Porovnanie zošitov pomocou dotazov v tabuľkovom hárku

Povedzme, že chcete porovnať verzie zošita, analyzovať výskyt problémov alebo nekonzistentností v zošite alebo zobraziť prepojenia medzi zošitmi či hárkami. Ak je v počítači nainštalovaný program Microsoft Microsoft 365 alebo Office Professional Plus 2013, v programe Excel je k dispozícii doplnok na zisťovanie hárkov.

Príkazy na karte Inquire môžete použiť na všetky tieto úlohy a oveľa viac. Karta Inquire na páse s nástrojmi v Exceli obsahuje tlačidlá pre príkazy, ktoré sú uvedené nižšie.

Karta Diagnostika v Exceli

Ak sa karta Inquire na páse s nástrojmi v Exceli nezobrazuje, prečítajte si časť Zapnutie doplnku Inquire.

Porovnanie dvoch zošitov

Príkaz Porovnanie súborov umožňuje zobraziť rozdiely medzi jednotlivými bunkami v dvoch zošitoch. Možno ho spustiť, ak sú v Exceli otvorené dva zošity súčasne.

Výsledky sú farebne rozlíšené podľa druhu obsahu, ako sú napríklad zadané hodnoty, vzorce, pomenované rozsahy a formáty. V jednom okne sú dokonca riadok po riadku zobrazené zmeny kódu VBA. Rozdiely medzi bunkami sú zobrazené v takomto ľahko čitateľnom rozložení s mriežkou:

Výsledky porovnania

Príkaz Porovnanie súborov používa na porovnanie dvoch súborov program Microsoft Porovnanie tabuliek. Vo Windowse 8 program Porovnanie tabuliek spustíte mimo Excelu kliknutím na položku Porovnanie tabuliek na obrazovke Aplikácie. Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart Windowsu a potom na položku Všetky programy > Microsoft Office 2013 > Nástroje balíka Office 2013 > Porovnanie tabuliek 2013.

Ďalšie informácie o programe Porovnanie tabuliek a porovnávaní súborov nájdete v téme Porovnanie dvoch verzií zošita.

Analýza zošita

Príkaz Analýza zošita vytvára interaktívnu zostavu s podrobnými informáciami o zošite a jeho štruktúre, vzorcoch, bunkách, rozsahoch a upozorneniach. Na obrázku je znázornený veľmi jednoduchý zošit s dvoma vzorcami a údajovými prepojeniami k accessovej databáze a textovému súboru.

Zostava analýzy zošita

Ďalšie informácie nájdete v časti Analýza zošita.

Na začiatok stránky

Zobrazenie prepojení zošitov

Zošity prepojené s inými zošitmi prostredníctvom odkazov na bunky môžu pôsobiť mätúco. Diagram vzťahov zošita sa používa na vytvorenie interaktívnej grafickej mapy závislostí zošita, ktoré sú vytvárané väzbami (prepojeniami) medzi súbormi. Typy prepojení v diagrame môžu zahŕňať ďalšie zošity, accessové databázy, textové súbory, HTML stránky, databázy servera SQL Server a ďalšie zdroje údajov. V tomto diagrame vzťahov môžete vyberať prvky, vyhľadávať o nich ďalšie informácie a presúvaním čiar väzieb meniť tvar diagramu.

Tento diagram znázorňuje aktuálny zošit na ľavej strane a väzby medzi ním a ďalšími zošitmi a zdrojmi údajov. Zobrazuje aj ďalšie úrovne väzieb zošita a poskytuje prehľad o pôvode údajov v zošite.

Diagram vzťahov zošita

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si tému Zobrazenie prepojení medzi zošitmi.

Zobrazenie prepojení hárkov

Máte veľmi veľa hárkov so vzájomnými závislosťami? Pomocou príkazu Diagram vzťahov hárka vytvorte interaktívnu grafickú mapu väzieb (prepojení) medzi hárkami v tom istom zošite alebo v iných zošitoch. Získate tak lepší prehľad o možných závislostiach svojich údajov od buniek v iných umiestneniach.

Tento diagram znázorňuje vzťahy medzi hárkami v štyroch rozličných zošitoch a zobrazuje závislosti medzi hárkami v tom istom zošite, ako aj prepojenia medzi hárkami v rozličných zošitoch. Keď ukazovateľ umiestnite nad určitý uzol v diagrame, napríklad hárok s názvom Západ v diagrame, zobrazí sa bublina s informáciami.

Diagram vzťahov hárka

Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie prepojení medzi hárkami.

Zobrazenie vzťahov buniek

Ak chcete získať podrobný interaktívny diagram všetkých prepojení z vybratej bunky smerujúce k bunkám v iných hárkoch alebo dokonca iných zošitoch, môžete použiť nástroj Vzťah bunky. Vzťahy s inými bunkami môžu existovať ako vzorce alebo odkazy na pomenované rozsahy. Diagram presahuje hranice hárkov a zošitov.

V tomto diagrame sú znázornené dve úrovne vzťahov buniek pre bunku A10 na hárku s názvom Hárok5 v zošite s názvom Zošit1.xlsx. Táto bunka je závislá od bunky C6 v hárku Hárok1 v inom zošite s názvom Zošit2.xlsx. Táto bunka je predchodcom niekoľkých buniek v iných hárkoch toho istého súboru.

Diagram vzťahov bunky

Ďalšie informácie o zobrazovaní vzťahov buniek nájdete v téme Zobrazenie prepojení medzi bunkami.

Na začiatok stránky

Vyčistenie nadbytočného formátovania buniek

Niekedy otvoriť zošit a nájsť ho načíta pomaly alebo sa stal obrovským? Môže to mať formátovanie použité v riadkoch alebo stĺpcoch, o ktorých si nie ste vedomí. Pomocou príkazu Clean prebytok buniek môžete odstrániť nadbytočné formátovanie a výrazne zmenšiť veľkosť súboru. Vďaka tomu sa vyhnete "Tabuľková guľa", ktorá zlepšuje rýchlosť Excelu.

Dôležité: Pred vyčistením nadbytočného formátovania buniek pravdepodobne budete chcieť vytvoriť záložnú kópiu súboru, pretože v určitých prípadoch môže tento proces spôsobiť zväčšenie veľkosti súboru, pričom túto zmenu nie je možné vrátiť späť.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vyčistenie nadbytočného formátovania buniek v hárku.

Správa hesiel

Ak pomocou funkcií doplnku Inquire analyzujete alebo porovnávate zošity chránené heslom, treba do zoznamu hesiel pridať heslo zošita, aby sa pomocou doplnku Inquire dala otvoriť uložená kópia zošita. Heslá pridáte pomocou príkazu Heslá zošitov na karte Inquire a potom sa uložia vo vašom počítači. Tieto heslá sú šifrované a sú prístupné iba vám.

Ďalšie informácie o používaní hesiel pri analýze zošitov nájdete v téme Správa hesiel používaných na otvorenie súborov na účely analýzy a porovnania.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×