak používate konto Microsoft 365 pridelené vašou organizáciou, kontaktujte správcu a uistite sa, že služba Whiteboard je zapnutá pre vašu organizáciu.

 • Ak máte tento problém v zariadení Surface Hub, požiadajte správcu o ďalšie informácie alebo si pozrite tému Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov a prečítajte si o nastaveniach, ktoré môžu brániť prihláseniu.

 • Ak používate svoje firemné konto Microsoft 365 v mobilnom zariadení a vaše konto má nejaké politiky podmieneného prístupu na úrovni nájomníka alebo požiadavky MDM, skontrolujte, či máte nainštalovanú aplikáciu Microsoft Authenticator.

Ako sa používajú šablóny vo Whiteboarde?

Šablóny sú momentálne k dispozícii vo Whiteboarde na webe a v Teams. Šablóny umožňujú vám a ďalším používateľom jednoducho a rýchlo spolupracovať vo Whiteboarde. Čoskoro budú k dispozíciiaj pre Windows 10 mobilné zariadenia.

K šablónam môžete získať prístup ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Šablóny na novom paneli výtvorov. Tým sa otvorí sa galéria šablón, kde sa môžete posúvať na prehľadávanie a výber šablóny.

K dispozícii sú nasledujúce kategórie a postupne budú pribúdať ďalšie:

 • Brainstorming – objavovanie kreatívnych nápadov 

 • Riešenie problémov – analýza a riešenie problémov

 • Navrhovanie a výskum – hlbšie zameranie na zákazníkov 

 • Stratégia – rýchlejší prechod od stratégie k vykonaniu

 • Plánovanie projektov – zvýšenie produktivity a výsledkov

 • Hry – zapojenie a nabudenie skupín

 • Retrospektíva – reflexia a vylepšenia

 • Workshopy – inšpirácie a zjednodušenie práce v skupinách

 • Vzdelávanie – pozorovanie a učenie sa

Ako sa používa písanie rukou vo Whiteboarde? Čo je kreslenie prstom?

Digitálne písanie rukou je k dispozícii pre všetkých bez ohľadu na to, či používate myš alebo pero. Panel s nástrojmi pera obsahuje 15 farieb písania rukou, 15 zvýrazňovačov, šípky písania rukou a rôzne hrúbky.

Funkcie:

 • Výberom pera zobrazíte rozbaľovaciu ponuku farieb a hrúbok.

 • Výberom režimu šípky v rozbaľovacom zozname premeníte ťahy perom na šípky.

 • Ak chcete kresliť rovné čiary, počas ťahania čiary držte stlačený kláves Shift.

 • Ak chcete skonvertovať kresby na tvary, vyberte písanie rukou a potom vyberte ikonu tvaru v kontextovej ponuke.

Ako sa používa myš a klávesnica vo Whiteboarde?

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete posunúť plátno tabule, kliknite naň a presuňte ho myšou alebo podržte stlačený kláves CTRL a použite šípky.

 • Ak chcete rýchlo priblížiť alebo vzdialiť plátno tabule, posuňte koliesko myši nahor alebo nadol (ak je k dispozícii).

 • Ak chcete vybrať objekt, kliknite naň myšou alebo opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nebude vybraný požadovaný objekt.

 • Ak chcete vložiť objekt (napríklad obrázok alebo text), kliknite na ikonu + na paneli s nástrojmi a potom kliknite na objekt, ktorý chcete pridať. Tiež môžete použiť kontextovú ponuku tak, že stlačíte kombináciu klávesov SHIFT + F10, pomocou šípok vyberiete objekt, ktorý chcete pridať, a potom stlačíte kláves ENTER.

 • Ak chcete kresliť alebo vymazať ťahy, kliknite na ikonu Pero na paneli s nástrojmi, vyberte pero alebo gumu a potom pomocou myši kreslite na plátno alebo vymažte ťahy perom. Ak chcete na výber nástroja použiť klávesnicu, opakovane stláčajte kláves TAB, až kým nebude na paneli s nástrojmi zvolená ikona Pero.

 • Ak chcete premiestniť pravítko, keď je viditeľné, kliknite naň a presuňte ho myšou. Ak chcete použiť klávesnicu, kliknite na pravítko a potom ho premiestnite pomocou klávesov so šípkami.

 • Ak chcete zmeniť uhol pravítka, ukážte na pravítko pomocou ukazovateľa myši, potom pomocou kolieska alebo kliknutia vyberte pravítko, potom podržte stlačený kláves Alt a stláčajte ľubovoľné klávesy so šípkami na klávesnici.

Ako vytvorím rovné čiary?

