Porovnanie dvoch verzií zošita pomocou nástroja Porovnanie tabuliek

Ak váš zošit môžu upravovať ostatní používatelia, po jeho otvorení si môžete klásť otázku: Kto toto zmenil? A čo presne urobil? Program Porovnanie tabuliek od spoločnosti Microsoft dokáže zodpovedať tieto otázky vyhľadaním a zvýraznením vykonaných zmien.

Dôležité: Porovnanie tabuľkových hárkov je k dispozícii len v balíku Office Professional Plus 2013, Office Professional Plus 2016, Office Professional Plus 2019 alebo Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie.

 1. Spustite program Porovnanie tabuliek.

 2. Na ľavej dolnej table vyberte možnosti, ktoré chcete zahrnúť do porovnania zošitov, ako sú vzorce, formátovanie buniek alebo makrá. Alebo jednoducho vyberte možnosť Vybrať všetko.

 3. Na karte Domov vyberte položku Porovnanie súborov.

  Oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti

 4. V dialógovom okne porovnať súbory v riadku porovnať Prehľadávajte Prehľadávať na staršiu verziu zošita. Okrem súborov uložených v počítači alebo v sieti môžete zadať aj webovú adresu lokality, kde sú uložené vaše zošity.

  Compare Files command

 5. V dialógovom okne porovnať súbory v riadku Komu prejdite Prehľadávať na verziu, ktorú chcete porovnať s touto staršou verziou.

  Poznámka:  Porovnať sa dajú aj dva súbory s rovnakým názvom, pokiaľ sú uložené v rôznych priečinkoch.

 6. Porovnanie spustite stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie Nie je možné otvoriť zošit, môže to znamenať, že zošit je chránený heslom. Kliknite na položku OK a potom zadajte heslo. Získajte ďalšie informácie o súvzťažnostiach medzi heslami a funkciou porovnanie tabuliek.

Výsledky porovnania sa zobrazia v mriežke s dvomi tablami. Zošit na ľavej strane zodpovedá zvolenému referenčnému súboru a zošit na pravej strane zodpovedá súboru, s ktorým sa prvý menovaný súbor porovnáva. Podrobnosti sa zobrazia na table pod dvomi mriežkami. Zmeny sa farebne zvýraznia podľa príslušných druhov.

Výsledky porovnania

Pochopenie výsledkov

 • V každej mriežke so zobrazením prvkov vedľa seba sa zošit každého súboru porovnáva so zošitom v druhom súbore, pričom sa vždy začína od krajného ľavého zošita v jednotlivých súboroch. V prípade, ak zošit obsahuje skrytý hárok, hárok sa napriek tomu zobrazí a porovná v programe Porovnanie tabuliek.

 • Ak sú bunky príliš úzke na zobrazenie svojho obsahu, kliknite na položku Prispôsobiť veľkosť buniek.
  Zmena veľkosti buniek

 • Rozdiely sú označené výplňovou farbou bunky alebo farbou písma v závislosti od toho, o aký druh rozdielu ide. Napríklad bunky so zadanými hodnotami (bunky, ktoré neobsahujú vzorce) sa formátujú so zelenou farbou výplne v mriežke so zobrazením položiek vedľa seba a zeleným písmom v zozname na table s výsledkami. Ľavá dolná tabla predstavuje legendu, ktorá uvádza, čo jednotlivé farby znamenajú.

Ďalšie spôsoby práce s výsledkami porovnania

Ak chcete uložiť výsledky alebo ich analyzovať v inom programe, môžete ich exportovať do súboru programu Excel alebo skopírovať a prilepiť do iného programu, ako je napríklad Microsoft Word. Existuje aj možnosť detailného pohľadu na každý hárok so zobrazením formátovania buniek, ktorý sa vzhľadom blíži zobrazeniu, ktoré by používateľ videl v Exceli.

 • Výsledky môžete exportovať do ľahšie čitateľného excelového súboru. Kliknite na položky Domov > Exportovať výsledky.

 • Kliknutím na položky Domov > Výsledky kopírovať do schránky môžete výsledky skopírovať a prilepiť do iného programu.

 • Ak chcete zobraziť formátovanie buniek zo zošita, kliknite na položky Domov > Zobraziť farby zošita.

Ďalšie možné dôvody na porovnávanie zošitov

 • Povedzme, že vašu organizáciu čaká audit. Budete potrebovať záznam pre svoje najdôležitejšie zošity, ktorý eviduje medzimesačné alebo medziročné zmeny. Takýto záznam vám pomôže s hľadaním a opravami chýb skôr, ako ich odhalia audítori.

 • Porovnanie tabuliek sa dá okrem porovnávania hárkov použiť aj na kontrolu rozdielov v kóde VBA (Visual Basic for Applications). Výsledky sa zobrazia v okne, v ktorom máte možnosť vidieť výsledky zobrazené vedľa seba.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×