Medzi rôznymi spôsobmi sa môžete posúvať hárok. Na presun medzi bunkami a rýchly presun do rôznych oblastí hárka môžete použiť klávesy so šípkami, posúvače alebo myš.

V Excel môžete využiť zvýšenú rýchlosť posúvania, jednoduché posúvanie na koniec rozsahov a obrazovkové komentáre, ktoré vás poznajú, kde sa v hárku nachádzate. Na posúvanie v dialógových oknách s rozbaľovacími zoznamami s posúvačmi môžete použiť aj myš.

Na presun medzi bunkami hárka kliknite na ľubovoľnú bunku alebo použite klávesy so šípkami. Keď prejdete na bunku, stane sa z nej aktívna bunka.

Posúvanie

Vykonajte nasledovné

Na začiatok a koniec rozsahov

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + kláves so šípkou sa posuňte na začiatok a koniec každého rozsahu v stĺpci alebo riadku pred zastavením na konci hárka.

Ak sa chcete presunúť na začiatok a koniec každého rozsahu a vybrať rozsahy pred zastavením na konci hárka, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou.

O riadok nahor alebo nadol

Stlačte kláves SCROLL LOCK a potom sa pomocou klávesu ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL posúvajte o riadok nahor alebo nadol.

O jeden stĺpec doľava alebo doprava

Stlačte kláves SCROLL LOCK a potom sa pomocou klávesu ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA posuňte o jeden stĺpec doľava alebo doprava.

O okno nahor alebo nadol

Stlačte kláves PAGE UP alebo PAGE DOWN.

O jedno okno doľava alebo doprava

Stlačte kláves SCROLL LOCK, podržte stlačený kláves CTRL a stláčajte kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

Veľká vzdialenosť

Stlačte kláves SCROLL LOCK a súčasne podržte stlačený kláves CTRL a kláves so šípkou na rýchly presun medzi veľkými oblasťami hárka.

Poznámka: Keď je kláves SCROLL LOCK v stave, v stavovom riadku v programe Excel. Stlačením klávesu so šípkou počas funkcie SCROLL LOCK sa posunie o riadok nahor alebo nadol alebo o stĺpec doľava alebo doprava. Ak chcete používať klávesy so šípkami na presun medzi bunkami, musíte funkciu SCROLL LOCK vypnúť. Ak to chcete urobiť, stlačte na klávesnici kláves Scroll Lock (označený ako ScrLk). Ak vaša klávesnica tento kláves neobsahuje, môžete funkciu SCROLL LOCK vypnúť pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, kliknite na tlačidlo Štart na pracovnej Windows a zadajte text Klávesnica na obrazovke. Ak chcete funkciu SCROLL LOCK vypnúť, kliknite na kláves ScrLk a potom zatvorte klávesnicu na obrazovke.

Ak sa posúvače nezobrazuje, zobrazte ich takto:

  1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

    Vo Excel 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office tlačidlo Obrázok tlačidla Officea potom kliknite na položku Excel možnosti.

  2. Kliknite napoložku Rozšírené a potom v časti Zobraziť možnosti pre tento zošit skontrolujte,či sú začiarknuté políčka Zobraziť vodorovný posúvač a Zobraziť zvislý posúvač, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nasledujúca tabuľka popisuje rôzne spôsoby posúvače na pohyb v hárku.

Posúvanie

Vykonajte nasledovné

O riadok nahor alebo nadol

Kliknutím na šípku Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 posúvaním Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 zvislom posúvaču posuňte hárok o riadok nahor alebo nadol.

O jeden stĺpec doľava alebo doprava

Kliknutím na posúvacie šípky Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 na vodorovnom posúvaču posuňte hárok o jeden stĺpec doľava alebo doprava.

Posúvanie hárka so zvýšenou rýchlosťou posúvania

Počas posúvania podržte stlačený kláves myši na najbližšom konci obrazovky na viac ako 10 sekúnd, aby ste zvýšili rýchlosť posúvania.

Pohyb myši opačným smerom spomaľuje rýchlosť posúvania.

O okno nahor alebo nadol

Kliknite nad alebo pod posúvačom Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 zvislom posúvaču.

O jedno okno doľava alebo doprava

Kliknite na ľavú alebo pravú časť posúvača Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 vodorovnom posúvaču.