Pravítko na obrazovke sme nahradili množinou objektov a nástrojov, ktoré vám pomôžu nakresliť presné a rovné čiary alebo zarovnať množinu objektov na tabuli. Teraz môžete pridať rovné čiary pomocou tvarov v galérii výtvorov.

Ako sa používa funkcia Kreslenie rukou na tvar?

 • Ak chcete zmeniť rukou kreslené tvary na presné tvary, môžete použiť voliteľnú funkciu Automatické vylepšenie tvarov písaných rukou tak, že ju zapnete v nastaveniach. Keď je táto funkcia aktívna a nakreslíte nejaký tvar, napríklad štvorec alebo kruh, rukou nakreslené ťahy sa na tabuli automaticky zmenia na presný tvar.

  Konverzia tvarov vo Whiteboarde v súčasnosti funguje so štvorcami, obdĺžnikmi, trojuholníkmi, kruhmi, šesťuholníkmi, päťuholníkmi a rovnobežníkmi.

Tip: Ak chcete posledný nakreslený tvar vrátiť do pôvodných ťahov perom, môžete použiť príkaz Späť. Tvary sa nedajú vymazať, ale môžete ich odstrániť, keď na ne ťuknete a v kontextovej ponuke vyberiete ikonu Kôš alebo pomocou klávesu DELETE. Ak chcete zastaviť automatické konvertovanie tvarov z písania rukou, vypnite funkciu Kreslenie rukou na tvarnastaveniach.

Ako sa používa funkcia prichytenia objektov?

Prichytenie objektov umožňuje zarovnanie obsahu pomocou vizuálnej nápovedy. Pri premiestňovaní objektu (ako je napríklad prilepovacia poznámka alebo obrázok) do blízkosti iného objektu sa zobrazí čiara.

Ako vyberiem, premiestnim a zmením veľkosť obsahu?

 • Ak chcete presúvať objekty, keď je režim kreslenia prstom vypnutý, môžete ich vybrať pomocou prsta a jednoducho presúvať po plátne.

 • Na výber obsahu môžete použiť prst alebo pero – alebo môžete použiť nástroj Laso na paneli s nástrojmi a vybrať viacero objektov naraz. Po aktivácii režimu lasa môžete pomocou pera zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať. Keď je režim kreslenia prstom zapnutý pre pasívne zariadenia alebo zariadenia bez pera, takisto môžete zapnúť nástroj Laso a vyberať obsah zakrúžkovaním prstom.

 • Ak máte na aktívnom pere barelové tlačidlo, stlačením a podržaním tohto tlačidla dočasne zapnete režim Laso a môžete zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať.

 • Po výbere môžete obsah presúvať pomocou prsta alebo pera. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, dvomi prstami obsah roztiahnite alebo zmenšite.

Ako pridám do Whiteboardu obrázky zo zariadenia?

 • Obrázky zo zariadenia môžete vložiť stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo zobrazením kontextovej ponuky kliknutím pravým tlačidlom a výberom tlačidla Obrázok. Zobrazí sa prieskumník, kde môžete vybrať obrázky v zariadení.

Ako pridám rýchle poznámky a ako na ne niečo napíšem?

 • Ťuknite na tlačidlo Vložiť na paneli s nástrojmi a potom ťuknite na položku Textová poznámka. Rýchlu poznámku môžete vložiť aj tak, že vyberiete konkrétnu oblasť plátna, stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo kliknutím pravým tlačidlom zobrazíte kontextovú ponuku a potom kliknete na tlačidlo Poznámka.

 • Ak chcete napísať poznámku rukou, píšte na rýchlu poznámku a písanie rukou sa zoskupí s rýchlou poznámkou. Ak chcete na rýchlu poznámku napísať text, kliknite na rýchlu poznámku. Keď sa zobrazí kurzor, píšte na klávesnici.

Kde nájdem všetky svoje tabule a ako sa medzi nimi prepína?

 •  Po otvorení tabule môžete kliknúť na šípku späť a prejsť na ďalšie existujúce tabule.

Poznámka: Tlačidlo Späť sa nezobrazuje v zariadení Surface Hub, pokiaľ sa neprihlásite.

Ako môžem duplikovať tabuľu?

Ak ste sa rozhodli prihlásiť do OneDrivu for Business, môžete duplikovať tabuľu. Tento duplikát sa dá použiť na vytvorenie nových tabúľ alebo použiť podobným spôsobom na šablóny. Môžete použiť tento postup:

 • Prejdite na OneDrive a otvorte položku Moje súbory.

 • Ak chcete zobraziť všetky tabule, vyberte priečinok Whiteboard.

 • Vyberte tabuľu, ktorú chcete kopírovať ako šablónu.

 • Kliknite na ikonu s tromi zvislými bodkami.

