Porovnanie služieb Excel Services a aplikácie Excel Web App (SharePoint 2013)

V lokálnom serveri SharePoint Server 2013 môžete používať služby Excel Services v systéme SharePoint Server 2013 ALEBO v aplikácii Excel Web App (ako súčasť aplikácie Office Web Apps Server) na zobrazenie zošitov v okne prehliadača v závislosti od toho, ako je nakonfigurované vaše prostredie SharePoint. Tieto aplikácie sú podobné, ale nie identické.

Aké sú rozdiely medzi službami Excel Services a aplikáciou Excel Web App?

Excel Services a Excel Web App majú veľa spoločného, ale nie sú úplne rovnaké. Tieto aplikácie sa môžu líšiť v tom, ktoré funkcie zošita dokážu zobraziť v okne prehliadača. Súhrn niektorých dôležitých rozdielov podľa bežných úloh je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Úloha

Podporuje sa v službách Excel Services (SharePoint Server 2013, lokálne)

Podporuje sa v aplikácii Excel Web App (Office Web Apps Server, lokálne)?

Vytvorenie alebo úprava zošita v okne prehliadača

Nie

Áno

Zobrazenie a práca so zošitom obsahujúcim model údajov

Áno

Nie

Obnovenie údajov v zošite v okne prehliadača

Áno (vo väčšine prípadov)

V závislosti od zdrojov údajov. Zošity obsahujúce dátový model nie sú podporované.

Zobrazenie a práca so zošitom obsahujúcim hárok Power View

Áno

Nie

Zobrazenie a práca so zošitom obsahujúcim zobrazenie Power Map

Nie

Nie

Zobrazenie a práca s položkami, napríklad kontingenčnými grafmi, kontingenčnými tabuľkami, ovládacími prvkami časovej osi a rýchlymi filtrami

Áno

Áno, pokiaľ tieto položky nepoužívajú model údajov ako svoj zdroj údajov.

Zobrazenie a práca so zošitom obsahujúcim vypočítavané položky (napríklad vypočítavané polia, vypočítané miery alebo vypočítané členy)

Áno

Pozrite si tému Vypočítavané položky v Exceli a službách Excel Services.

Vypočítavané polia (vytvorené pomocou doplnku Power Pivot) nie sú podporované.

Je podporované zobrazenie vypočítaných mier a vypočítaných členov.

Pozrite si tému Vypočítavané položky v Exceli a službách Excel Services.

Zobrazenie jednej položky zošita vo vlastnej webovej časti

Áno

Áno

Zobrazenie zošita v okne prehliadača, keď sa zošit nachádza v knižnici SharePointu chránenej správou prístupových práv k informáciám (IRM)

Nie

Zošit treba otvoriť v programe Excel.

Áno

Na začiatok stránky

Na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, či na zobrazenie zošita v okne prehliadača a na prácu s ním používate lokálne služby Excel Services alebo lokálnu aplikáciu Excel Web App. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako to zistiť.

Ak používate lokálny server SharePoint Server 2013, vhodným spôsobom, ako zistiť, či používate Excel Services alebo Excel Web App, je preskúmať adresu webovej lokality (URL) zošita.

  • Ak URL adresa pripomína „http://[názov servera]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Dokumenty/...“, potom sa na vykreslenie zošita používajú služby Excel Services.

  • Ak URL adresa pripomína „http://[názov servera]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Dokumenty/...“, potom sa na vykreslenie zošita používa Excel Web App.

    Dôležité: Rozhodnutie o tom, či sa na zobrazenie zošitov v okne prehliadača používa Excel Web App alebo Excel Services, sa týka celého prostredia SharePoint. Nemôžete mať Excel Web App na jednej lokalite a Excel Services na ďalšej. Ak chcete získať ďalšie informácie o konfigurácii vášho prostredia, obráťte sa na správcu SharePointu. Podrobnejšie informácie nájdete v téme Prehľad služieb Excel Services (TechNet).

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×