Veľká vzdialenosť

Podržte stlačený kláves SHIFT a posúvajte posúvač Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365.

Poznámky: 

  • Keď na pohyb v hárku použijete posúvače, Excel zobrazí obrazovkový komentár na označenie čísel riadkov alebo písmen stĺpcov (alebo čísel, ak je pre zošit zadaný štýl odkazu R1C1), aby ste vedeli, kde sa v hárku nachádzate.

  • Veľkosť posúvača označuje proporcionálnu veľkosť používanej oblasti hárka, ktorá je viditeľná v okne. Umiestnenie posúvača označuje relatívnu polohu viditeľnej oblasti v hárku.

 Ak chcete zobraziť všetky údaje, môžete sa v hárku posúvať bez toho, aby ste sa prichytli k bunke v ľavom hornom rohu obrazovky. Aj v prípade, že posuniete priamo cez riadok alebo stĺpec, Excel už neposú žiadne ďalšie, čo je konkrétnu výhodu pre veľké bunky. Tieto vylepšenia fungujú s myšou, kolieskom myši, dotykovým zariadením, dotykovou obrazovkou alebo posúvačom.

Predvolene je posúvanie založené na výške jedného Excel riadka. Ak máte presné myš alebo dotykové zariadenie, môžete sa posúvať po jednom pixli. Ak je však možnosť Windows myši nastavená na presun jedného riadka textu pre každé kliknutie kolieskom myši, toto nastavenie Excel správanie.

Tip: Ak sa potrebujete prichytiť k bunke v ľavom hornom rohu, použite tlačidlá so šípkami na posúvaču alebo pomocou klávesov so šípkami na klávesnici zmeňte výber buniek, kým hárok neuminiete na miesto, kam chcete.

Niektoré myšou a iné ukazovacie zariadenia, ako je napríklad ukazovacie zariadenie Microsoft IntelliMouse, majú vstavané možnosti posúvania a približovania, ktoré môžete použiť na pohyb a priblíženie alebo vzdialenie hárka alebo hárok s grafom. Na posúvanie v dialógových oknách s rozbaľovacími zoznamami s posúvačmi môžete použiť aj myš. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre ukazovacie zariadenie.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Posun nahor alebo nadol o niekoľko riadkov

Otočte koliesko dopredu alebo dozadu.

Posunienie doľava alebo doprava Windows

Stlačte a podržte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT a otočte koliesko dopredu alebo dozadu.

Posúvanie hárka so zvýšenou rýchlosťou posúvania

Počas posúvania podržte stlačený kláves myši na najbližšom konci obrazovky na viac ako 10 sekúnd, aby ste zvýšili rýchlosť posúvania.

Pohyb myši opačným smerom spomaľuje rýchlosť posúvania.

Posúvanie v hárku

Podržte stlačené koliesko myši a presuňte ukazovateľ mimo značky Obrázok tlačidla v ľubovoľnom smere, ktorý chcete posúvať. Ak chcete zrýchliť posúvanie, presuňte ukazovateľ mimo značky pôvodu. Ak chcete spomaliť posúvanie, premiestnite ukazovateľ bližšie k značke pôvodu.

Automatické posúvanie v hárku

Kliknite na koliesko a potom posuňte myš v smere, v akom sa chcete posúvať. Ak chcete zrýchliť posúvanie, presuňte ukazovateľ mimo značky pôvodu. Ak chcete spomaliť posúvanie, premiestnite ukazovateľ bližšie k značke pôvodu. Ak chcete automatické posúvanie zastaviť, kliknite na ľubovoľné tlačidlo myši.

Zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia

Podržte stlačený kláves CTRL a otáčajte kolieskom myši IntelliMouse smerom dopredu alebo dozadu. Percento priblížených hárkov sa zobrazí v stavovom riadku.

Zobrazenie podrobností v prehľadoch

Ukážte na bunku, ktorá sumarizuje údaje v prehľade, podržte stlačený kláves SHIFT a otáčajte kolieskom smerom dopredu.

Skrytie podrobností v prehľadoch

Ukážte na ľubovoľnú bunku, ktorá obsahuje podrobné údaje, podržte stlačený kláves SHIFT a otáčajte kolieskom smerom dozadu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×