 • Kliknite na položku Kopírovať do a potom kliknite na položku Kopírovať sem, aby ste skopírovali súbor do priečinka Whiteboard.

Duplicitnú tabuľu teraz môžete otvoriť vo OneDrive alebo vo výbere tabúľ. Týmto sa vytvorí nová tabuľa s úplne rovnakým obsahom, ktorý sa teraz dá upraviť a zdieľať.

Poznámka: Možnosť uložiť a zdieľať vlastné šablóny v aplikácii Whiteboard príde v budúcej aktualizácii.

Ako môžem pomenovať tabuľu?

Tabuľu môžete pomenovať tak, že prejdete do galérie panela a kliknete na tlačidlo ... pri tabuli, ktorú chcete premenovať.

 • Názvy môžu obsahovať od 1 do 254 znakov.

 • Názvy nemôžu obsahovať znaky " * : < > ? / \ |

 • Názvy nemôžu začínať znakom ~ (vlnovkou) 

 • Názvy nemôžu obsahovať: _vti_, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9 ani desktop.ini

Ako môžem spolupracovať vo Whiteboarde s inými používateľmi?

 • Keď ste prihlásení, reláciu spolupráce spustíte tak, že ťuknete na tlačidlo Pozvať vedľa svojho mena a potom písaním rukou alebo pomocou klávesnice napíšete meno osoby, s ktorou chcete spolupracovať. Tejto osobe sa odošle e-mail a v zozname dostupných tabúľ sa jej automaticky zobrazí vaša tabuľa.

 • Komukoľvek, koho pozvete, je možné priradiť povolenia na úpravy alebo iba na čítanie. Predvolene bude pozvaný používateľ môcť upraviť a premenovať tabuľu, ako aj zdieľať a odstraňovať iných používateľov. Nebude môcť odstrániť tabuľu ani odstrániť vlastníka. Ak chcete zmeniť povolenia, ťuknite na ikonu ľudí a potom ťuknite na ikonu pera vedľa mena danej osoby. V rozbaľovacej ponuke môžete vybrať možnosť Môže upravovať alebo Len na čítanie.

 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na zdieľanie, ktoré potom môžete skopírovať a prilepiť do Skypu alebo e-mailovej správy, ťuknite na položku Ďalšie možnosti.

 • Poznámka: Používatelia môžu v súčasnosti spolupracovať len s inými používateľmi v rámci svojej organizácie. V budúcnosti pridáme možnosť spolupráce na tabuliach s používateľmi mimo vašej organizácie.

Ako môžem exportovať tabuľu alebo ju uložiť ako snímku obrazovky alebo súbor?

 • Ak chcete tabuľu exportovať, ťuknite na tlačidlo Nastavenia a potom vyberte položku Exportovať obrázok (png).

Ako môžem exportovať, prenášať alebo odstrániť osobné údaje na mojich tabuliach?

Exportovanie:

 • Ťuknite na tlačidlo . . . pre tabuľu, ktorú chcete exportovať, a potom vyberte položku Exportovať obrázok (png).

  Otvorí sa okno Prieskumníka, v ktorom si môžete vybrať, kam chcete obrázok uložiť.

Prenos:

 • Obráťte sa na správcu IT a požiadajte ho o zmenu vlastníctva tabule, ktorú chcete preniesť.

Odstránenie:

 • Ťuknite na tlačidlo . . . pre tabuľu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  Upozornenie: Tabuľa sa natrvalo odstráni.

Čo je Whiteboard v rámci schôdze Microsoft Teams?

 • Integrácia Whiteboardu do schôdzí Microsoft Teams využíva aplikáciu Whiteboard pre web, ktorá umožňuje účastníkom schôdze v programe Teams kresliť, skicovať a písať spoločne na zdieľané digitálne plátno.

  Podrobnosti o integrácii Whiteboardu s programom Teams nájdete v časti Používanie Whiteboardu v programe Microsoft Teams.

Do ktorej kategórie zabezpečenia súladu patrí Whiteboard?

 • Aplikácie Whiteboard pre Windows 10, iOS a web spĺňajú podmienky úrovne C, čo znamená, že zodpovedajú globálnym normám vrátane SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a vzorových doložiek EÚ.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft.

Mám návrh alebo som našiel nejakú chybu. Čo mám robiť?

 • Môžete odoslať pripomienky priamo tímu aplikácie Microsoft Whiteboard, keď ťuknete na tlačidlo Nastavenia a vyberiete položku Odoslať pripomienky. Otvorí sa Centrum pripomienok spoločnosti Microsoft, kde môžete zadať informácie o probléme, ktorý sa vyskytol, a poslať aj snímku obrazovky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×